Re:Imakeres

Julianna | 2017.04.28

Ima … (neve) üdvösségéért
Atyám, hittel jövök Eléd imádságban, Jézus nevében. Meg
van írva az Igédben: Jézus azért jött, hogy megmentse, ami
elveszett. (Luk. 19,10.) A Te akaratod, hogy minden ember
üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. (1Tim. 2,4.)
Ezért Atyám, … (neve)−t Eléd hozom imádságban a mai
napon Jézus nevében. (Ján. 16,23.)
AZ ELLENSÉG MINDEN EREJÉT ÉS GONOSZSÁGÁT MEG−
TÖRÖM … (NEVE) ÉLETE FELETT ÉS ELPARANCSOLOM JÉZUS
NEVÉBEN. (Mát. 18,18.)
Megkérlek Atyám, mint az aratás Urát, küldjél tökéletes
munkásokat … (neve) életébe, hogy megosszák vele az Evan−
gélium örömhírét, és hogy … (neve) meghallgassa és meg−
értse azt a szívében. Ahogy a Te munkásaid szolgálnak felé,
hiszem, hogy … (neve) megnyitja a szívét és befogadja az
Evangélium üzenetét. Kiszabadul az ellenség fogságából,
elfogad Téged élete Urának és átkerül a Te királyságodba.
(Mát. 9,38. 2Tim. 2,26.)
Ti angyalok, szolgáló szellemek, Jézus nevében elküldelek
benneteket az Ige megcselekedésére, azok számára, akik
örökölni fogják az üdvösséget. Ti hatalmas erejű angyalok,
menjetek és adjátok meg … (neve)−nek a szükséges segítséget
és támogatást Isten dicsőségére, Jézus nevében. (Zsid. 1,14.)
Kiállok a Te Igéd mellett Atyám, és dicsőítelek, magasztallak
Téged, és hálát adok Neked … (neve) üdvösségéért. Az ő ügyét
a Te kezedbe tettem, és hit által úgy tekintek … (neve)−re, mint
aki már üdvözült, beteljesedett Szent Szellemmel, és teljes
lett a Te Igéd ismeretében. Köszönöm Uram, Istenem. Ámen!

Új hozzászólás hozzáadása