Rick Joyner-Krisztus ítélőszéke előtt folytatás--Az elhívás

Egy fiatal apostol

  Leereszkedtem a falon és elindultam az udvaron át. Ahogy elmentem a rabok mellett, semmi  érdeklődést nem mutattak irántam, vagy az iménti felbolydulással kapcsolatban. Aztán  eszembe jutott, hogy el sem láttak odáig. Egy fiatal fekete férfi lépett hozzám, és...

A látás értéke

  Istvánra tekintettem, hogy lássam, figyel-e rám, és megdöbbentett, hogy mennyire nyitott és  tanítható, éles ellentétben a vele egykorú tanítónővel. Ahogy folytattam, végig az járt a  fejemben, hogy  igazi tanító lesz belőle. - Amikor látásod már igazán éles és teljes...

Világosság

  István megfordult és újra a falra nézett. - Még mindig nagyon félek - siránkozott. Nem tudom,  hogy képes vagyok-e rá. - Látsz, de gyenge a hited, és ennek meg is van az oka. A látásnak és a hitnek együtt kell  működnie - mondtam. - Kérlek mondd meg, miért gyenge a hitem!...

Hit és engedelmesség

  Csendben figyeltem, amint István még sok hasonló kérdéssel birkózott. Tovább is éreztem  Bölcsesség jelenlétét, és tudtam, hogy ő mindezt sokkal jobban el tudná magyarázni. Végül  István újra rám nézett. Szeme elevenebben ragyogott, mint valaha. Tudom, hogy a kérdések,...

Szabadság

  Bölcsesség mellett álltam. Együtt néztük Istvánt, amint keresztülmegy a kerítésen. - Miből készült a fal? - kiáltott vissza. - Félelemből. Figyeltem, ahogy megáll, és a falat méregeti, amely nagyon magas volt. Sokan még a kerítésen  sem jutottak túl, így tudtam, ez sorsdöntő...

Figyelmeztetés

  - Van egy másik fajta bölcsesség is, amely nem Istentől származik, és van egy másik személy  is, aki szintén „Bölcsességének nevezi magát, de hazudik: ő nem az igazi Bölcsesség, hanem az  ellenségünk. Nehéz felismerni, mert megpróbál ugyanúgy megjelenni, mint Bölcsesség,...

A fegyelmezettség szükségessége

  - Sokan vannak az elhívottak, de csak kevesen kiválasztottak. Sokan eljönnek a menyegzőre,  de közülük csak kevesen válnak Krisztus menyasszonyává. Megfordultunk, és hirtelen Bölcsességet láttuk. A fiatal sportoló képében jelent meg, ahogy  István megismerte. - Fusd meg a...

A hadsereg

  Magas hegy csúcsán álltam, ahonnan egy hatalmas síkságra láttam. Előttem széles frontba  rendezett hadsereg menetelt. Az élen haladó tizenkét hadosztályból álló előhad jól elvált az  őket követő katonák sokaságától. A hadosztályok még kisebb egységekből álltak:...

Cippóra bölcsessége

  Hirtelen egy hegyen találtam magam, ahonnan az egész hadseregre (mind a három seregre)  ráláttam. Észrevettem, hogy előttük a síkság száraz és poros volt, de amint az első sereg tizenkét  hadosztálya áthaladt, a föld kizöldült, tiszta vizű patakok öntözték, és fák...

A seregek fejedelme

  Újra a hadseregre néző hegy tetején álltam, Bölcsességgel együtt. Határozott volt, de már nem  éreztem Benne azt a fájdalmat és haragot, amit korábban. - Megengedem, hogy kissé a jövőbe láss - kezdte magyarázni Bölcsesség. - Azokhoz küldelek,  akik fel fogják készíteni és...
Tételek: 21 - 30 ból 45
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>