A békesség összekötő ereje

 

Azon töprengtem, hogy ez a város vajon maga a Menny, vagy az Új Jeruzsálem? Azután 
észrevettem, hogy bár az itteni emberek a földieknél sokkal nagyobb termetűek, mégsem volt 
olyan dicsőségük és alakjuk, mint akár a legalacsonyabb rangú szenteknek az ítélet Termében. 
Ahogy ezen gondolkoztam, Bölcsesség magállt mellettem.
- Itt ugyanazok vannak, akiket korábban a hadseregemben láttál - kezdte magyarázni. - A 
város és a hadsereg egy és ugyanaz. A hamarosan szolgálatba lépő vezetőim már a seregről és 
a városról is kaptak látomásokat. Mindkettőt felépítem, és a jövő vezetői, akiket most készítek 
fel, be fogják fejezni mindazt, amit nemzedékekkel ezelőtt kezdtem el. Tábornokaimat 
építőmesterekké teszem városomban, építőmestereim, pedig tábornoki rangot kapnak 
hadseregemben, ők igazából ugyanazok az emberek, és a két feladat is ugyanaz,
- Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség a hadseregre, de ez a város örökké állni fog. Fel 
kell készítened seregemet a jelen csatáira, de amit építesz, mindent a jövőre gondolva építs!
Van jövője a Földnek. Ítéleteimet dicsőséges jövő követi majd. Hamarosan megmutatom 
népemnek a jövőt, hogy a szívükben őrizzék. Ahogy Salamon is írta: „Amit Isten cselekszik, 
megmarad örökké". Ahogy népem egyre inkább Rám hasonlít, csak olyat fognak építeni, ami 
örökre megmarad. Mindent úgy fognak tenni, hogy békességet eredményezzen a jelenben, 
ugyanakkor a jövőre való tekintettel is helyesnek bizonyuljon. Az örök város, amelyet Én 
építek, az emberek szívében lévő igazságra épül. Igazságom örökké megáll, és az igazságban 
járók olyan gyümölcsöt teremnek, amely maradandó.
- Népemben jövök el a Földre, Bölcsesség formájában, hogy felépítsem városomat, amelyet 
az igazság ismerete fog betölteni, de a bölcsesség építi fel. Építőim olyan nagy bölcsességet 
kapnak, hogy az egész világ csodálni fogja városomat, még inkább, mint annak idején Salamon 
városát. Az emberek azóta imádják saját bölcsességüket, hogy ettek a tudás fájáról. A világ 
bölcsessége hamarosan elsápad Bölcsességem láttán, amelyet városomon keresztül jelentek ki. 
Akkor majd mindenki megszégyenül, aki más bölcsességet imádott. Salamon tettei prófétai jelel 
voltak annak, amit a közeljövőben felépítek,
- Most csupán felszínes benyomásokat kaptál városomról, amelyet építek. Időről-időre még 
többet mutatok majd, de most csak egy dologra kell figyelned. Mi tűnt fel neked a leginkább 
ebben a városban?
- A harmónia! A városban minden tökéletesen illeszkedik egymáshoz, az egész pedig 
harmóniában van a környezetével is - feleltem.
A szeretet a békesség tökéletes összekötő ereje - folytatta az Úr. - Városom egységben fog élni. 
Harmónia volt mindenben, amit teremtettem. Bennem áll össze minden. Mindent azért teszek a 
Földön, hogy helyreállítsam a harmóniát Atyám és a Teremtés között, és a teremtmények között 
is. Amikor az emberiség összhangban él majd Velem, a Föld is összhangba kerül az Atyával, és 
nem lesznek többé földrengések, árvizek, sem viharok. Azért jöttem, hogy békét hozzak a 
Földre.
Szavai hallatán megértettem, hogy ismét a jövőt mutatta, csakúgy mint amikor a hadsereget 
láttam. Amit a jelenben történő békés építésről és a jövőre vonatkozó látásról mondott, az is 
nagyon fontos volt a városban látott harmónia szempontjából. Az idő, amelybe nekünk is bele 
kellett illeszkednünk, szintén része a teremtett világnak.
bölcsesség ekkor Maga felé fordított, hogy egyenest a szemébe nézzek, és ezt mondta: - 
Szeretem amit teremtettem; az egész teremtett világot: a mezők vadait és a tenger halait 
Mindent helyreállítok abba az állapotába, ahogyan eredetileg elterveztem, de előbb az 
embereket kell helyreállítanom. Nem csak a Megváltásért, hanem a Helyreállításért is jöttem! 
Ha részt akarsz venni helyreállító munkámban, ne olyannak lásd az embereket, amilyenek 
most, hanem olyannak, amilyenekké válnak majd. Ezékielhez hasonlóan lásd meg a legszára-
zabb csonthalmazban is a hatalmas hadsereget. Addig prófétálj életet a csontokba, amíg olyan 
hadsereg nem válik belőlük, amilyet Én terveztem. Akkor majd elindulhat a seregem, és amerre 
csak vonul, mindent helyre fog állítani. Ez a sereg nem pusztít, hanem helyreállít és újra 
felépít. Megküzd a gonoszsággal, ugyanakkor felépíti az igazságosság városát.
- A földkerekség összes kincse sem ér fel egyetlen emberi lélek értékével. Városomat az 
emberek szívében és szívével építem, azok által, akik megőrzik az örökkévalóság kincseinek 
ismeretét, ami az igazi bölcsesség. Erről a bölcsességről  ismered fel építőmunkásaimat: nem a 
földi kincsekkel törődnek, hanem a mennyeiekkel. A világ ezért fogja összes gazdagságát 
városomba hordani, mint Salamon idején.
- Hamarosan elküldöm bölcs építőmestereimet. Velük kell járnod, és nekik is együtt kell 
járniuk egymással. Minden főút és utca kezdete, amit ebben a városban láttál, a Földön egy-
egy igazság erődítménye lesz. Minden egyes erőd ellenáll a sötétség erőinek, akik viszont nem 
állhatnak meg előttük. Mindegyik erőd hegyhez lesz hasonló, melyből folyók erednek, hogy 
megöntözzék a Földet. Menedékvárosok és kikötők lesznek azok számára, akik Engem 
keresnek. Semmilyen fegyver sem lesz szerencsés, amelyet ellenük próbálnak fordítani, de 
egyetlen fegyver sem vall kudarcot, amelyet nekik adok.