A belső ember

 

AZ EMBER SZELLEM

 

Az ember szellem, mert Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és Jézus azt mondta: Isten szellem.

 

Róm 2:28-29.

Mert nem az a zsidó, aki külsőképen az;

sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképen van:

Hanem az a zsidó, aki belsőképen az; és a SZÍVNEK SZELLEMBEN,

 nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés,

amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

 

Az iménti vers szerint a szív a szellem.

 

Jézus azt mondta Nikodémusnak: Szükség néktek újonnan születnetek. (János 3:7)

Nikodémus mivel természeti ember volt, természeti szinten gondolkodott, és azt kérdezte: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (János 3:4) Jézus így válaszolt: Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. (János 3:6)  Az újjászületés az emberi szellem újraszületése.

 

Jézus Samariában a kútnál azt mondta az asszonynak: Az Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. (János 4:24) Csak a szellemünkön keresztül tudunk Istennel kommunikálni. A szellem nem az elme. Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. (1 Kor. 14:14)

Az elme és a szellem nem ugyan az. A vers megmutatja, hogy amikor nyelveken imádkozunk, az nem az elménkből vagy az emberi gondolkodásunkból jön, hanem a szellemünkből, a legbensőnkből, a mi szellemünkben lakozó Szent Szellemtől.

 

A következő igerész a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeiről beszél.

 

Zsidó 12:18-24

Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó; Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyíllal lövettessék le; És oly rettenetes volt a látvány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek: Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

 

Szellemi lény vagy, van lelked és testben élsz.

 

2 Kor. 4:16

Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is,

a belső mindazáltal napról-napra újul.

 

 

leb�k�X@�Oc de értelmem gyümölcstelen. (1 Kor. 14:14)

 

Az elme és a szellem nem ugyan az. A vers megmutatja, hogy amikor nyelveken imádkozunk, az nem az elménkből vagy az emberi gondolkodásunkból jön, hanem a szellemünkből, a legbensőnkből, a mi szellemünkben lakozó Szent Szellemtől.

 

A következő igerész a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeiről beszél.

 

Zsidó 12:18-24

Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó; Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyíllal lövettessék le; És oly rettenetes volt a látvány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek: Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

 

Szellemi lény vagy, van lelked és testben élsz.

 

2 Kor. 4:16

Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is,

a belső mindazáltal napról-napra újul.