A börtön

 

Hirtelen egy nagy börtönudvaron találtam magam. Olyan hatalmas falak meredtek a magasba, 
amilyet még életemben nem láttam. Oly hosszúak voltak, hogy nem láttam a végüket. 
Mindegyik több tíz méter magas és nagyon vastag volt. A falak előtt szögesdrót és különböző 
egyéb kerítések is voltak, ügy ötven méterenként őrtornyok magasodtak a fal tetején. 
Mindegyikben őrök álltak, de ahhoz túl távol voltak, hogy tisztán lássam őket.
Szürke, barátságtalan és sötét volt minden, ami tökéletes összhangban volt a rabok tömegével, 
akik a börtönudvaron voltak. Az emberek az egész udvaron fajtájuk szerinti csoportokban 
ültek. Az egyik csoportban idős fekete férfiak ültek, a másikban fiatal feketék. Az idős és fiatal 
fehér férfiak is külön ültek, és a nők is külön csoportokat alkottak. Minden emberfajta külön-
külön csoportokban helyezkedett el. A legfiatalabb gyermekek kivételével mindenki a saját 
jellegzetességei alapján rendeződött csoportokba.
Sokan a csoportok közötti területen kószáltak. Ahogy jobban megfigyeltem őket, látszott, hogy 
azt a csoportot keresték, akikre a leginkább hasonlítottak, hátha ezáltal megtalálják az 
önazonosságukat (identitásukat). Nyilvánvaló volt. azonban, hogy a csoportok nem könnyen 
fogadnak be valakit maguk közé.
Ahogy közelebbről szemügyre vettem őket, láttam, hogy mély sebek és korábbi sérülésekből 
származó hegek borították testüket. A gyerekek kivételével mindegyikük majdnem teljesen vak 
volt. Csak annyira láttak, hogy a saját csoportjukon belül tudjanak tájékozódni. Még saját 
csoportjaikon belül is folyton a különbségeket keresték a másikban. Amikor akár csak egy apró 
eltérést találtak valakiben, azonnal rátámadtak. Látszott rajtuk, hogy mind éhesek, szomjasak 
és betegek.
Odamentem egy idősebb férfihez és megkérdeztem, miért vannak itt ebben a börtönben. 
Döbbenten meredt rám, és nyomatékosan kijelentette, hogy nincsenek börtönben, és 
egyáltalán, miféle buta kérdés ez. Amikor a kerítésekre és őrökre mutattam, azt kérdezte: 
„Miféle kerítés? Milyen őrök?", ügy nézett rám, mintha vérig sértettem volna. Éreztem, hogy 
még egy kérdés,- és rám támad.
Megkérdeztem egy fiatal asszonyt is, de ugyanezt a választ kaptam. Ekkor láttam csak, hogy 
ezek az emberek egyszerűen nem tudják, hogy börtönben vannak. Annyira vakok, hogy nem 
látják sem a kerítést, sem az őröket.