A bűn

 

Ismét Bölcsesség mellett álltam. Sokáig nem szólt semmit, de nem a szavakra volt szükségem, 
hanem arra, hogy az imént látottak átitassák a lelkemet. Megpróbáltam felfogni, milyen óriási 
dolgot bízott ránk az Atya azzal, hogy imádói lehetünk. Számára a Nap egy atomhoz hasonló, a 
csillagrendszerek pedig mint a homokszemek, mégis meghallgatja imáinkat, szüntelen 
gyönyörködik bennünk, és biztosan gyakran szomorú miattunk. Sokkal hatalmasabb, mint azt 
az emberi elme képes lenne felfogni, mégis az érzelmekben leggazdagabb íény a 
mindenségben. Megérinthetjük őt! Minden emberi lény örömet, vagy fájdalmat okozhat Neki. 
Mindezt - teológiailag - eddig is tudtam, de most olyan módon éltem át, hogy az minden más 
dolog látszólagos fontosságát félresöpörte.
Szavakkal nem tudom elmondani nektek, de akkor végérvényesen megértettem, hogy a Földön 
számomra kijelölt időt arra kaptam, hogy az Atya imádatával töltsem. Teljesen új kijelentést 
kaptam:
-
Örömet szerezhetek az Atyának!
-
Jézusnak is örömet szerezhetek!
Most fogtam fel, miért mondta Jézus, hogy ezért ment a keresztre. Minden áldozatot megér, ha 
csak egy pillanatra is megérinthetjük az Atya szívét. Nem akartam egyetlen pillanatot sem 
eltékozolni, hiszen arra fordíthatom, hogy őt imádjam. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy minél 
nagyobb a sötétség körülöttünk, és minél keményebb megpróbáltatások közepette imádjuk őt, 
annál inkább megérintjük az Atyát. Most már szinte vágyakoztam a megpróbáltatások után, 
hogy azokban is imádjam Őt.
Ezzel együtt mégis úgy éreztem magam, mint Jób, mikor azt mondta, hogy bár korábban csak 
hallásból ismerte az Urat, most, hogy meglátta őt, bánkódik a porban és hamuban. Olyan 
voltam, mint Fülöp, aki, bár hosszú időt töltött el Jézussal, mégsem fogta fel, hogy az Atyát 
látja Benne. Milyen döbbenetes lehet a tompa értelmünk az angyalok számára! Ekkor 
Bölcsesség újra megszólalt.
Gondold meg, hogy enyéim közül a legkisebbek is megérinthetik az Atya szívét Ez önmagában 
is mindennél értékesebbé teszi őket Még egyszer meghaltam volna a kereszten akár egyért is. 
Átérzem a fájdalmaidat is. Ismerem a megpróbáltatásaidat, mert részt veszünk bennük. Minden 
lélek fájdalmát és Örömét átérzem. Ezért állandóan közbenjárok értetek. Eljön az idő, amikor 
mindenkinek letörlöm a könnyeit. Lesz idő, amikor újra csak az örömöt ismeritek. Addig 
azonban felhasználhatjuk a fájdalmat is. Ne vesztegesd el a próbák nyújtotta lehetőségeket! 
Azzal szerezheted Nekünk a legnagyobb örömet, ha megpróbáltatásaid közepette fejezed ki 
hitedet és imádatodat.
- Fel kell ismerned Engem a szívedben, és meg kelt látnod másokban is. Vegyél észre a 
hatalmasban és a kicsinyben egyaránt Amiképpen más és más oldalamról mutatkoztam meg 
neked azokban, akiket itt megismertél, úgy különböző embereken keresztül és különböző 
körülmények között fogsz Velem találkozni a Földön. Az legyen a legfőbb célod, hogy felismerj, 
meghalld a hangom, és kövess Engem.
Amint megfordultam, hogy Bölcsességre tekintsek, eltűnt. Körülnéztem, és mindenütt éreztem 
a jelenlétét, de sehol nem láttam. Aztán visszafordultam a tanúkhoz, akik előttem álltak. Ott 
volt. Nem láttam Őt, de az eddiginél sokkal valóságosabb módon volt jelen mindegyikükben. 
Ahogy a Reformátor beszélni kezdett, a saját hangján szólt, de úgy hallottam benne Bölcsesség 
hangját, mint amikor szemtől szembe beszélt velem.
- Bölcsesség mindvégig bennünk volt. Benned is ott van, és azokban is, akikhez vissza kell 
térned. Időről időre újra meg fog jelenni, de tudnod kell, hogy amikor nem saját formájában 
látod, még jobban felismerheted ott, ahol lakik - népében. Ő maga a Bölcsesség. Tudja jól, 
hogy hogyan, mikor és ki által szóljon hozzád. Az is része az üzenetének, hogy kiken keresztül 
szólít meg. Emlékezz, hogy mit mondott, amikor Jeruzsálemet siratta: t
- „Áldott aki az Úr nevében jön." - Nem látod meg Őt, ha nem ismered fel azokban, akiket 
hozzád küld.
- Könnyű most benned meglátnom Őt és hallanom hangját - feleltem - de sokkal nehezebb 
lesz azokban felismernem, akik még nem dicsőültek meg.
- Persze, hogy nem könnyű - felelte Angelo. - Az Úr felismerése a királyokhoz méltó feladat, 
azokhoz, akik Vele együtt fognak uralkodni. Akik szeretik Őt és az igazságot, azok sokkal 
inkább fogják Őt keresni, mint a földi királyok a kincseket, vagy hódításokat.