A büszkeség hatalma

 

Éppen azon tűnődtem, hogy a hegyről leereszkedve legalább annyit tanultam, mint fölfelé 
mentemben, amikor a csatatér felől valami zajra lettem figyelmes. Mostanra már több ezer 
hatalmas harcos vágott át a síkságon, hogy megtámadja az ellenséges horda maradékát. Az 
ellenség egy hadosztályt - a büszkeséget - kivéve szétfutott. Ez azonban teljesen észrevét-
lenül a harcosok hátába került, készen arra, hogy nyílzáport zúdítson rájuk. Akkor vett~m 
észre, hogy a hatalmas harcosok hátát nem védte páncél. Úgy tűnt, teljesen védtelenek a 
rájuk leselkedő veszéllyel szemben. 
Bölcsesség megjegyezte: 
- Te magad is tanítottad, hogy a hátatokat nem védi páncél, s ez azt jelenti, hogy ha 
megfutamodsz az ellenségtől, akkor teljesen védtelenül maradsz. Azonban sohasem láttad, 
hogyan tesz ugyan így sebezhetővé a büszkeség. 
Csak bólintani tudtam, jelezve, hogy egyetértek. Túl késő volt már ahhoz, hogy bármit 
tehessek, és alig tudtam elviselni a látványt, de Bölcsesség azt mondta, hogy végig kell 
néznem. Tudtam, hogy Isten országa most nagy vereség elé néz, s még sohasem éreztem 
ekkora szomorúságot. 
Meglepve láttam, hogy mikor a büszkeség nyilai eltalálták a harcosokat, ők még csak 
észre sem vették, az ellenség pedig tovább folytatta a nyilazást. A harcosok sebeiből 
ömlött a vér, és egyre gyengültek, ők azonban ezt nem ismerték el. Hamarosan már 
annyira gyengék voltak, hogy a pajzsukat és a kardjukat sem tudták tartani, ezért 
eldobálták, mondván, hogy többé már nincsen rá szükségük. Azután kezdték eldobálni 
vértjeiket is, mondván, hogy már azokra sincs szükség. 
Ekkor egy másik ellenséges hadosztály tűnt fel, és fürgén előrenyomult. Erős 
Megtévesztésnek hívták. Heves nyílzáport zúdítottak a harcosokra, s a nyilak, úgy tűnt, 
mind célba találtak. Ezután ezt a valaha hatalmas, dicsőséges hadsereget néhány kicsi és 
láthatólag gyenge megtévesztő démon képes volt teljesen félrevezetni. Végül különböző 
fogoly táborokba vitték a sebesülteket. Ezeket a táborokat mind a démonok különböző 
tanairól nevezték el. Megdöbbentett, hogy az ellenség milyen könnyen legyőzte az 
igazak nagy seregét, és ők még most sem vették észre, mi történt velük. 
- Ezek az erős harcosok, akik feljutottak egészen a csúcsra, és látták az Urat, hogyan 
lehettek ennyire sebezhetőek? - tört ki belőlem. 
- A büszkeség mindig mögötted settenkedik, és ezt a legnehezebb észrevenni - mondta 
Bölcsesség szomorúan. - Az elbukás veszélye - bizonyos szempontból- azokat fenyegeti 
legjobban, akik megjárták a legnagyobb magasságokat. Ne felejtsd el, hogy ebben az életben 
bármikor, bármelyik szintről leeshetsz. 
- Vigyázz, hogy amikor azt gondolod, hogy állsz, el ne essél feleltem. - Milyen félelme- 
tesnek tűnik most ez az Ige! 
- Amikor azt gondolod, hogy a legkevésbé fenyeget a bukás, valójában akkor forogsz a 
legnagyobb veszélyben. A legtöbben közvetlenül nagy győzelmeik után esnek el- mondta Böl-
csesség sajnálkozva. 
- Hogyan védhetjük ki ezt a fajta támadást? - kérdeztem. 
- Maradj közel hozzám. Minden fontosabb döntés előtt kérdezd meg az Urat, és tartsd 
magadon az alázat köpenyét. Akkor az ellenség nem tud olyan könnyen félrevezetni, mint 
azokat, akiket az előbb láttál. 
Végignéztem a köpenyemen. Annyira egyszerűnek és jelentéktelennek tűnt, úgy 
éreztem, inkább holmi csavargónak látszom, mint harcosnak. Bölcsesség ismét válaszolt 
a gondolataimra. 
- Az Úr közelebb van a csavargókhoz, mint a királyokhoz. Csak olyan mértékben vagy igazán 
erős, amilyen mértékben az Isten kegyelmében jársz. Ő "az alázatosoknak kegyelmet ad". 
Ezen a köpenyen a gonosz egyetlen fegyvere sem képes áthatolni, mert az Úr kegyelmét 
semmi sem győzheti le. Ameddig ezt a palástot hordod, addig megvéd ettől a támadástól. 
Akkor fölnéztem a hegyre, hogy lássam, mennyi harcosunk maradt. Megdöbbentően 
kevesen voltunk. De azt is észrevettem, hogy mindegyik harcos viseli az alázatosság 
palástját. 
- Hogy lehet ez? - kérdeztem. 
- Amikor látták az előbbi csatát, mind hozzám fordultak segítségért, és én mindegyikijüknek 
odaadtam a saját köpenyét - válaszolta Bölcsesség. 
- De hát én azt hittem, hogy mindvégig velem voltál. 
- Én mindazok mellett ott vagyok, akik mennek és cselekszik az Én Atyám akaratát - 
válaszolta Bölcsesség. 
- Te vagy az Úr - kiáltottam. 
- Igen - válaszolta. - Mondtam neked, hogy soha nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. 
Én minden harcosommal vele maradok, ahogyan veled is. Mindaz leszek neked, amire szük-
séged van, hogy az én akaratomat teljesítsd. Most bölcsességre volt szükséged. - Azzal eltűnt.