A dicsőség

 

Az ajtó előtt álltam, és tudtam, hogy nemsokára be kell lépnem rajta. Egyszerű volt, csaknem 
visszataszító. Ahogy megfordultam, hogy még egy pillantást vessek az ítélet hatalmas 
Termére, újra lenyűgözött dicsősége és mérete. Nem akartam tovább menni, pedig a szívem 
gonoszsága itt szüntelen lelepleződött. Bár mindez nagyon is fájdalmas volt, mégis annyira 
felszabadított; nem akartam, hogy véget érjen. Még több ítéletre vágytam.
- Meg is fogod kapni - szólt közbe Bölcsesség, ismervén gondolataimat. - Amit itt találtál az 
veled is marad, sőt azért sem kell visszajönnöd, hogy megváltozz. A Kereszt ereje elég arra, 
hogy átformáljon. Amit itt átéltél, azt minden nap megtapasztalhatod. Azért küldtem el a Szent 
Szellemet, hogy rávilágítson arra, ami bűn (és bűnné tegyen számodra olyan dolgokat, 
amelyekről ezt nem gondoltad volna), hogy elvezessen az igazságra és hogy bizonyságot 
tegyen Rólam. Ő állandóan veled van. Jobban meg kell ismerned Őt
- Sokan hisznek a Szent Szellemben, de csak kevesen adnak Neki helyet az életükben. Ahogy a 
jelen korszak végéhez közeledik, ez meg fog változni. A Szent Szellem úgy fog cselekedni a 
Földön, ahogyan kezdetben. A Földön egyre jobban eluralkodó káoszból, a zűrzavar
közepette formálja ki a dicsőséges Új Teremtést. Nemsokára beléptek abba a korba, amelyben 
a Szent Szellem szüntelen csodálatos dolgokat tesz, és ezen az egész világ ámulni fog.
- Mindezt népemen keresztül viszi véghez. Amikor a Szent Szellem mozgásba lendül, Isten fiai 
és leányai prófétálnak. A vénektől az ifjakig mind álmokat kapnak és látomásokat látnak. 
Nevemben az Én cselekedeteimet viszik véghez, sőt, még azoknál nagyobbakat is, hogy 
megdicsőüljek a Földön. Az egész teremtett világ vajúdik, és sóvárogva várja mindazt, amit a 
Szent Szellem hamarosan tenni fog.
- Amit az ajtón túl találsz, segít majd, hogy felkészülj arra, ami hamarosan következik. 
Nemcsak Megváltó vagyok, hanem Bíró is. Hamarosan, mint Igaz Bíró jelentem ki Magam a 
világnak, de előbb még saját házam népének kell megismernie ítéletemet. Először megismerik 
a Szent Szellemmel való szoros közösséget, azután az erejét, amint világossá teszi számukra, 
hogy mi a bűn  és meggyőzi Őket erről. Azt is megtanulják, hogy Ő mindig elvezet az igazságra, 
amely szabaddá teszi őket. Ez az az igazság, amely rólam tesz bizonyságot Amikor népem már 
olyannak ismer Engem, amilyen valójában ÉN VAGYOK, akkor fogom őket arra használni, 
hogy tanúskodjanak Rólam.
- Én vagyok a Bíró, de jobb, ha te ítéled meg magadat, s akkor nem kell, hogy Én ítéljetek. De 
még ezzel együtt is szükségetek van arra, hogy megítéljelek benneteket. Először a saját házam 
népét ítélem meg, s azután az egész Földet
Bölcsesség dicsősége mindent beragyogott körülöttem. Eddig még itt sem láttam ehhez fogható 
pompát. Ahogy tovább beszélt ítéletéről, ragyogása egyre nőtt. Tudtam,
hogy ha valóban megismerem őt, mint Bírót, az eddigieknél sokkal nagyobb dicsőséget 
láthatok majd. Lassan annyira kicsinynek és jelentéktelennek éreztem magam jelenlétében, 
hogy nehezemre esett szavaira koncentrálnom. Amikor már úgy éreztem, hogy túlterhel a 
dicsősége, kinyújtotta kezét és finoman, de határozottan megérintette a homlokomat. Erre az 
elmém újra kitisztult, és ismét figyelni tudtam Rá.
- Már megint magaddal kezdtél foglalkozni. Ettől mindig összezavarodsz, és nehezebben 
hallasz Engem. Amikor átéled érintésemet, elméd megtisztul. Amikor jelenlétemet érzed, azért 
jövök hozzád, mert meg akarlak érinteni - hogy megláthass Engem és meghalld a hangom. 
Meg kelt tanulnod állandóan az Én jelentétemben lakozni, anélkül, hogy önmagáddal 
foglalkoznál, vagy visszazuhannál magadba. Különben elfordulsz a Bennem rejlő igazságtól, s 
ez vezet a megtévesztéshez, amely a bukott természetedből ered.
- Sokan a földre esnek, amikor Szellemem megérinti őket, de ennek az ideje lejárt Meg kell 
tanulnod állva maradni, amikor Szellemem megmozdul, különben nem tud majd használni. A 
hitetlenek essenek a földre előttem, de az Én népem maradjon talpon, hogy használhassam 
őket.