A fejlődés ára

Minden nap haladhatsz előre. Minden lépésed eredményes lehet. Mégis, az út előtted egyre nő, egyre emelkedik és egyre szebbé válik. Tudod, sose ér véget az utazás. De ez nem kedvetlenít el, hanem inkább növeli az előrehaladás örömét és dicsőségét. (Sir Winston Churchill)

 

A mi Istenünk a fejlődés, az előrehaladás Istene. Mély vágya, hogy mi, az Ö gyermekei, életünk minden területén magasabb szintre jussunk. Bennünk és rajtunk keresztül akar hatalmasan munkálkodni, „feljebb mintsem kérnénk, vagy elgondolnánk”. Jeremiás 29:11-ben Isten ezt mondja: Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.

Milyen bátorító szavak! Isten szép jövőt tervezett mindnyájunknak. Hogyan fog ez megvalósulni? Érettség által. És hogyan válunk éretté? Úgy hogy a dicsőség egyik szintjéről a másikra szintre jutunk, a növekedés egyik szintjéről a másikra. Ez az előrehaladás.

Hogy növekedni és haladni tudjunk a következő szintre, vannak dolgok amiken keresztül kell mennünk és vannak dolgok, melyeket fel kell adnunk. Ez az „ár” amit meg kell fizetnünk, hogy lássuk az Isten által szívünkre helyezett új dolgok megvalósulását. Sok mindenen kellett átmennem és sok mindent fel kellett adnom, hogy eljussak oda ahol ma vagyok. Ezek közül szeretnék néhányat megosztani veled és elmondani néhány erőteljes alapelvet, amire Isten közben megtanított.