A győzelem a mi hitünk

 

 

Isten jóval hatalmasabb az ördögnél, továbbá minden alkalommal győzelemre segít bennünket, valahányszor az Ő Igéje alapján cselekszünk.

Olyan hit lakozik bennünk, amely legyőzi a világot!

I. János 5:4.
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot;
és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Számos Ige támasztja tehát alá azt, hogy Istennel győztesek vagyunk, arra viszont semmiféle igei bizonyítékot nem találunk, hogy a sátán okosabb volna Istennél vagy akár nálunk. Aki ugyanis Krisztusban van, az előtt megnyílik Krisztus értelme.

A sátán egyáltalán nem is olyan okos! Képzeljünk csak el egy olyan fickót, akit már rég legyőztek, de még mindig teljes erőbedobással küzd! Szerintem ez nem az okosság, hanem inkább a butaság jele!

Ha nekem nem hiszed el, hogy a csatát már megnyerted, akkor lapozz hátra a Bibliádban, és olvasd el a végét.

I. János 4:4-ben ezt olvassuk:

Ti Istentől vagytok, kisgyermekek, és legyőztétek őket: mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.

Jelenések 12:11.
És ők (a hívők) legyőzték őt (a sátánt) a Bárány vére által, és bizonyságtételük beszéde által...

Tehát mi által? Jézus vére által és bizonyságtételük beszéde által! Szájuk beszédével! Figyeljük meg, hogy azt mondja: legyőzték! A könyvünk végén tehát az van, hogy mi győztünk, dicsőség Istennek! Ezt kell tehát megerősítenünk, és soha többé nem szabad az ördög hazugságaival egyetértenünk! Ne szaporítsuk szenvedéseinket!

Barátkozzunk meg ezzel a gondolattal, és helyezkedjünk arra az álláspontra, amit Isten kimondott! A győzelem már a miénk. A harcot nem mi vívtuk meg. Jézus harcolt helyettünk, és hála Istennek, győzött! Ez abból is látszik, hogy "mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot." Áldott legen az Úr neve!

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv