A hálaadás újabb áldásoknak nyit utat

„Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.” (Lukács 17:15)

A hálás szívű emberek mindig dicsérik Istent. Gyakran mondják: „Jó az Úr!” Tudják, hogy Isten a forrása minden jónak, amit kapnak.

Azonban, vannak olyanok is, akik Istentől várják az áldásokat, de amikor megkapják azokat, egyszerűen vidáman továbbállnak. A szívüket az áldások tartják fogva, ahelyett, hogy az tartaná fogva, Aki az áldást adta.

Jézus mindkét fajta embertípussal találkozott, amikor egyik útja során betért egy faluba. 10 leprás kiáltott utána: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" (Lukács 17:13) Amikor pedig valaki Jézushoz kiált irgalomért, Ő mindig meghallgatja. Egy másik alkalommal, amikor két vak ember így kiáltott Hozzá, "Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!", Jézus nem sajnálta az időt és megadta nekik a várva-várt csodát (Máté 9:27-30).

Szóval, amikor a tíz leprás irgalomért kiáltott Hozzá, Ő megállt, rájuk nézett és így szólt:"Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak. (Lukács 17:14). Azonban, a tízből csak egy jött vissza, hogy megköszönje Jézusnak. Nézzük csak, milyen nagy szomorúságról tesznek tanúságot Jézus szavai: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?” (Lukács 17:17)

Nyilvánvalóan a másik kilenc is jól tudta, hogy Jézus tisztította meg őket. Mégsem vették a fáradságot, hogy visszamenjenek köszönetet mondani Neki. Kedves barátom, te biztosan az a fajta ember vagy, aki, miután megkapja az áldást, nem felejti el Istennek megköszönni, Neki adni a hálát, a dicsőséget és a tiszteletet, és elismerni, hogy Ő élete minden áldásának a forrása.

Tudod, hogy amikor az ember visszajött, hogy köszönetet mondjon Jézusnak, még további áldásokban részesült? Jézus ezt mondta neki: "Kelj fel, menj el, hited teljessétett téged." (Lukács 17:19, angolból fordítva) Jézus nem csak megtisztította a leprájából, hanem a hiányzó ujjait, lábujjait is visszaadta neki!

Amikor a szíved hálával van tele Isten felé, akkor ezzel újabb áldásoknak nyitsz utat!

A hálaadás újabb áldásoknak nyit utat

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu