A hit titka

 

 

Ez tehát a hit titka: folyamatosan azt mondani, amit Isten mondott. Ezt követően két és fél éven át nagyon intenzíven tanulmányoztam Isten Igéjét, és összeállítottam megvallásaim listáját.

Sok ember nem érti, miért nem működik a dolog neki, holott soha nem töprengenek el Isten Igéje fölött, és még véletlenül sem ejtenének ki a szájukon olyasmit, ami ellentmond az érzékszerveikből származó ismereteknek.

Például nem merik kimondani, hogy "az én Istenem betöltötte minden szükségemet az ő gazdagsága szerint Krisztus Jézus által", amikor a lakbér esedékessé válik, nekik pedig nincs pénzük, hogy kifizessék. Az érzékszervekből fakadó ismeret erre azt mondja, hogy hazugság.

De hát hogyan hazudhatna valaki, amikor az igazságot mondja? Isten Igéje igazság.

 

Filippi 4:19.
De az én Istenem betölti minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségben Krisztus Jézus által.

Az Úr arra is fölbiztatott, hogy tartsak egy kéthetes "igeböjtöt". Két héten át semmi mást nem olvastam, egyedül Isten Igéjét vagy az Isten Igéjével foglalkozó írásokat. Egyáltalán nem néztem tévét, még a híreket sem, két teljes héten át. A második hét végére annyira izgalomba hozott az Ige, hogy azóta nem nagyon izgatnak sem az újságok, sem a tévézés.

Elkezdtem megedzeni a szellememet Isten Igéjével.

Az egyik nap éppen ott tartottam a megvallásomban, hogy "az ördög elmenekül előlem, mert én ellene állok Jézus nevében!", s egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy Isten kenete elkezd fölemelkedni bennem. A szellemem vette, és most elkezdett onnét kiáradni, hogy megnyilvánuljon bennem. Azonnal tudtam, hogy az ördög most menekül el tőlem, és szavaim tekintélyt öltenek magukra.

Isten beszéde telve van hittek, és innét származik a mi hitünk.

A hitem nem abból származott, hogy szappanoperákat vagy kabaréműsorokat néztem, hanem Isten beszédéből. De szeretném hangsúlyozni, hogy szellememnek ez a megedzése nem ment egyik napról a másikra! Nem úgy volt, hogy egyik nap elkezdtem a megvallást és másnapra eredményképpen sikerült kiszűrnöm a vallásos tradíciókat az Igéből.

 

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv