A hűségesek

 

Túláradó szeretetet éreztem e harcosok iránt, akik közül sokan nők és gyerekek voltak. 
Páncéljukat szenny és vér borította, de nem adták fel, sőt vidáman és lelkesen folytatták a 
harcot. Mondtam nekik, hogy ők nagyobb tiszteletet érdemelnek, mint én, mert a csata 
legnagyobb terhét hordozták, és mindeddig 
A hegy minden szintjét el kellett foglalnunk, különben a megmaradt keselyűk elborították 
hányadékukkal és ürülékükkel, amíg annyira síkossá vált, hogy csak nehezen tudtuk rajta 
megvetni a lábunkat. A legtöbb szinten olyan katonák harcoltak, akiknek felekezeti vagy 
irányzatbeli hovatartozását az általuk védett szint igazságának hangsúlyozásáról 
felismertem. Elszégyelltem magam, amikor eszembe jutott, hogy némelyik csoporttal 
szemben hogyan viselkedtem. Legtöbbjüket leírtam, vagy legjobb esetben is 
visszaesőként könyveltem el. Most azonban láttam, hogy mennyire hűségesen állták az 
ellenség szörnyű támadásait. Azzal, hogy területüket megvédték, számomra lehetővé 
tették, hogy feljebb jussak. 
Némelyik szint úgy helyezkedett el, hogy onnan a hegy és a csatatér jó részét lehetett 
látni, de akadtak olyan elszigetelt helyek is, ahonnan a katonák csak a saját állásaikra 
láthattak rá. Úgy tűnt, ezeknek, a harcosoknak fogalmuk sincs, hogy máshol is folyik a 
harc, és hogy a seregben mások is harcolnak rajtuk kívül. A rágalmazás és a vádlás nyilai 
oly sok sebet ejtettek már rajtuk, hogy mindenkit visszautasítottak, aki egy fölsőbb 
szintről lejött hozzájuk, és bátorította őket, hogy menjenek följebb. Ennek ellenére, 
amikor néhányan dicsőségtől sugárzó páncéllal lejöttek a hegycsúcsról, a legtöbben nagy 
örömmel felfigyeltek rájuk, és hamarosan maguk is nagy bátorsággal és elszántsággal 
elindultak fölfelé. Mialatt mindezt végignéztem, Bölcsesség nem sokat szólt, de úgy tűnt, 
nagyon figyeli, hogyan reagálok a látottakra.