A kegyelem igazsága

 

A piros drágakő mellett életem eddigi legfájdalmasabb élményén mentem keresztül. 
Sokszor vissza kellett húznom a kezemet, amikor már úgy éreztem, hogy egyszerűen 
képtelen vagyok többet elviselni. Számos alkalommal visszamentem a kék és a zöld 
kövekhez azért, hogy megfiatalodjak lelkemben, majd újra visszatértem. ,Bár minden 
alkalommal egyre nehezebb volt visszatérnem, az Úr iránti szeretetem és tiszteletem 
sokkal jobban elmélyült ez által, mint bármi más által, amit eddig megismertem vagy 
átéltem. 
Végül, amikor az Atya jelenléte elhagyta Jézust a kereszten, nem bírtam tovább. 
Elmenekültem. Elmondhatom, hogy az angyalok, akik bizonyos fokig szintén átélték azt, 
amit én, teljesen egyetértettek velem. Akaraterőm, hogy újra megérintsem a piros követ, 
egyszerűen elpárolgott. Nem akartam már visszamenni a kék kőhöz sem, csak kimerülten 
feküdtem a földön. Sírtam azon, amin az Úr keresztülment, és sírtam, mert tudtam, hogy 
én is elhagytam Őt csakúgy, mint a tanítványai. Cserbenhagytam Jézust, amikor a 
legnagyobb szüksége volt rám, ugyanúgy, mint ők. 
Úgy tűnt, napok teltek el, mire kinyitottam a szemem. Egy másik sas állt mellettem. 
Három kő feküdt előtte: egy kék, egy zöld és egy piros. 
- Edd meg őket - mondta. Engedelmeskedtem, és úgy éreztem, egész lényem megújul, 
nagy öröm és józanság töltötte el a lelkemet. 
Amikor felálltam, kardom markolatában és a két vállamon ugyanazt a három követ láttam. 
- Ezek most már örökre a tiéd - mondta az angyal. - Senki nem veheti el tőled, és nem 
veszítheted el őket. 
- De hiszen ezzel az utosóval még nem végeztem - tiltakoztam. 
- Ezt a próbát egyedül Krisztus tudta kiállni - felelte ő. - Elég jól kiálltad, és most már 
tovább kell menned. 
- Hová? - kérdeztem. 
- Azt neked kell eldöntened, de mivel az idő sürget, azt javaslom, hogy próbálj minél 
hamarabb feljutni a csúcsra. - Azzal a sas sietve távozott. 
Akkor eszembe jutottak az ajtók. Elindultam azok felé, amelyek azelőtt oly vonzónak 
tűntek. Amikor elértem az elsőt, már nem is tűnt annyira vonzónak. Akkor a másikhoz 
mentem, és ugyanazt éreztem. 
- Úgy tűnik, valami megváltozott - jegyeztem meg hangosan. 
- Te változtál meg - válaszoltak az angyalok nyomban. Megfordultam, hogy lássam őket, 
és elámultam azon, mennyit változtak. Az előbbi gyermeteg kinézetük helyett 
megjelenésük fejedelmi méltóságot és bölcsességet tükrözött. Tudtam, hogy azt tükrözik, 
ami bennem is végbement, de most kényelmetlennek találtam, hogy magamra gondoljak. 
- A tanácsodat kérem - mondtam a vezetőnek. 
- Hallgass a szívedre - mondta. - Ezek a hatalmas kincsek most már ott vannak benned. 
- Én soha nem tudtam a saját szívemben bízni - válaszoltam. 
- Hiszen az olyan, mint egy csatatér. Én magam is ki vagyok 
téve a tévedéseknek, káprázatoknak és az önző ambícióknak. Még azt is nehéznek 
találom, hogy mindezen lárma közepette meghalljam az Úr hangját. 
- Uram, nem hiszem, hogy a piros kővel a szívedben továbbra is így lenne - jegyezte meg 
az angyalok vezetője, rá eddig nem jellemző határozottsággal. 
Nekitámaszkodtam a falnak, és arra gondoltam, hogy pont most nincs mellettem a sas, 
amikor pedig a legnagyobb szükségem volna rá. Ő már járt itt előttem, és biztosan tudja, 
melyik ajtót kell választanom. De tudtam, hogy ő már nem fog visszajönni, és azt is 
tudtam, hogy nekem kell döntenem. Ahogy tűnődtem, a "rettenetes" ajtó volt az egyetlen, 
amire gondolni tudtam. Kíváncsiságból úgy döntöttem, hogy visszamegyek és újra 
megnézem. Előző alkalommal olyan gyorsan futottam el onnan, hogy még csak meg sem 
néztem, hogy milyen igazság van fölé írva. 
Ahogy megközelítettem, újra éreztem, hogy félelem kerít hatalmába, de most közel sem 
olyan erősen, mint az első alkalommal. A többi ajtóval ellentétben ezt az ajtót nagy 
sötétség vette körül, így egészen közel kellett mennem, hogy el tudjam olvasni, mi van 
fölé írva. Kissé meglepődve olvastam: