A kezdő szavak

 

I. Mózes 1:1.
...Isten teremtette az egeket és a földet...

Vajon minek a segítségével teremtette az egeket és a földet?

Zsidó 11:3.
Hit által értjük meg, hogy a világot Isten beszéde formálta, úgyhogy azok a dolgok, amelyek láthatók, nem olyasmiből készültek, ami látszik.

 

A világot tehát Isten nem a látható dolgokból készítette. Ahogy a kimondott szó nem látható, az emberi szem éppúgy nem láthatja a hitet sem. Az univerzumot azok a beszédek formálták, amelyeket Isten a száján keresztül kiejtett, sőt ezek is hozták mozgásba, és a világmindenség a mai napig is engedelmeskedik az Isten által kimondott szavaknak. Ő azt mondta:

 

I. Mózes 1:6.
Legyen mennyezet a vizek között, és válassza el a vizeket a vizektől.

Így is lett, a mennyezet elválasztotta a vizeket a vizektől, és mindez a mai napig így van. A világegyetem azóta is az ő parancsának engedelmeskedik - az Isten által kimondott szavaknak.Isten kimondta a dolgokat, aztán úgy is hagyta. Nem táncolt vissza, nem mondta azt, hogy talán vagy remélem. Nem, ő csak egyszerűen kimondta a dolgokat szájának beszédeivel, aminek hatására a pokol erői mind felállva figyeltek.

Sok millió év telt el I. Mózes 1. fejezet 1. verse - ahol Isten megteremtette a földet - és a 2. vers között, ahol arról olvasunk, hogy a föld hiábavaló és formátlan volt. Hogyan is képzelhetnénk el ugyanis, hogy Isten formátlan és hiábavaló földet teremtett volna? A leírás arról árulkodik, hogy valami a kezdet óta elromlott, mégpedig az, hogy a sátán színre lépett, hogy elpusztítsa Isten munkáját a földön, és ezért olvassuk azt, hogy sötétség honolt a föld színén. De ekkor szólt Isten: Legyen világosság! Az Isten szájából kiáradó teremtő erő világította meg az univerzumot, és szólított be a létbe minden teremtményt.

I. Mózes 1:26.
És szólt Isten: Készítsünk embert saját képmásunkra és hasonlatosságunkra, és legyen uralmuk a tenger halai, az ég madarai, a barmok és az egész föld fölött és minden kúszó lény fölött, amely a földön kúszik.

Ezt követően Isten hatalommal ruházta fel az embert, hogy uralkodjon a föld fölött. Először megteremtette Ádámot, majd tekintélyt ruházott rá, és így szólt: Mostantól te vagy a föld legfőbb hatalma.

Ádám tehát a föld urává lett.

Aztán megjelent a kígyó is a kertben. Ez a kígyó így szólt Évához:

I. Mózes 3:4-5.
Dehogyis haltok meg, ha esztek abból a gyümölcsből! Isten jól tudja, hogy olyanok lesztek, mint ő, ha esztek a fáról. Olyan bölcsek lesztek, mint Isten!

Éva tehát evett a tiltott gyümölcsből, és az a gyanúm, hogy ő beszélte rá Ádámot is, hiszen az Ige azt mondja:

I. Tim. 2:14.
Ádám nem lett becsapva, hanem a becsapott asszony követte el a kihágást.

A lényeg mindenesetre az, hogy Ádám is evett a gyümölcsből, és ilyen módon hatalmát és tekintélyét átjátszotta az ellenségnek: így lett a sátán evilág istene.

II. Kor. 4:4.
Akikben az evilág istene megvakította azok elméjét, akik nem hisznek, hogy Krisztus, az Isten képmása dicsőséges evangéliumának világossága behogy fel tudjon ragyogni számukra.

Jézus Krisztus azonban eljött, és visszaszerezte ezt a hatalmat számunkra! Jézus, Isten Igéje bejött ebbe a világba, és emberi testet öltött magára.

Gondolkodtál már azon, hogy vajon ezt hogyan kivitelezte?

Egyes teológusok azt állítják, hogy mindez lehetetlen: szűz nem szülhet gyermeket, ilyen nincs. Nekünk azonban itt van Isten Igéje, amely ezt mondja:

Lukács 1:37.
Istennek semmi nem lehetetlen.

Egy egészen szó szerinti fordítás valahogy így hangzana:
Istennek nem lesz lehetetlen, hogy beteljesítse minden kijelentését.

Amit Isten kimond, azt meg is cselekszi. Ha gondosan áttanulmányozzuk a Bibliát, rá fogunk döbbenni, hogy Isten soha semmi olyat nem tett, amit először ki ne mondott volna.Először kimondta, aztán megtette. Az ehhez szükséges erő benne volt az Igében.

A Bibliából azt is megtudjuk, hogy:

Zsidó 1:3.
...Ő tart fenn mindent, erejének szava által...

Nem azt mondja tehát, hogy szavának erejével, hanem azt, hogy erejének szavával. A Szent Szellem fogalmazott ennyire egzaktul: pontosan úgy, ahogy akart. Az erejének szavával.

Ha azt mondta volna, hogy szavának erejével, az azt jelentené, hogy van ugyan erő Isten beszédében, de azt nem mondhatnánk, hogy abban van minden erő. Máshogy fogalmazva: ebben rejlik az Ő ereje, az Igében, abban, amit mond.

Isten számára nem lehetetlen, hogy véghezvigye minden kijelentését. Ő pontosan azt jelenti ki, és azt cselekszi meg, amiről azt állítja, hogy meg fogja tenni! Ezenfelül azt is látjuk, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy képes legyen ugyanezzel a hittel tevékenykedni.

Nagyon gondosan figyeljünk tehát oda, milyen beszédek hagyják el a szánkat, és hassunk oda, hogyszavaink engedelmeskedjenek Isten szavának, azaz Isten szellemi törvényének.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)