A kígyók

 

Még hosszú ideig pusztítottuk a keselyűket és a keresztényeken lovagoló démonokat. 
Tapasztaltuk, hogy különféle igazságok nyilai a különböző démonokra másképpen 
hatnak. Tudtuk, hogy a csata hosszúra fog nyúlni, de most már nem szenvedtünk több 
veszteséget, és felfelé tartó utunkban már amúgy is túljutottunk a "Türelem" szintjén. 
Sajnos miután a keresztények nyakából lelőttük a démonokat, csak néhányan indultak el 
a hegy felé. Sokan közülük átvették a démonok természetét, és nélkülük is tovább 
folytatták tévelygésüket. Mikor a démonok, okozta sötétség kezdett szétoszlani, 
észrevettük, hogy a lábuk alatt mozog valami. Akkor láttam, hogy kígyók kötözték meg a 
lábukat. Ahogy tovább néztem a kígyókat, észrevettem, hogy mind egyformák, és ez a 
név van rájuk írva: Szégyen. 
Megpróbáltuk az igazság nyilaival elpusztítani a kígyókat, de nem sok sikerrel. 
Megpróbálkoztunk a reménység nyilaival is, de eredmény nélkül. A "Galata 2:20" -tóI 
felfelé már nagyon könnyű volt az út, mert mindannyian segítettünk egymásnak. Mivel 
úgy tűnt, most nem sokat tehetünk testvéreinkért, elhatároztuk, hogy megpróbálunk olyan 
magasra kapaszkodni, amennyire csak tudunk, mindaddig, amíg nem találunk valamilyen 
hatásos fegyvert a kígyók ellen. 
Most már nagyon gyorsan, egymás után hagytuk hátunk mögött az igazság szintjeit. A 
legtöbb helyen még arra sem vettük a fáradságot, hogy körülnézzünk, ha úgy látszott, 
hogy nincs ott semmilyen fegyver, amit a kígyók ellen bevethettünk volna. Hit, Remény 
és Szeretet most is szorosan mell ettünk maradtak, de észre sem vettem, hogy 
Bölcsességet messze magunk mögött hagytuk. Még hosszú időnek kellett eltelnie, mire 
megértettem, mekkora hibát követtünk el ezzel. A hegytetőn utolért ugyan bennünket, de 
azzal, hogy messze elé rohantunk, elmulasztottuk a sokkal gyorsabb és könnyebb 
győzelem lehetőségét. 
Az egyik szinten váratlanul egy kertre bukkantunk. Ez volt a legcsodálatosabb hely, amit 
valaha láttam. A kert bejárata fölött ez volt olvasható: "Az Atya feltétel nélküli szeretete". 
Annyira dicsőséges és hívogató volt, hogy egyszerűen nem tudtuk megállni, hogy l?e ne 
menjünk. Amint beléptem, megpillantottam egy fát: az Élet Fája volt. A kert közepén állt, 
és még mindig félelmetes hatalmú és erejű angyalok őrizték. Felnéztem rájuk, s 
tekintetünk találkozott. Barátságosnak tűntek, mintha már vártak volna bennünket. 
Hátrafordultam: már egy nagy csapat harcos volt a kertben. Ebből mindannyian bátorságot 
merítettünk, és mivel az angyalok is barátságosnak tűntek, elhatároztuk, hogy 
megpróbálunk elmenni mellettük, hogy a Fához jussunk. Egyikük így kiáltott: 
- Akik eljutottak eddig a szintig, és megismerték az Atya szeretetét, azok ehetnek róla! 
Eddig észre sem vettem, mennyire éhes vagyok. Beleharaptam a gyümölcsbe: sokkal 
finomabb volt, mint bármi, amit valaha kóstoltam, ugyanakkor mégis ismerős volt. 
Emlékek és különböző képek jöttek elém: napsütés, eső, gyönyörű mezők, napnyugta az 
óceán fölött, de még ennél is több: azok, akiket szeretek. Minden harapással mindenkit és 
mindent egyre jobban szerettem. Aztán ellenségeim kezdtek eszembe jutni, és most őket is 
tudtam szeretni. Ez az érzés hamarosan erősebb lett mindennél, amit valaha tapasztaltam. 
Még "Galata 2:20" szintjének békéjénél is nagyobb volt. Akkor az Úr hangját hallottam: 
- Ez mostantól fogva a te mindennapi kenyered. Soha nem fogják visszatartani tőled. 
Akkor és annyit ehetsz, amikor és amennyit csak akarsz. Az Én szeretetemnek nincsen 
határa! 
Fölnéztem a fára, hogy lássam, honnan szól a hang, és láttam, hogy az egész fa tele van 
hófehér sasokkal. Gyönyörű, átható tekintetük volt, amilyet még sohasem láttam. Úgy 
néztek rám, mintha utasításra várnának. Az egyik angyal megszólalt: 
-
Azt fogják tenni, amit mondasz nekik. Ezek a sasok kígyókat
Azt mondtam: 
- Menjetek! Faljátok fel a szégyent, ami megkötözte testvéreinket. 
Kitárták szárnyaikat, és valahonnan hatalmas szél támadt, mely a levegőbe emelte őket. 
Vakító dicsőséggel töltötték be fölöttünk az eget. Még ilyen messziről is hallottam a 
félelem keltette morajlást az ellenség táborából, ahogy a sasokat észrevették.