A legnagyobb csoda

A legnagyobb csoda

 
Szájjal teszünk megvallást, hogy üdvözüljünk
A legnagyobb csoda
Eszembe jutott az az idő, amikor életem legnagyobb csodáját, a lelkem megváltását éltem át.
Makacs voltam, tele bűnnel. Mentem a többiek után. Követtem a világot és szerettem. Elveszett bűnös voltam, aki a pokol felé haladt. Isten azonban az Ő kegyelmével kétszer is megmentette az életemet.  Először néhány hónapos koromban, amikor a nővérem karjaiból beleestem a nyitott kandallóba. Ott halhattam volna meg a lángok között, de Isten megkönyörült rajtam. Másodszor tizenéves koromban, amikor a folyóban úsztam. A folyó közepére érve, minden erőm elfogyott, többször elmerültem, és még csak kiáltani sem volt erőm a barátaimnak. Végül teljesen feladtam a küzdelmet és elsüllyedtem. Eközben egy fiú egy fatörzsön úszott a víz közepén, nem is sejtve, hogy én ott sodródom. Fejest ugrott a vízbe és pont nekem ütközött, így rám talált. Kihúzott a partra, és én magamhoz tértem. Mennyire jó és kegyelmes Isten mindannyiunkhoz! Biztos vagyok benne kedves olvasóm, hogy már többször megkönyörült a te életeden is.Ebben az elveszett állapotomban egy csodára volt szükségem, ami meg tudja változtatni az életemet és meg tudja menteni a lelkemet.Egyik éjszaka, amikor hajnalban 1-2 óra körül hazafelé mentem egy éjszakai bárból, és haladtam az úton, (Fort Worth Texas) elkezdtem gondolkodni Istenről, mennyről, pokolról és örökkévalóságról. Más szóval Isten elkezdte meghallgatni valakinek az imáját, amit értem mondott. 
 
Még akkor éjszaka rájöttem, hogy bűnös vagyok és bűnbánatra jutottam, bár akkor még nem igazán értettem, mit is jelent ez az egész.Meglátogattam az egyik barátomat, aki keresztény volt. Ő elmagyarázta, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján. 3:16) 
Elmondta, hogy mindannyian eltévelyedtünk, mint a juhok. Azután 
megmutatta nekem azt az Igerészt, amelyik azt mondja: Akik befogadták Őt (Jézust), azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. 
(Ján. 1.12.) 
Mert mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megmenekül. 
(Róm. 10.13.)
Gyertek és szálljunk vitába – mondja az Úr. Ha a vétkeitek skarlátvörösek, hófehérré lesznek. Ha pedig vérszínűek, mint a karmazsin, akkor olyanok lesznek, mint a gyapjú. (Esa. 1.18.)
Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz! (Ap.Csel. 16.31.)
A szívemben elhittem ezeket az ígéreteket, de mégsem találtam 
megnyugvást és szabadulást.Csodára volt szükségem.
A csoda ott volt a számban.
Barátommal elmentem a gyülekezetbe. Végigmentem a padsorok között, 
megálltam a gyülekezet előtt, kinyitottam a számat és engedtem, hogy a 
csoda kiáradjon rajta. Kimondtam a számmal azt, amit Isten az Ő 
Igéjében kijelentett. Elfogadtam Jézus Krisztust, mint Megváltómat és Ő 
ott és akkor megmentette a lelkemet. Megvallottam, hogy az Ő Ígérete 
szerint most már keresztény vagyok. Az Ő vérében megtisztultam a 
bűneimtől. Kimondtam, hogy mostantól Isten gyermeke vagyok és ez 
igaz, mert Isten maga ígérte meg, hogy így lesz.
Szájjal teszünk megvallást Isten Ígéretéről, hogy üdvösségünk legyen.
Ezen a napon az a csoda, hogy megszabadulok a bűneimtől valósággá 
lett. Jézus megváltott engem.
De ez csak akkor történt meg, amikor megnyitottam a számat és az 
ígéreteit úgy vallottam meg, mint nékem tett ígéreteket. Közel van hozzád 
az Ige (az Isten ígéretei), a te szádban van. (V.Móz.30.14.)
Azonban az a csoda, amire szükséged van, csak akkor és csakis akkor fog 
megtörténni, ha nem csak hiszed, hanem meg is vallod ezeket az 
ígéreteket.
A csoda a te szádban van! Ne hagyd, hogy szunnyadjon! Mond ki! Szájjal 
teszünk megvallást, hogy üdvözöljünk.
Az üdvösség nemcsak a lélek megmentését jelenti, hanem a teljességet, a 
gyógyulást, a biztonságot a szabadulást is.
Nézd meg Isten milyen ígéreteket ad a te helyzetedre vonatkozóan, 
fogadd be ezeket a szívedbe, higgy, aztán nyisd meg a szádat és szájjal 
tegyél vallást a megszabadulásra, a biztonságra, a teljességre a 
testedben, lelkedben és szellemedben. 
 
Más szavakkal, ahogyan a megváltás csodáját megkaptad, ugyan olyan módon kaphatsz meg más csodákat is.
Gyógyulás vagy egyéb szükségek esetén nem biztos, hogy azonnal, 
szemmel láthatóan, vagy érezhetően megnyilvánul, de ha te továbbra is megvallod ezeket az ígéreteket, és semmit sem kételkedsz a szívedben akkor nyilvánvalóvá lesz a csoda, és Jézus nevének a dicsősége.Jézus a csodák munkálója. Isten a mi gyógyítónk. Ő akkor tud munkálkodni, ha megvalljuk az Isten Igéjét. Ő meg akar téged gyógyítani! 
Arra vár, hogy megszabadítson, alig várja, hogy csodát tehessen veled. 
De ha te nem keresed meg a Bibliában az Ő ígéreteit, nem hiszed azokat a szívedben és nem vallod meg azokat a te száddal, akkor Isten csodatevő hatalmát korlátok közé szorítod.
Olyan könnyű a problémáinkkal oda szaladni valakihez. Nem arról van 
szó, hogy ez nem jó, hanem arról, hogy egyszer talán nem lesz senki, akihez oda futhatsz. Isten azt akarja, hogy növekedj a hitben, azt akarja, hogy tudd, fontos vagy neki és figyel rád. Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok! Nektek kell megtenni ezt, zörgessetek és megnyittatik nektek - igen nektek, sőt még neked is. Isten meghallja és nagyra értékeli azt, ha te megvallod az Ő ígéreteit.