A rákos daganat meggyógyult

 

      
A rákos daganat meggyógyult
 
Él Texasban egy nagyszerű keresztény asszony, aki szintén eljutott arra a 
felismerésre, hogy a csoda az ő szájában van. Újra mondom, Jézus az, aki 
a csodákat munkálja, Isten a gyógyító, de csak akkor munkálkodhat, ha 
mi megvalljuk az ígéreteit. Szájjal teszünk vallást az üdvösségre, a 
gyógyításra és a szabadulásra. Ha csodát akarsz, akkor az oda vezető 
úton kell elindulnod. 
EZ AZ ÚT PEDIG AZ ISTEN IGÉJÉNEK MEGVALLÁSA, TUDVA A 
SZÍVÜNKBEN AZT, HOGY ISTEN SZÁMON TARTJA AZ Ő ÍGÉRETEIT, ÉS A JAVUNKRA CSELEKSZIK!
 
Szájjal teszünk vallást az üdvösségre, a gyógyulásra és a szabadulásra. 
Közel van hozzád az Ige, a te szádban van. A kérdés az, hogy megvallod-
e azért, hogy megtörténhessen a csoda. 
Ez a keresztény asszony részt vett az egyik evangelizációs alkalmunkon. 
Nem tudtam róla, hogy fizikailag milyen rettenetes állapotban van. Rákos 
daganata volt. Gyógyszeres kezelést kapott, és már ki volt tűzve az 
operáció időpontja. 
Olyan rettenetes fájdalmai voltak, hogy azt hitte, el sem tud jönni az 
alkalomra, de végül megkért valakit, hogy hozza el. Azt kérte Istentől, 
hogy a kinyilatkoztatás ajándékán keresztül tudjam meg, hogy ő milyen 
állapotban van, hogy ez által növekedjék a hite és elnyerje a gyógyulást. 
Tehát ott volt ezen az alkalmon és nagyon sokat szenvedett. Hála legyen 
Istennek, hogy Jézus olyan szánalmat érez irántunk a mi 
gyengeségeinkben. Annyira együtt érez a szenvedőkkel. 
Prédikáltam és szolgáltam, felszólítottam az embereket, hogy akinek 
imára van szüksége, jöjjön előre, az után azt mondtam, hogy most 
befejezzük az összejövetelünket. Amikor az asszony ezt meghallotta, 
rendkívül csalódott lett, mert úgy érezte, hogy őt kifelejtették. Ekkor 
azonban mintha szellemben figyelmeztettek volna, úgy éreztem, hogy 
még nem szabad befejezni az összejövetelt. Jézus volt az, aki a szívemen 
keresztül szólt hozzám, hogy van még valaki, akinek segíteni kell. Milyen 
jó tudni azt, hogy Jézus mindig jelen van, végzi a munkát és segít, ha 
készek vagyunk együtt munkálkodni vele. Azt mondta, hogy ha 
elmegyünk és hirdetjük az evangéliumot, ”Én mindenkor veletek leszek”. 
(Máté 28.20.)
Akkor, azon a napon is ott volt. 
Úgy éreztem, hogy még nem kell befejeznünk az alkalmat. 
- Van még valaki, akinek segítségre van szüksége? - kérdeztem. 
Előre hívtam őt. Elmondtam neki, hogy az Úr kijelentette nekem, hogy 
rákos daganata van, de Ő azt akarja, hogy meggyógyuljon. 
Ez megerősítette őt a hitében. Amennyire visszaemlékszem az esetre, 
megparancsoltam, hogy a daganat sorvadjon el, és az ő teste gyógyuljon 
meg. Azt mondtam az asszonynak, hogy lépjen előre és vallja meg:
”Az Ő sebeiben meggyógyultam!” 
Mondtam neki, hogy ezt mondja el sokszor, folyamatosan. 
Vannak, akik azonnal meggyógyulnak, ő azonban nem tartozott közéjük. 
Még mindig fájdalmai voltak, és a daganat következtében rendkívül 
meghízott. A csoda azonban az ő szájából jött. Jézus megmutatta nekem, 
hogy azt mondassam vele: „Az Ő sebeiben meggyógyultam!” 
Szellemben megerősödve ment haza. Akkor még nem is gondolta, milyen 
szenvedés vár rá. Később elmesélte, hogy a következő napokban élete 
legkeservesebb óráit élte át. Úgy látszott, hogy az állapota sokkal 
súlyosabb, mint korábban volt. Azonban jól megtanulta a titkot. „Az Ő 
sebeiben gyógyultam meg!” ” Az Ő sebeiben gyógyultam meg!” 
 
Amikor erre gondolok, biztos vagyok benne, hogy ennek az alázatos, 
szenvedő nőnek a megvallása mennydörgésként hasított át az egeken. 
Áthaladt a felhőkön, amelyek hallhatták: „Az Ő sebeiben gyógyultam 
meg!”. Magasabbra tört és csatlakozott a mennyei kórushoz. Mindezt az 
Isten fiának a szenvedése tett lehetővé! 
„ Az Ő sebeiben gyógyultam meg!”. Elérte a menny kapuját is, ahol az 
angyalok felemelték a hangjukat, hogy ennek az asszonynak a megvallása 
hatalmas Halleluja kórusként betöltse az egész mennyet.  
„ Az Ő sebeiben gyógyultam meg!” - Megvallása elérte a kegyelem és 
irgalom trónját is, ahol a vér folyik, amely igazolja azt, hogy Ő 
megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért és az Ő 
sebeivel gyógyultunk meg. (Esa.53.5.) 
Amikor ez a szenvedő asszony kimondta az ígéretet, Jézus, aki közbenjár 
a mi megvallásunkért és a mi szerető Mennyei Atyánk, hallották ezt, és 
megkapta a gyógyulást, mert megvallotta Isten Igéjét. A rákos daganat 
egy két napon belül eltűnt. Elment ahhoz az orvoshoz, aki megalapította, 
hogy rákos daganatról volt szó. 
Fogyni kezdett, egyik kiló a másik után, amíg egy karcsú kis nő lett belőle. 
Ma sok év elteltével még mindig egészséges és szolgálja Istent. 
Nem rég részt vett az egyik istentiszteleti alkalmunkon, és sokaknak a 
hitét megerősítette, amikor elmondta a történetét. Az ördög azonban 
szerette volna megfosztani ettől a csodától. Ha módjában állt volna 
betapasztani ennek az asszonynak a száját, megtette volna. Mert az ördög 
tudta, hogy a csoda az ő szájában van. Ez az asszony azonban hű maradt 
az Igéhez, és megvallotta, hogy a csoda megtörtént. 
Az a csoda, amire NEKED van szükséged, az a te szádban van! Lehet, 
hogy holnap még nem történik, meg, nem történik meg a jövő héten, és 
talán a jövő hónapban sem, de előbb utóbb meg fog történni. Képzeld el a 
szíved mélyén, milyen lenne az életed, ha teljesen szabad lennél a 
szenvedéstől a betegségtől és minden bajtól.  Tudd meg, hogy élhetsz 
ilyen szabadon! 
Most pedig fogadd el Isten ígéreteit félelem nélkül, és éjjel nappal bátran 
valld meg azokat. Amikor az emberek érdeklődnek, hogy „hogy vagy?” 
soha ne azt mond, hogy pillanatnyilag, hogyan érzed magad, hanem azt 
mond el nekik, hogy Isten mit mond a te állapotodról! Mond el nekik Isten 
Ígéreteit! Mond el nekik, hogy te nem az érzéseidre hallgatsz, hanem 
arra, amit Isten mond!