A sas szíve

 

Beszélgetésünk közben észrevettem, hogy kezdek úgy gondolkodni, mint ő. Már ilyen 
rövid beszélgetés után is úgy éreztem, hogy a szívébe látok, és úgy ismerem őt, ahogyan 
ő ismer engem. A sas is észrevette ezt. 
- A mi ajándékaink közül néhány benned is működik - jegyezte meg -, bár még nem 
fejlődtek ki eléggé, mert kevéssé használtad őket. Azért jöttem, hogy benned és a hozzád 
hasonlókban fölébresszem ezeket az ajándékot, és megtanítsalak benneteket, hogyan 
használjátok őket. Így az egymás közti kommunikációnk egyre biztonságosabbá válik. 
Szükséges, hogy pontosan értsük egymást, mert különben sok felesleges veszteséget 
szenvedünk, nem is beszélve a nagyszerű győzelmi lehetőségekről, amelyeket emiatt 
elmulaszthatunk. 
- Most honnan jöttetek? - kérdeztem. 
- Mi kígyókat eszünk - válaszolt a sas. - Az ellenség a kenyerünk. Azzal táplálkozunk, 
hogy az Atya akaratát cselekedjük, ami az ördög munkáinak lerontása. Minden kígyó, 
amit megeszünk, a látásunkat növeli. Minden alkalommal, amikor az ellenség egy újabb 
erősségét leromboljuk, megerősödünk, így magasabbra tudunk szárnyalni, és tovább 
maradhatunk a levegőben. Most éppen egy nagy lakomáról jövünk, ahol a szégyen 
kígyóit faltuk fel, akik a testvéreid közül sokakat megkötöztek. Hamarosan ők is itt 
lesznek. Sasok kísérik őket, akiket hátrahagytunk, hogy mutassák nekik az utat, és 
megvédjék őket a gonosz ellentámadásaitól. 
A sasok igen magabiztosak voltak, de cseppet sem önteltek. Tudták magukról, hogy 
kicsodák, és mire kaptak elhívást. Ismertek bennünket és a jövőt is. Magabiztosságuk 
engem is bátorított, de a körülöttünk heverő sebesülteket még inkább. Azok, akik nemrég 
még a beszédhez is túl gyengék voltak, most egyszerre felültek, és hallgatták 
beszélgetésünket a sassal. Úgy néztek rá, ahogy elveszett gyermek néz az apjára, aki épp 
most talált rá.