A szavakban lévő tekintély

 

 

Soha senki nem szólt nagyobb tekintéllyel, mint Jézus. Hála Istennek, amit Jézus mondott, azt komolyan is gondolta. Komolyan gondolta, amit mondott, és csak azt mondta, amit komolyan is gondolt. Soha nem beszélt ostobaságokat. Ezért mondta:

Máté 12:36.
De mondom néktek: Minden hivalkodó/hiábavaló beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

"hiábavaló" szó azt fejezi ki, hogy az ilyen beszéd hatástalan és nem működik. Jézus tehát arra figyelmeztetett, hogy az ítélet napján számot kell adnunk minden olyan beszédért, amely nem a saját érdekünket szolgálta.

Amikor ezt megértettem, így szóltam magamban: "Mostantól jobban fogok figyelni a szavaimra!" Addig az én számat is nagyon sok ilyen hiábavaló beszéd hagyta el, és ezek nem az én érdekeimet szolgálták. Sőt egyenesen ellenem dolgoztak, és nem értem.

Jézus azt mondta: ha szavaink nem az érdekünket szolgálják, számot kell adnunk róluk.

Valaki erre azt kérdezi, hogy ezt mégis hogy kell elképzelni. Szerintem, úgy, hogy egyeseknek, amikor odaállnak Krisztus ítélőszéke elé, hogy átvegyék jutalmukat, az Úr azt fogja mondani:

"Nézzétek csak, itt van, amit megkaphattatok volna!"

"Hűha! Ez igen! Dicsőség az Úrbnak!"

De aztán hozzáteszi:

"Ezzel szemben ezt fogjátok kapni!"

"Úúú!"

Szerintem innen származnak majd azok a könnyek, amelyekről azt olvassuk, hogy a végén majd az Úr eltörli. Az ember meglátja, hogy mije lehetett volna, és aztán azt is meglátja, hogy mije lett.

Sokan bizonyára így fognak érvelni:

"De Uram, én ennél többet nem tudtam tenni!"

Ő így fog válaszolni:

"Ha például támogattad volna ezt vagy azt a missziót vagy valamelyik szolgálatot, a lekek megmentésében vállalhattál volna részt."

"De, Uram, hát nekem nem volt pénzem! Nem volt mit adnom! Szerettem volna adni, de sosem volt annyim, amennyi ehhez kellett volna! Sosem tudtam annyi pénzre szert tenni, hogy még arra is jusson belőle, hogy adakozzak!"

Erre Ő így fog felelni:

"Még mindig ugyanúgy beszélsz, mint ott a Földön! Ott is végig az ördöggel értettél egyet! Igaz, amit mondasz: soha nem a te kezedben volt a pénz! - Aztán rámutat egy másik hívőre, és azt mondja róla:- Itt van egy testvéred, akinek ugyancsak nem volt semmi pénze. Ő azonban így beszélt: Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségben, ezért megvallom, hogy bővölködöm. Az életemben nincs hiány. Mindenhez megvan a kellő anyagi hátterem. Ezt Isten Igéje mondja! Hálát adok ezért neked, Atyám! Ezért hittel adok, és Atyám, te pedig megcselekszed azt, hogy nekem is adasson Jézus nevében!" Ez az ember meg is kapta, amit mondott, és íme, itt a jutalma! Ez az ember bölcsen használta a szavait! - És még hozzáteszi: - Ha te is azt mondtad volna, amit én mondtam, ha a beszéded megegyezett volna azzal, amit én mondtam, sokkal szebb jutalmat is nyerhettél volna. Te azonban mindig azt mondogattad, amit az ördög mondott. A lelked nem veszett el, de a jutalmad igen!" 

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)