A Szent Szellemmel való betöltekezés

 

 

 

  • Isten akarata, hogy betöltekezz a Szent Szellemmel. A betöltekezés egyértelmű jele a nyelveken szólás.

"És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szolniuk." (Ap.Csel. 2:4)

  • Bárkinek, aki újjászületett, megvan a lehetősége, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel.

"Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. "  (Ap.Csel. 2:38)

  • Amikor kézrátétellel imádkoznak érted, várjad a Szent szellemmel való betöltekezést!
  • Kezdeményezd hit által a nyelveken szólást!

"Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek;  mert senki sem érti, hanemszellemben beszél titkos dolgokat."  (I. Kor. 14:2)

Nem te találod ki azokat a hangzásokat és szavakat, amelyek a szellemedből valók - azok valóságosak.

"És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok;
véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak."  
(Jóel 2:28)

  • Szabadulj meg azoktól az előítéletektől, hogy esetleg valami hamis dolgot fogadsz be. A Szent Szellemet kapod, nem valami mást helyette.

"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik."  (Lukács 11:13)

 

Ha szeretnél Szent Szellemmel megkeresztelkedni és nyelveken imádkozni, kérlek mond el hittel a szívedben, hangosan a következő imádságot!

 

IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Őt. (Lukács 11:13.)
Ezért, drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szelemmel.
Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. 
Köszönöm, drága Mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom.  A Szent Szellem örökké bennem és velem marad,és elvezet minden igazságra. (Ap.Csel. 2:1-4.) Ámen.

 

  • Nyisd ki bátran a szád szélesre, mondd ki azokat a természetfeletti hangokat, melyek ki akarnak jönni. A Szent Szellem adja neked a szótagokat, neked csak ki kell ejtened. Magyarul is csak akkor tudsz megszólalni, ha kinyitod a szádat. Csukott szájjal sem magyarul, sem természetfeletti nyelven nem lehet beszélni. Az első szótagokra hitben kell megnyitni a szád, és engedelmesen kimondani, ami a szívedből fel akar törni.

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv