A Szent Szellemmel való betöltekezés

 

 

Az épület egyik hátsó részében egy gyógyszeres szekrényke áll. Mint egy kíváncsi 8 éves gyermek, amikor Jézus nem nézett oda, kinyitottam az ajtaját és belestem a szekrénybe. Gyógyszeres üvegekhez hasonlókat láttam benne. Egyiket levettem a polcról, melyen ez a felírás volt: BÉKE. Azután megnéztem egy másikat, azon ez állt, s talán ez volt a legérdekesebb: TÚLTÖLTEKEZÉS A SZENT SZELLEMMEL. A túladagolás bármiből is megölheti az embert, de az nem állhat a Szent Szellemre! Legfeljebb átváltozunk! Úgy, hogy biztos semmi hátrányunk nincs abból, ha Istenhez kiáltunk, hogy töltsön be fölöttébb az Ő Szent Szellemével. Ez soha nem árthat, sőt kérd ezt el Tőle, és élj vele! Mikor Jézus látta, hogy nézegetem az üvegeket, el kezdett ismét nevetni. Ha valaha látnátok, vagy hallanátok Jézust nevetni! Hátradőlve szinte hahotázik! Azt hiszed, hogy mindjárt összeesik a nevetéstől, annyira kacag. Azért olyan erős! Látod az Úr öröme az Ő erőssége! Ezután átmentünk egy ajtón egy másik részbe, ahol angyalokat láttunk nagyon szorgalmasan dolgozni. Egyik jobbra, másik balra sietett, egyik szortírozott, egy másik jegyzetelt, egyik ide adott utasítást, a másik más irányba. Mind nagyon el voltak foglalva, és nem is vették észre, mikor Jézussal bejöttünk. (Én szortírozó teremnek neveztem el ezt a helyiséget.)

Jézus odalépett az egyik fiókhoz és kihúzta. Kiemelt egy kartotékot belőle, amin az állt: „Kenneth Roberts Liardon” – az én nevem. Kinyitottam és belenéztem. Benne voltak az összes szükségleteim fontossági sorrendben: először a szükségleteim, mert ezek a legfontosabbak, utána a kívánságaim, melyek várhatnak. Ezek mind fel voltak írva születésem napjától kezdve, halálom napjáig.

Testvérek, őrző angyalotok nem csak az Urat szolgálja, hanem titeket is és beszélhettek hozzá. A Bibliában mindenütt látjuk, hogy a próféták beszéltek az angyalokkal. Dániel is beszélt a 10. fejezetben az angyallal, és mi is beszélhetünk. Dániel volt az egyetlen ember a Bibliában, aki mindkét arkangyallal beszélt: Mihállyal és Gábriellel is. Mindkettő eljött Dánielhez és Dániel kérdéseket tett föl nékik. Valaki azt mondhatja: „Ha az ember angyalokkal beszél, valami furcsa hitbéli elképzeléssel fog előállni.” De ha mi a belső emberünktől vagyunk vezérelve, akkor meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Persze, hogy a gonosz mindent hamisítani akar, amit Isten cselekszik. De tudni fogod, hogy az Úr beszél-e, vagy a gonosz, mert fel fogod ismerni az Úr hangját, különbség van a két hang között.