A szeretet szövetsége (Kenneth Copeland)

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött Fiát adta.
– János 3:16
        


Mert Isten úgy szerette Isten a világot, hogy adott… és adott… és adott.
Ezt az üzenetet közvetíti nekünk a Biblia az elejétől a végéig. Elég egyszerűen hangzik. Mégis kevesen értik igazán.

El tudjuk fogadni azt a gondolatot, hogy Isten erős. Megértünk egy olyan Istent, aki azt szeretné, hogy szolgáljuk Őt. De egy Mindenható Isten, aki annyira szeret minket, hogy arra vágyik legjobban, hogy adjon nekünk? Ezt nehéz elhinni. 

Isten évezredeken keresztül igyekezett elültetni az emberek szívében a kijelentést a szeretetéről. Szeretetteljes ígéreteket tett az áldásról és a védelemről. De mindig ugyanazzal az akadállyal kellett szembenéznie: az emberek egyszerűen nem tudták elhinni azokat az ígéreteket.

Ábrahám története tökéletes példa erre. Nem volt hozzászokva az adakozó Isten gondolatához. Végül is, a hold imádójaként nőtt föl, és persze soha nem tűnt úgy, hogy a hold bármit is akarna tenni érte. Aztán találkozott El Shaddaijal, a mindenség legnagyobb Lényével. Az egyetlen Mindenható Istennel. És az első dolog, amit El Shaddai tenni akart, az adás volt.

Isten ígéretei úgy megdöbbentették Ábrámot, hogy nem tudta elhinni azokat. „Uram Isten,” kérdezte, „miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?” (1 Mózes 15:8)

Tudod, Isten mit válaszolt erre? Vérszövetséget kötött vele. Ez a szövetség örökre választ adott Ábrám minden létező kérdésére Isten szeretetével és hűségével kapcsolatban. Miután a vér kiontatott, Ábrám tudta, hogy Isten komolyan gondolja, amit mondott. 
 
Isten ugyanezt tette érted is. Vérszövetséget kötött veled. És a saját Fiát áldozta fel ezért. Jézus megtört teste és kiontott vére örökké bizonyítja Isten szeretetét irántad. Az úrvacsora révén pedig arra késztet téged, hogy újra és újra megemlékezzél erről azért, hogy ha az ígéretébe vetett hited meginog, „erős vigasztalásod legyen” (Zsidó 6:18).
 
Szerezz kijelentést Isten irántad való szeretetéről azáltal, hogy elmélkedsz erről a szövetségről. Vedd a kenyeret és a poharat. Menj az Úr elé, vegyél úrvacsorát, és elmélkedj Jézus testéről és véréről, amelyek által a Mindenható Isten családjának tagja lettél. Többé nem lesz kérdés az, hogy Isten szeret-e téged. És ha egyszer elhiszed az Ő szeretetét, soha többé nem fogsz kételkedni az ígéreteiben.

Igei olvasmány:  1 Mózes 15   Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája  Mózes első könyve  15. fejezet