A szükségletek és kívánságok betöltése

 

 

Ha az Isten által előírt feltételek szerint jársz, őrző angyalod fölmegy az égbe, kihúzza a kartotékodat, és Isten elé viszi, s ha te a legjobb akaratod és tudásod szerint jársz el, akkor Istennek nincs más választása, mint hogy kielégítse szükségleteidet. Ránéz a kartotékodra, s közben az angyal ezt mondja: „– Ő megtette mindazt, ami rá volt bízva. Erre és erre volt szüksége, mit gondolsz Uram?” A Szentháromság Isten belső tanácsot tart és azt mondja: „– Megadjuk néki, amit kért!” Néha azt mondja: „– Azt is megadjuk néki, amit szeretne!” (Zsolt. 37:4), s angyalod lehozza a választ, a gyógyulást, a pénzt, amire éppen szükséged van. De az angyalnak visszafelé jövet keresztül kell harcolnia magát a „víz nélküli helyeken” (Luk. 11:24). Jézus azt mondja: „A víz nélküli helyekre űzzük a démonokat.” Ez a második menny. Ott nincs semmi, amit a démonok birtokukba vehetnének, csupán egymással vannak benső hadakozásban.

A vallástételünk és imáink azok, melyek az angyalokat a menny és a föld között mozdítják. Ezért küzd a gonosz olyan erősen a hit és a bizonyságtétel ellen. Ez az oka annak is, hogy imáink időnként látszólag nem nyernek választ a mennyből. Szellemed már szinte ki tud nyúlni érte, hogy a tiéd legyen, de aztán az utolsó pillanatban elveszted – egy rossz szó vagy gondolat miatt, vagy teszel valamit, amit tudod, hogy nem kellene – és az angyalnak vissza kell fordulnia az áldással a mennybe.

i s � =m�_���ont-style:normal'>kívánságaim, melyek várhatnak. Ezek mind fel voltak írva születésem napjától kezdve, halálom napjáig.

 

Testvérek, őrző angyalotok nem csak az Urat szolgálja, hanem titeket is és beszélhettek hozzá. A Bibliában mindenütt látjuk, hogy a próféták beszéltek az angyalokkal. Dániel is beszélt a 10. fejezetben az angyallal, és mi is beszélhetünk. Dániel volt az egyetlen ember a Bibliában, aki mindkét arkangyallal beszélt: Mihállyal és Gábriellel is. Mindkettő eljött Dánielhez és Dániel kérdéseket tett föl nékik. Valaki azt mondhatja: „Ha az ember angyalokkal beszél, valami furcsa hitbéli elképzeléssel fog előállni.” De ha mi a belső emberünktől vagyunk vezérelve, akkor meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Persze, hogy a gonosz mindent hamisítani akar, amit Isten cselekszik. De tudni fogod, hogy az Úr beszél-e, vagy a gonosz, mert fel fogod ismerni az Úr hangját, különbség van a két hang között.