A te értéked

„Isten váltságdíjat fizetett, hogy megmentsen téged egy hiábavaló élettől. És ez az ár nem arannyal vagy ezüsttel volt fizetve, hanem drága vérrel, a bűntelen és szeplőtelen Isten Bárányának, Krisztusnak a vérével. Őt még a világ kezdete előtt kiválasztotta Isten váltságul.” (1Pt 1,18-20a NLT fordítás)

blood-of-Jesus.jpg

A gazdagság, népszerűség és hírnév soha nem fog értéket adni neked. Túl ideiglenesek ahhoz.

Elvégre, bárminek az értéke abból állapítható meg, hogy egy másik személy mennyire tud lemondani érte. Ha ez a mérce, akkor a te értéked nem ebben a világban található. Az univerzum teremtője a Fiát adta oda érted!

El tudsz képzelni bárkit is, aki nagyobb árat fizetne bármiért is? A Biblia azt írja: „Isten váltságdíjat fizetett, hogy megmentsen téged egy hiábavaló élettől. És ez az ár nem arannyal vagy ezüsttel volt fizetve, hanem drága vérrel, a bűntelen és szeplőtelen Isten Bárányának, Krisztusnak a vérével. Őt még a világ kezdete előtt kiválasztotta Isten váltságul.” (1Pt 1,18-20a NLT fordítás)

Ahogy megérted ezt az igazságot, hogy Isten elküldte Fiát, hogy meghaljon érted, nem lesznek többé önértékelési gondjaid. Maga Isten tisztázta a te értékedet mindörökre. Megérte, hogy meghaljon érted Krisztus! Megérte, hogy elszenvedje érted a kereszt minden fájdalmát. Megérte, hogy érted szegeket üssenek Jézus kezeibe.

Értékes vagy! Jézus inkább a halált választotta, mintsem hogy nélküled éljen. Emiatt olvashatjuk az 1. Péter 2,17-ben: „Tiszteljetek mindenkit és szeressétek a keresztyén testvéreket.” Isten mindenkit szeret, akivel valaha is találkozol. Soha nem fogsz olyan embert ismerni, akiért ne halt volna meg Jézus Krisztus, legyen az hívő, vagy hitetlen, fiatal vagy öreg, republikánus, demokrata vagy független.

Egy ember értékét nem a neme, fizikai szépsége, gazdagsága, híressége vagy hatalma adja. Az érték mélyebbről fakad. Többre lettél teremtve. Mindezekre csak akkor jössz rá, amikor megérted a következőket:

  • Értsd meg, hogy Isten annyira értékesnek tartott, hogy meghalt érted. A kereszt mindent elmond az értékedről.
  • Értsd meg, hogy a Szentlélek él benned. Amikor elfogadod Jézust Úrként az életedben, Ő neked adja az Ő Szentlelkét. Lelke által vezetni fog az életed minden döntésében, ha megengeded neki. Az 1. Kor. 6,19-ben ezt olvassuk: ”Nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek otthona és Ő bennetek él? A saját testetek nem a tiétek!” (LB fordítás). Azért vagy értékes, mert Isten Lelke otthonává tette a testedet – annak minden hiányosságával együtt.
  • Értsd meg, hogy Jézus új identitást adott. A Biblia ezt írja: „Mindenki aki Krisztusban van, új teremtés: a régi elmúlt, új jött létre.” (2Kor 5,17 TEV fordítás). Amikor átadod az életedet Jézusnak, Ő mindent újjá tesz. Mintha minden tettedet felírná egy nagy táblára és azután az egészet letörölné. Megengedi, hogy újrakezdd. Vannak olyan dolgok, amelyek miatt szégyenkezünk. Jézus azonban azt mondja, hogy a múltunk hibái nem kell meghatározzák a jelent is!

Nem érdekel, hogy mit tettél. Nem érdekel, hogy kivel tetted. Nem érdekel, milyen sokáig csináltad vagy hol történt. Istent sem érdekli. Őt az érdekli, hogy ezután merre tartasz.

Isten mondja neked: az életed értékes!