A valódi önmagad

Nem a bűnöd vagy; minthogy a bűn már nem meghatározója annak, aki egységbe került Jézussal. Új szíved van és az jó. „Új szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek… Saját Szellemem lakik bennetek, s megteszem, hogy parancsaim szerint éljetek…” (Ezékiel 36:26-27 Egyszerű Fordítás).

 

Nagy hazugság az, miszerint nem vagy több, mint „kegyelemből megváltott bűnös”. Sokkal több vagy annál. Új teremtés vagy Krisztusban. Az Újszövetség szentnek hív téged, Isten fiának. Lényed legmélyén, az újjászületett belső emberedben jó vagy. Igen, háború dúl bennünk, de ez polgárháború. A csata nem köztünk és Isten között zajlik; nem bizony, hanem rejtőzik bennünk egy áruló (a régi bűnös természet, vagy más néven hústest), ami harcol az igaz, Isten Szelleme oldalán álló szívünkkel.

 

„Egy új erő működik bennünk. Az élet Szelleme Krisztusban, mint egy erős szél, nagyszerűen megtisztította a levegőt, és megszabadított téged a bűn és a halál zsarnoki uralmának alávetett pusztulásra ítélt élettől… Természetesen azok, akik nem fogadták be ezt a láthatatlan, ám nyilvánvalóan jelenvaló Istent, Krisztus Szellemét, nem értik, miről beszélünk. Azonban benned, aki befogadtad őt, akiben benne él az élő és jelenvaló Isten, Aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanazokat a dolgokat fogja véghezvinni, amiket Jézusban… Amikor Isten él és lélegzik benned (márpedig Ő ezt teszi, olyan biztosan, ahogy ezt tette Jézusban), akkor megszabadultál a hiábavaló, halott élettől…” (Róma 8:2,9-11 – angolból fordítva, The Message).

 

A valódi önmagad Isten oldalán áll a hamis önmagad ellen. Ha ezt tudod, akkor az mindent megváltoztat. Ha valaki a kiválóságra törekszik az életében, de azt hiszi, hogy a szíve bűnös és romlott, akkor az az ember hamar el fog bátortalanodni, és úgy gondolja, hogy nem érdemes harcolni.

 

De te tudd, hogy lényed legmélyén, az újjászületett belső emberedben jó vagy, mert új szívet kaptál, ami a Szent Szellem otthona!

 

John Eldredge

 

Magyar fordítás: ahitatok.hu