A vérszövetség eredete

 

A vérszövetség, illetve amit mi úgy hívunk, hogy az Úr asztala, az emberiség történetének kezdete óta ismert 
szövetségi forma. 
Nyilvánvalóan az Éden kertjében kezdődött. Bizonyosra vehető, hogy Isten megvágta a szövetséget — 
vagyis szövetségre lépett Ádámmal a kezdet kezdetén. 
Azért hiszem ezt, mert a legjobb tudomásunk szerint nem található a világon olyan primitív népcsoport, 
amely ne alkalmazná mindezidáig a vérszövetség valamilyen fajtáját. Ez azt mutatja, hogy Istentől 
származik, az ember pedig alkalmazta ezt a szövetséget a történelem minden korszakában. 
Manapság is a törzsek százai vágják meg a szövetséget Afrika területén az Egyenlítő vidékein. Stanley 
ötvenszer is megvágta a szövetséget különböző törzsekkel. 
Livingstone is megvágta a szövetséget. 5
A misszionáriusok is tanúi voltak ilyen eseménynek, de nem értették meg a jelentőségét. Úgy gondolták, 
csupán valami pogány szertartás, és nem jöttek rá, hogy az Afrikában ma is alkalmazott vérszövetség utat 
nyithatna valamennyi törzs számára az Úr Jézus Krisztus Evangéliumához. 
Ha a törzsek nyelveit ismerő misszionáriusok elmagyaráznák nekik az Úr asztalát és megértetnék velük, 
hogy mi volt a jelentősége, miből fejlődött ki, ez azonnal megnyitná az ajtót az Evangélium számára. A 
megváltás egész terve a két szövetség körül forog. Emlékszünk, hogy van egy ó és egy újszövetség. Talán az 
lesz a legjobb, ha példával mutatom be, hogy mi a jelentése ennek az ősi szövetségnek, hiszen ez 
gyakorlatilag ugyanolyan módon történik meg minden nép esetében. 
A szövetség megvágásának okai 
Az emberek három okból szokták megvágni a szövetséget egymással. 
Ha egy erős törzs él egy gyengébb törzs szomszédságában és fennáll az a veszély, hogy a gyengébb törzs 
kipusztulhat, a gyengébb törzs törekedni fog arra, hogy megvágja a szövetséget az erősebb törzzsel, hogy 
megelőzze vesztét. 
A második eset, ha két üzletfél partneri viszonyba lépve megvágja a szövetséget, hogy biztosítsák: egyik fél 
sem fogja becsapni a másikat. 
A harmadik eset az, amikor két ember olyan odaadóan szereti egymást, mint Dávid és Jonatán, vagy mint 
Dámon és Pythias, ők a szeretet kedvéért vágják meg a szövetséget. 
A szövetség megvágásának módja 
A szövetség megvágásának módja gyakorlatilag azonos az egész világon, de azért vannak formai 
különbségek. Néhány helyen torz és majdnem rémisztő szertartássá alacsonyodott, de még így is ugyanarról 
a vérszövetségről van szó. 
Afrika bennszülött törzsei, az arabok, a szíriaiak és a balkániak is így alkalmazzák ezt: két ember meg akarja 
vágni a szövetséget, összejönnek barátaikkal és egy pappal. 
Először ajándékot cserélnek. Az ajándékok cseréjével azt kívánják jelezni, hogy mindaz, amivel rendelkezik 
az egyik fél, szükség esetén a másik fél tulajdona lehet. 
Az ajándékok cseréje után hoznak egy kupa bort, a pap megejti a vágást az egyik ember karján, és a vér 
belecsepeg a borba. 
Vágást ejtenek a másik ember karján is, és az ő vére is belecsepeg ugyanabba a kupába. 
Majd megkeverik a bort, és a vérük így összevegyül. Azt követően odaadják a kupát az egyiknek, ő iszik 
abból, majd átadja a másiknak, aki megissza a maradék italt. 
Miután megitták, gyakran összedörzsölik csuklóikat, hogy vérük összevegyüljön, vagy pedig nyelvükkel 
megérintik egymás sebeit. 
Most már vértestvérekké lettek. 
A vérszövetség szentsége 
Stanley úr még sohasem hallott arról, hogy vérszövetséget megszegtek volna Afrikában, bármilyen nagy volt 
is a megpróbáltatás. 
Dr. Livingstone is állítja: ő sem hallott arról, hogy ilyen szövetséget valaha is megszegtek volna. 
A világ más részein is arról számolnak be az emberek, hogy a vérszövetség megszegéséről sohasem 
hallottak. 
Ez az egyetlen szövetség, ami tökéletesen szent, minden primitív népcsoport között. 
Ha valaki megszegné a szövetséget Afrikában, a saját anyja vagy a felesége, vagy legközelebbi rokonai 
kívánnák a halálát, és adnák őt a bosszúálló kezébe, hogy végezzen vele. 6
A szövetséget megszegő ember nem maradhat életben Afrikában. Még azt a földet is megátkozza, amelyen 
jár. 
A leggyűlöltebb ellenségek bizalmas barátokká lesznek, amint megvágják a szövetséget. Nincs olyan ember, 
aki visszaélne a szövetséggel, vagy megszegné azt. 
Olyan szent, hogy még a harmadik és negyedik nemzedék tagjai is tisztelik és betartják. 
Más szavakkal: ez egy örökös szövetség, egy felbonthatatlan szövetség, egy olyan szövetség, amit nem lehet 
érvényteleníteni.