11. Az önzést elnyeli a szeretet

 

A szeretet Isten olvasztótégelye, Isten olvasztó kemencéje, ahol 
mindannyiunkat eggyé olvaszt. 
Eggyé válunk Vele. Ez az egység a szeretet. Ez a megoldás minden 
problémára, ami utunkba kerül. 
 Ha lenne egy tanszék az egyetemeinken, ahol alaposan 
tanulmányoznák és tanítanának a "két fajta szeretetről", akkor az 
forradalmasítaná az egyetemeinket. A legfontosabb, a leglényegesebb dolog 
ez a világon. Mégis, olyan keveset tudunk róla. 
 A természetes, emberei szeretet a válótermek istennőjévé vált, amivel 
a jogászok úgy játszanak, mint egy futball labdával. Micsoda gazdagságra 
tesznek szert az emberi szeretet nyomorúságából!  Ha ez a Jézus-fajta szeretet uralkodna az országunkban, az ügyvédek 
többsége elveszítené állását. 
 A legtöbb betegség, mely az idegileg tönkrement embereket az 
orvosok kezébe adja, nem más, mint a csődöt mondott, emberi szeretet 
következménye. 
 Amikor valaki féltékennyé válik, a féltékenység megmérgezi a vérét, 
gyomor panaszokat vagy más rendellenességeket okoz a szervezetében. 
 Azt a borzalmas járványt, ami az I.világháborút követte, a gyűlölet 
okozta, ami fokozatosan kifejlődött az európai népek szívében. A gyűlölet 
megmérgezte az emberek lelkét, a népek vérkeringését és végül egy halálos 
járványban végződött. 
 Szinte lehetetlen egy olyan férfinak vagy nőnek meggyógyulni, akinek 
a szíve és elméje telve van gyűlölettel. 
 Az 1Jn. 4: 7 ezt mondja: "Szeretteim, szeressük egymást, mert a 
szeretet Istentől van: és mindenki, aki szeret, Istentől született." 
 Csak azok a házastársak ismerik igazán egymást, akiknek szívében 
szeretet van. Élhetünk valakivel akár 4o évig is úgy, hogy közben még sem 
ismerjük a másikat. Csak a szeretet képes rávenni valakit arra, hogy kitárja 
előtte szívét, hogy feltárja természetének mélységeit.
 "Mindenki, aki szeret, Istentől született". Ez Isten tesztje arra, hogy 
kiderüljön, a bennünk levő Jézus-szeretet valóságos-e. 
 Újjászületés nélkül képtelenek leszünk igazán szeretni. 
Megpróbálhatjuk utánozni, imitálni a szeretetet, de nem fog sikerülni. 
 A szeretet egy valóságos dolog. 
 Róma 8:9 azt mondja: "Ha valakiben nincs benne a Krisztus Szelleme, 
akkor az nem az Övé". Itt nem a Szent Szellemről beszél. Arról a szellemről 
van szó, aki Krisztus életét uralta, ugyanúgy, ahogy a mi szellemünk ural 
minket. 
 A Krisztus-fajta szellem szeretettel teljes szellem. Jézus szerette 
Zákeust, szerette Júdást és szerette Pilátust. 
 Nem azért gyógyította a betegeket, hogy ezzel Isten voltát bizonyítsa. 
Egyszerűen nem tehetett másképp. Szerette az embereket. A szenvedésük 
kihívás volt számára. 
 Azért halt meg a kereszten, mert szeretett minket. 
 Szeretett minket és Önmagát adta értünk. 
 Róma 12: 9 azt mondja: "A szeretet képmutatás nélkül való legyen". 
 Más szavakkal: A szeretetben ne legyen önzés, mert az önzés mindig 
képmutatáshoz vezet.  Az önzés a szeretet országának ellensége. Megpróbál betörni és 
letaszítani trónjáról a szeretetet, elvéve tőle a koronát. 
 Az önzés egy rabló. Egy vakmerő, gonosz rabló. Képmutatóvá teszi az 
embereket. Összeugrasztja a barátokat, szétrombolja az otthonokat, 
tönkreteszi a gyülekezeteket. Elpusztítja a szeretet gyümölcsét. 
 Csak egyetlen olyan erő van, amely le tudja győzni az önzést, és fel 
tudja számolni következményeit az emberek életében. Ez az erő az új-fajta 
szeretet. 
 A természeti, testi ember azért szeret egy nőt, mert az kielégíti 
vágyait. Arra nem is gondol, hogy esetleg boldoggá tehetné a másikat. Csak a 
saját élvezetével törődik. Ha nem tudja meghódítani a nőt, akkor inkább 
tönkretenné annak életét, mint sem, hogy valaki más kapja meg. A szerelmi 
gyilkosságok tragédiái végig kísérik az emberi történelmet. 
 A természetes szeretet gyűlöl, féltékenykedik és gyilkol, ha nem kap 
viszonzást, ha semmibe veszik. 
 Néhány hónappal ezelőtt egy vádlott férfi azt mondta a bírónak a 
tárgyaláson: "Annyira szerettem, hogy nem tehettem mást. Meg kellett 
ölnöm". 
 Az "agapé", a Jézus-fajta szeretet soha se csap át féltékenységbe, 
keserűségbe, gyűlöletbe vagy gyilkosságba. A szeretet a megoldás az emberi 
problémákra. Az életnek nincs olyan szakasza, amikor ez a kérdés ne lenne 
aktuális. 
 Ha valakiben szeretet van, akkor többet fog dolgozni, mint amennyit 
elvárnak tőle. Ha ő a munkaadó, akkor meg többet fog fizetni az 
alkalmazottainak, mint amennyi járna. Az ilyen emberek között nincs 
veszekedés. Mindegyik túl akarja szárnyalni a másikat az adásban. 
 Látod már, milyen jótékony hatással lenne ez a világgazdaságra? 
Megszűnne végre az a halálos versengés, ami az erőseket arra készteti, hogy a 
gyengéket eltapossák. 
 Amikor Isten természete beköltözik valakibe és az illető szabad utat, 
enged ennek a szeretetnek, akkor úgy fog cselekedni, ahogy Jézus cselekedne 
az ő helyében. 
 Az Efézus 5: 2-ben arra int bennünket Isten Szelleme, hogy járjunk 
szeretetben. "Járni"- ez itt azt jelenti, hogy forgolódni, viselkedni. Pl. egy 
üzletember, hogyan viselkedik versenytársaival, ügyfeleivel. 
 Úgy kell bánnunk az emberekkel, ahogy Isten bánik velük. 
 Az érzéki tudás rabszolgaságban tartott bennünket. Érted hogy miről 
beszélek, amikor azt mondom, hogy érzéki tudás, érzéki ismeret?  Minden ismeret, ami az ember birtokában van, amit az iskolákban, 
főiskolákon és egyetemeken tanítanak, az öt érzékszervünkön keresztül - 
vagyis a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás útján - jön belénk. A testünk 
a laboratórium, ahova minden ismeret megtapasztalás útján jut el. 
 Az érzéki ismeret nem képes megérteni szellemi dolgokat vagy 
szellemi értékeket, ezért a szeretettel nem tud mit kezdeni. Úgy kezeli azt, 
mint egy játékszert, vagy mint egy hiábavaló dolgot. 
 Eljött végre az az idő, amikor a szeretet elfoglalhatja az őt, megillető
helyet, amikor megkapja rangját. 
 A társadalom összeomlik a ránehezedő súlyok alatt. Az anarchia 
kitörése ugrásra kész. 
 Tudod, hogy mi az az anarchia? Zabolátlan, szabadjára engedett 
önzés. Isten jelenlétének a hiánya. Amikor az ember saját maga kísérli meg a 
problémákat megoldani, figyelmen kívül hagyva Istent. Ettől lesz anarchia.