12. Krisztusnak szerelme szorongat minket

 

Valaki megkérdezte: "Miért utaztál Afrikába?" 
 "Mert a szeretet hajtott. Nem tehettem mást". 
 Krisztus szeretete a leghatalmasabb erő a világon annak, aki nyitott rá. 
Van, amikor kényszerít bennünket valami megcselekedésére, máskor meg 
visszatart, hogy valami olyasmit mondjunk, vagy tegyünk, amit nem kellene. 
Megint máskor arra indít, hogy adjunk. 
 Amikor ez a Jézus-fajta szeretet úrrá lesz valakinek a szelleme felett, a 
gondolatai felett, öntudatlanul is olyanná válik, mint Jézus. A szeretet hatja át 
gondolatait. Azon kapja magát, hogy nem tud megtenni bizonyos dolgokat, 
melyeket a múltban megtett. 
 Ha pl. egy üzletemberről van szó, akkor a szeretet be fog lépni az 
üzleti életébe is. 
 Ha alkalmazott az illető, akkor úgy fog dolgozni, mint ha Jézus 
dolgozna a helyében. Nem fogja becsapni a vállalatát: nem csak akkor fog jó 
munkát végezni, amikor figyelik. Sőt, többet fog teljesíteni, mint amennyit 
elvárnak tőle, mert szívből teszi, amit tesz. A vállalat mindig úgy fogja érezni, 
hogy adósa neki. 
 Ha munkaadó az illető és alkalmaz valakit, úgy fog tenni, mint a 
Mester: Azon lesz, hogy adjon, nem pedig azon, hogy kizsákmányoljon. Az indítéka megváltozik: a "nyereség-tudat" átváltozik "adás-tudattá". Nem 
enged többé az önzésnek. 
 Látod, a szeretet forradalmasít. Ez nem egy megszokott dolog. A 
durva, kemény emberi természetet felbecsülhetetlen értékű, finom jellemmé 
formálja át. A közönséges emberből egyedi, kivételes lesz. 
 Ismerek egy embert, akinek nincsenek iskolái, képzettsége és mindig a 
nyomor szélén tengődött. De ma már egy nagyon keresett személy. Milyen
csendben hallgatják, amikor beszél. Miért? Mert szeretet van benne. 
Ténylegesen éli a jézusi életet. 
"Ha valaki szeret engem" 
 Jézus mondott egy nagyon fontos dolgot: "Ha valaki szeret engem, 
megtartja az én beszédemet. És az én Atyám is szereti azt, és elmegyünk és 
vele fogunk lakni." 
 Azt mondja tehát ezzel: "Ha a szeretet uralkodik benned, akkor 
elmegyünk hozzád és veled fogunk lakni. Ha a szeretet fogja uralni az 
otthonodat, akkor mi is otthon fogjuk érezni magunkat nálad." 
 Látod már, hogy mit fog ez jelenteni számunkra? Milyen szentséget 
fog ez hozni az otthonunkba! Milyen biztonságossá válik az otthon, ahol 
Jézus és az Atya lakik! Mit jelentene ez a gyerekeknek! Ha egy olyan 
légkörben nőnének fel, melyet átjár Jézus és az Atya jelenléte!
 Számla gondok, bérleti díjak, adók - mind meg lennének oldva. Ha 
Jézus lakik egy otthonban, akkor Ő gondoskodik arról is, hogy a számlák ki 
legyenek fizetve. 
 Emlékszünk arra, amikor Jézus kölcsönvette Péter csónakját és abból 
prédikált a sokaságnak. Miután befejezte, azt mondta Péternek: "Evezz a 
mélyre és vesd ki a hálódat". Péter így felelt: "Uram, jóllehet egész éjjel nem 
fogtunk semmit, mégis, a Te szavadra megteszem." 
 Péternek erős kételyei voltak az eredményt illetően, de mivel 
engedelmeskedett, annyi halat fogott, hogy két hajó is alig bírta el. Jézus tehát 
meghálálta, megfizette azt, hogy használhatta Péter csónakját. 
 Ha Jézus veled lakik, ki fogja fizetni a számláidat. Sőt, annál sokkal 
többet is tesz érted. Csak gondolj bele, mit fog az jelenteni számodra, ha az 
Atya és Jézus veled él. Milyen biztonságban lesz akkor a te otthonod! 
 Ján. 14: 21 így szól: "Aki ismeri és megtartja az én parancsolataimat, 
az szeret engem". Az Ő parancsolata pedig az volt, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket. Azt is mondta: "Aki szeret engem, azt 
szereti az én Atyám és én is, szeretem azt és kijelentem magam annak". 
 Jézus kijelenti magát az Igében. Olyan bensőségesen fogod ismerni 
Jézust, amilyen bensőségesen a legközelebbi barátodat vagy szerettedet. Jézus 
kijelenti magát neked, ha szereted Őt. 
 Soha se jelenti ki, viszont magát azoknak, akik nem szeretik Őt. 
Amikor levetkőztették, elvették a ruháját, és töviskoronát raktak a fejére, 
akkor hallgatott. 
 Jézus annak jelenti ki magát, aki szereti Őt. 
 Jn. 15: 9-10-ben ezt mondja: "Ahogy az Atya szeretett engem, én is 
úgy szerettelek titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok 
az én parancsolataimat, megmaradtok az én szeretetemben., ahogyan én is 
megtartottam az én Atyám parancsolatait és megmaradtam az Ő szeretetében". 
 El tudod képzelni, mit jelentene az, ha szeretetben élnél? Vége lenne 
az életedben a veszekedésnek, a viszálynak és a keserűségnek. Ha egy férj és 
feleség szeretetben él, akkor abban az otthonban a mennyország atmoszférája 
lesz, nem igaz? 
Egy kisgyermek fogja vezetni őket 
 Azok a gyerekek, akik a szeretet légkörében nőnek fel, nem tudják, mi 
az, hogy veszekedés vagy keserűség. 
 Egy kisfiú, aki ilyen légkörben nevelkedett, akinek az apja és anyja 
soha sem veszekedett, aki soha nem hallott keserű szavakat az otthonban, 
egyszer egy hétig a nagybácsikáékhoz került, mert a szüleinek el kellett utazni 
valahova. 
 Életében most először hallott olyat, hogy egy ember átkozódik a 
feleségével. A kisfiú döbbenten hallgatta és azután elsírta magát. A nagybácsi 
karjaiba vette, és azt kérdezte: "Danikám, mi a baj?" 
 A kisfiú zokogva felelt: "Bácsikám, én azt hittem te szereted a 
nénikét." 
 "Hát persze hogy szeretem"- mondta a nagybácsi. 
 "Ó nem, te nem szereted. Te nem szereted úgy, ahogy apu anyut vagy 
anyu aput. Ők soha sem mondanak rosszat egymásnak". 
 A férfi csodálkozva nézett a kisfiúra, majd odafordult a feleségéhez és 
azt mondta: "Drágám, azt hiszem, valami fontos hiányzik az életünkből." 
 Látod, az ember, akinek életéből hiányzik a szeretet, a legfontosabb 
dolgot nélkülözi, amit csak ez az élet adhat.  Egy másik kisfiú, akinek a szülei hallgatták a rádióadásunkat, így 
szólt édesanyjához: "Anyu, ha ez a Jézus-fajta szeretet itt lenne az 
otthonunkban, sokkal boldogabbak lennénk, ugye?" 
 Az édesanya elmondta a férjének, amikor hazajött, hogy mit mondott 
a gyerek. A férfi így felelt: "Tudod, amióta hallottam a vasárnapi adásban ezt 
az üzenetet a Jézus-fajta szeretetről, folyton arról gondolkozom. Úgy hogy, ha 
te kész vagy arra, hogy eszerint éljünk, akkor én is. Meghívjuk a Mestert, 
hogy jöjjön el hozzánk is és éljen velünk. Én vágyom erre a szeretetre." 
 Azután elmondta ezt a kisfiúnak is, mire az összecsapta kezeit és így 
kiáltott: "Most már boldogok leszünk, ugye, apu?" 
 Tudod, a gyerekek vágynak a szeretetre. És egy szülőnek sincs joga 
megtagadni gyermekétől ezt a Jézus-fajta szeretetet. 
 Addig kellene prédikálni erről, amíg a gyülekezet minden tagja 
szeretet-tudatúvá nem válik. Amikor már lehetetlenné válik számukra az, 
hogy veszekedjenek, és durva szavakat mondjanak egymásnak.