15. Szeretet tudat

 

A mi hátterünk a szeretet, mivel Istentől születtünk és Isten a szeretet. 
Az Ő természetéből részesedtünk és az Ő természete szeretet. Az Új Teremtés 
egy szeretet teremtés. Szeretet által lett eltervezve és szeretet által lett 
megalkotva. 
 Ha a természeted szeretet, akkor az önzés le van győzve. 
 A világ azonban, ami körülvesz minket, telve van önzéssel. Minden, 
ami a természeti világhoz kapcsolódik, át van itatva, át van szőve önzéssel. 
Láthatod ezt az állatvilágban is. És láthatod a világi embereknél, mindenhol. 
 A munkaerő és a tőke harca nem más, mint az önzés harca. 
 A világnak Isten szeretet természetére van szüksége, az Örökéletre. A 
mi feladatunk az, hogy szabad utat engedjünk ennek a szeretet természetnek, 
hogy ez által rajtunk keresztül megnyilvánulhasson.
 Ha követed az újjászületett szellemed irányítását, akkor úgy fogsz 
élni, mint a Mester, szeretetben. 
 Mi azonban megoltjuk a Szellemet, és azután panaszkodunk, hogy 
nem vagyunk képesek úgy élni, ahogy kellene. Visszariadunk attól, hogy a 
szeretet útját kövessük. Nem merünk az Igére hagyatkozni. Félünk attól, hogy 
szabad utat engedjünk a szeretetnek. 
 Nem vettük figyelembe azt, hogy Jézus velünk van.
 Ézsaiás. 41: 10 azt mondja: "Ne félj, mert én veled vagyok". 
 Halld meg, amit mond: "Ne rettenj meg a kihívásoktól, melyekkel 
szembe kell nézned. Adj és én is adok neked. Mert én vagyok a te Istened és 
én a szeretet Istene vagyok. Engedd, hogy rajtad keresztül szeressek, és rajtad 
keresztül megáldjam az embereket". Ez a Szent Szellem üzenete a szívedhez. 
Az emberektől való félelem csapdába ejt 
 A félelem miatt annyira megoltottuk a szeretetet, hogy az már 
elvesztette kezdeményező készségét. Nem is mer már beleszólni 
cselekedeteinkbe. 
 Férjek és feleségek, tudjátok-e, hogy nem lenne soha veszekedés az 
otthonotokban, ha elég nagyok lennétek ahhoz, hogy kimondjátok: "Drágám, bocsáss meg. Nem kellett volna azt mondanom. Nem kellett volna azt 
tennem." 
 Ha meg mered vallani szeretetlenségedet, és utat adsz a szeretetnek, 
akkor véget tudsz vetni azoknak a cselekedeteknek, melyek megrontják a 
kapcsolatokat és elveszik az otthon békéjét. 
 Feleség! Jusson eszedbe, hogy az otthonban Jézus helyét foglalod el. 
Férj! Te, mint családfő, a Mester székében ülsz. Ha a szeretet szabad utat kap 
bennetek, minden tekintélyi kérdés megoldást nyer. 
 Hiszem, hogy az 1Jn. 4: 16-ban benne van a válasz minden 
szívfájdalomra és minden problémára. Így szól: "És mi megismertük és 
elhittük az Istennek irántunk való szeretetét". Mi már hiszünk a szeretetben. 
Ezért hisszük azt is, hogy a szeretet soha nem vall kudarcot. 
 Minden más csődöt mondott. Az emberi bölcsességünk és 
képességeink kudarcot vallottak. Vesztettünk az élet küzdelmeiben, mert nem 
mertünk helyet adni a szeretetnek, nem adtuk meg neki szabad utat. 
 Isten szeretet, és aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten is 
őbenne. Ha pedig Isten benned marad, akkor ott van benned a megoldás is 
minden problémára. Csak annyi a dolgod, hogy szabadságot adj neki a 
cselekvésre. 
Az érvelés kudarca
 Ha úgy teszel, mint Márta, Lázár sírjánál, akkor akadályozni fogod 
Jézust. Márta azt mondta: "Ne gördítsd el a követ. A teste már bűzlik, hiszen 
négy napja halott. Ha előbb jöttél volna, meggyógyíthattad volna". 
 Az emberi bölcsesség, mely az érzéki ismeretekből született, elállja az 
utat és meghiúsítja az isteni tervet. Akadályozza az újjászületett szellemet a 
munkában. 
 Krisztus, szabadulást akar neked hozni, de ezt csak a szereteten 
keresztül tudja megtenni. 
 Te viszont az érvek módszereivel próbálkozol. Így azonban nem 
megy. Ezért vallottál kudarcot. A régi, emberi szereteted megbukott. 
 Iskolai végzettséged, képzettséged, nem volt elég ahhoz, hogy 
sikeressé tegyenek. Ha a szeretetnek megadod az Őt, megillető helyet, a 
dolgok maguktól helyre fognak kerülni. Venned kell a bátorságot ahhoz, hogy 
a szereted útját, járjad.  Szükséges, hogy úgy gondolkodj magadról, mint egy szerető szívű
emberről. Így kell, lássad magad az otthonodban, a munkahelyen, az 
iskolában vagy bárhol, ahol kapcsolatba kerülsz emberekkel. 
 Galata. 6: 2 -ben ezt olvassuk: "Egymás terhét hordozzátok, mert így 
töltitek be Krisztus törvényét". Lásd magad így, mint aki mások terhét 
hordozza. Ahogy Jézus is tenné azt a helyedben. 
 Tudod, a szeretet indulatával az a képesség is jön, hogy meg tudod 
tenni azt, amire a szeretet ösztönöz. Ez a szeretet bevisz téged a 
természetfeletti birodalomba, ahol olyan dolgokat fogsz tenni, mint amiket 
Jézus. 
 Idáig az emberi módszerekkel próbálkoztál, melyek annyira függnek 
pénztől, emberektől, befolyástól és helyzetektől: Mostantól azonban minden 
megváltozik, mert a Jézusi útra tértél. 
 Néha úgy érzed, mint ha egy akadályon nem lehetne túl jutni. De csak 
engedd szabadjára a szeretetet és meglátod, mi fog történni. 
 Vannak, akik azt mondják: "Ha lenne sok pénzem, segítenék a 
szegényeken". Ez nagyon szépen hangzik. De az igazság az, hogy ha nem 
adsz nekik most a kevésből, akkor nem fogsz nekik adni akkor sem, ha 
gazdag leszel. Ha most nem vagy képes megosztani azt, amid van, akkor 
később sem. A szeretet a fél cipót is megosztja. A szeretet a kevésből is ad. 
 Határozd el, hogy most, amikor még szűkösek a lehetőségeid, adsz 
azoknak, akiknek még annyi sincs, mint neked. A szeretet irányítson tégedet. 
Úgy adj, ahogy Jézus adott. 
 Nehéz dolog képmutató embereket szeretni. De Jézus megtette és 
ezért te is képes vagy. Jézus szerette Júdást, amikor az asztalnál ült vele, 
pedig tudta, hogy Júdás már eltervezte, hogy elárulja Őt 30 ezüstért. 
 Jézus azt az embert is szerette, aki a szögeket verte a kezébe a 
kereszten. 
 Amit Jézus megtett, arra te is képes vagy a magad területén, mert az Ő
természete és képessége van benned.