16. Vonzóvá tenni a szeretetet

 

Amikor adunk valamit, abban kell, hogy legyen szépség. Olyan 
művészi fokra kell fejlesztenünk ezt a képességet, hogy a környezetünk 
számára is nyilvánvalóvá legyen. 
 Több kell ez legyen, mint egy kötelesség vagy egy humanitárius 
adakozás. Jézusi módon Jézusi indulattal kell adnunk. Meg kell tanuljuk ezt a 
Jézus-technikát az adást illetően. 
 Vannak emberek, akik olyan durván, szeretetlenül adnak, hogy az 
ajándékuk sértő. De vannak olyanok is, akik megtanulták az adás titkát. Az ó 
módszerük gyönyörű. 
 A szeretet jó illatúvá teszi az ajándékot és megörvendezteti annak 
szívét, aki kapja. 
Hogyan ad a szeretet 
 Amikor szeretettel adunk, az soha sem leereszkedő. Az emberi szeret 
leereszkedő. Az állami segélyek megalázóak. 
 A világi adakozók általában nem a legszínvonalasabb adakozók. 
Persze ez is több mint ha nem adnának semmit, de miért ne tudnánk ezt mi, 
hívők felülmúlni? Miért ne tegyük ezt szépséggel, művészi fokon? 
 A szeretet képessé tesz bennünket erre, ha elgondolkozunk ezen. 
Addig kell a szeretetről elmélkednünk, míg végül már minden szavunk és 
tettünk át lesz itatva vele, sőt, még a tekintetünk is. 
 Adhatsz úgy is, hogy közben a szemed elítél. Mondhatsz szerető
szavakat olyan hangsúllyal is, hogy azok inkább megsebeznek és 
összezúznak. 
 Ismertem házaspárokat, akik úgy adtak egymásnak, hogy az felért egy 
átokkal. Úgy dobták oda az ajándékot a másiknak, mint ahogy egy csontot 
szoktak odavetni egy rühes kutyának: "Nesze, ott van"- mondják. Sok 
gyermek kap úgy ajándékot a szüleitől, hogy az inkább átok számára, mint 
ajándék. 
 Vannak emberek, akiknek az adománya olyan, mint egy átázott, nehéz 
kenyér. Meg kell egyed, de nem élvezed. 
 Az ilyen adakozásra nincs szükség. Adhatsz viszont úgy is, ahogy 
Jézus. Meggondoltan, hathatósan. Tegyed olyan körültekintően, mint ha egy 
üzleti ügyet akarnál sikerre vinni. 
 Ismerek egy üzletembert, aki éjt nappallá téve dolgozott, hogy 
beinduljon a vállalkozása, és amikor meg már beindult, azért, hogy sikeresen 
fenntartsa. De közben megfeledkezett a szeretetről. Szerette ugyan a feleségét, de egyre inkább elhanyagolta. Nem volt rá ideje. A feleség eleinte csak 
sajnálkozott ezen, de ahogy az évek teltek, egyre magányosabb lett és a 
szívében egyre nagyobb lett az űr. 
 A férfi a gyerekeivel sem törődött. Adott ugyan nekik sok pénzt és 
dorgálásban sem volt hiány, de ami a családi életet illeti, oda szeretet már nem 
jutott. Ez az ember, később, miután már milliomos lett, bevallotta, hogy a 
pénze nem tudta megelégíteni, mert nem volt otthona. Volt egy szép nagy 
háza, voltak fiai és leányai, de nem volt benne szeretet. 
 Az életed nem csak munkából áll, van egy családi életed is. És ha nem 
invesztálsz bele szeretetet, akkor tönkre megy, kudarcot vall.