18. Néhány tény a szeretetről

 

Minél idősebb vagy, annál több szeretetre van szükséged. Ezért 
raktározz el magadban amennyit, csak tudsz, hogy amikor eljön a szükség 
ideje, tudjál belőle meríteni. 
 Az igazi szeretet lerombol mindent, ami nem valóságos. Szégyenteljes 
dolgok nem maradhatnak meg a szeretet fényében. Az önzésnek vége, amikor 
a szeretet átveszi az uralmat. 
 Az önmagunk féltése és megoltalmazása: az önzés első törvénye. 
 Mások féltése és oltalmazása: a szeretet első törvénye. 
 Csak a szeretet tudta arra indítani Istent, hogy odaadja Fiát. A szeretet 
vette rá, hogy Jézust értünk odaadja. És a szeretet késztette Jézust is arra, 
hogy odaadja Önmagát. 
 A szeretet az a kényszerítő erő, ami miatt törődünk a szükségben 
levőkkel és a gyengékkel. A szeretet törvénye szerint az erősek kötelesek 
hordozni a gyengék erőtlenségeit és nem csak magukra gondolni. 
 Az önzés gyakorlatilag minden nyomorúság anyja. A legtöbb könny 
az önzés következménye. 
 A szeretet lágyszívűvé, irgalmassá, segítőkésszé teszi az embert. Ez a 
Jézus-fajta szeretet Isten gyógymódja minden betegségre.  A szeretet kiemel bennünket az érzékek birodalmából és bevisz a 
szellem országába. 
Isten szupermene 
 A szeretet szupermeneket formál a közönséges emberekből, mert Isten 
szeretet. Amikor valakiben uralkodóvá válik Isten természete, akkor elkezd 
úgy viselkedni, mint Isten. 
 Egy újjá nem született ember számára lehetetlen az, hogy ezzel az újfajta szeretettel szeressen. Ez a szeretet a legátlagosabb emberből is képes 
rendkívüli személyt faragni, ha az illető engedi, hogy a szeretet legyen a 
szívében az Úr. 
 Az emberi szeretet a leggyönyörűbb virág a természeti ember 
virágoskertjében, de ez a virág, mérgező. Ez okozta azt a sok szívfájdalmat, 
ami válásokat, tönkrement otthonokat, szétszakadt családokat eredményezett, 
a civilizáció gyászos betegségeit. 
 Ez a Jézus-fajta szeretet soha nem tett tönkre egy életet vagy egy 
családi otthont. Aki szeretetben él, abból soha nem lesz bűnöző. Már 
önmagában ezek a tények is elgondolkodtatóak, kijózanítóak. 
 Abban a pillanatban, hogy valaki szeretet-tudatúvá válik, a 
gondolkodása, látása is szélesebb lesz, Isten felé is és az emberek felé is. 
Meglátja a szükségeket. Érzékeny lesz a környezetében lévő nyomorúságokra, 
szíve megesik a szerencsétlen sorsú emberek iránt. 
 Amikor szeretet-tudatúvá válunk, gyakorlatilag elfoglaljuk Jézus 
helyét, Őt képviseljük. 
 Amit Jézus a János evangéliumában a szeretetről tanít, azt nem lehet 
megérteni mindaddig, amíg valaki be nem fogadja az Atya természetét. Ján. 
15: 9-ben Jézus azt mondja: "Ahogy az Atya szeretett engem, én is úgy 
szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben." 
 Azt akarja, hogy élj az Ő szeretetében, úgy, ahogy például, már éltél 
egy férfi vagy egy nő szeretetében. Jézus az Atya szeretetében él és azt akarja, 
hogy mi is így éljünk az Ő szeretetében. 
 Ha szeretetben élünk, akkor a szeretet gyümölcsét fogjuk teremni. A 
szeretet gyümölcse szavakban, tettekben és viselkedésben fog 
megnyilvánulni. A gyűlölet, féltékenység, keserűség és bosszú idejének vége. 
Új értékrend jött életre  Egy újkor kezdődött el. Ez a szeretet kora. Egy asszony azt mondta: 
"Le sem tudom neked írni azt a változást, ami az otthonunkban történt. 
Mindig ingerült és feszült volt nálunk a légkör. Emiatt gyakran bántottuk 
egymást szúrós, keserű szavakkal. De amióta befogadtuk az Örök Életet, 
békességes lett a légkör, az életünk megszépült, szavaink, kifejezéseink 
kedvesek. Ez kihat az egész családra: a gyerekekre, a férjemre és rám is. A 
szeretet országában élünk. 
 "Az egyik este azt mondta a férjem: 'Milyen csodálatos lett az 
otthonunk, mióta mindenki a szeretetre törekszik. A gyerekek sokkal jobban 
viselkednek. Érzik a szeretet édes atmoszféráját és ez a magatartásukra is 
kihat. Boldogan tapasztalják, hogy Anyu is, Apu is megváltozott' ". 
 Egy kisfiú egyszer azt mondta: "Bár csak úgy szeretnéd Anyut, 
ahogyan Kenyon testvér mondta, ma reggel a rádióban. Anyu is és én is, olyan 
boldogok lennénk." 
 Ez a Jézus-fajta szeretet a válasz minden emberi szív vágyakozására, 
legyen az gyermek, fiatal, felnőtt vagy idős. A szeretet elveszi a szívből a 
keserűséget, kisimítja a gondterhelt ráncokat az arcon. A férjek és feleségek 
megelégedetten élvezik otthonukat. 
 Ez a szeretet tudja felépíteni és megtartani az igazi otthont. Ez az 
isteni módszer a házasság védelmére. Ez az isteni út az egészséges gyerekszülő kapcsolathoz. 
 Amikor a Jézus-fajta szeretet uralkodik a házaspárok szívében, akkor 
nincs többé szükség törvényekre, jogi intézkedésekre, hogy az otthonokat 
megmentsék.