19. Virágzik mint a rózsa

 

Isten Igéje azt mondja: "A puszta és száraz föld örvendezni fog, a 
sivatag vidáman virágzik majd, mint a rózsa. Bőségesen fog virágozni és 
örvendezve fog énekelni". 
 Nem értettem mit jelent ez a vers, egészen mostanáig. Ez egy messiási 
üzenet. Tulajdonképpen a keresztényeknek szól.  Mi az, amitől a keresztény élet megújul - amitől a pusztaság 
örvendezik és a sivatag virágozni kezd, mint a rózsa? A válasz: Ez az újfajta 
szeretet, amit a Mester behozott a világba. Ez a kereszténység csodája. 
 Ez a krisztusi élet legnagyszerűbb tulajdonsága. Az érzéki ismereten 
alapuló élet legnagyobb kihívása. 
 Jézus életének legfigyelemreméltóbb eleme nem a csodái voltak. 
Valami más. Jobb kifejezés híján úgy hívjuk, hogy szeretet. De ez nem az 
emberi szeretet. Ez más, attól sokkal különb. 
 Isten szeretet és Jézus Őt mutatta be testben. Jézusban a szeretet 
testesült meg, ami meghökkentette a világot, megragadta az emberek szívét. 
 Jézus emberek iránti törődése és kereszthalála ezt az új dolgot mutatta 
be. 
 Minden keresztény ébredés legfőbb jellemzője a szeretet kiáradása. 
 A régi, emberi szeretet önzésen alapszik. Könnyen csap át gyűlöletbe, 
féltékenységbe, keserűségbe és gyilkos indulatba. 
 De ugyanaz a dolog, ami az emberi szeretetet keserűségre provokálja, 
az isteni szeretetet még szebbé teszi. Ez a szeretet nem keresi a maga hasznát. 
Minden üldözést és keserű támadást elvisel, és soha sem süllyed le a támadója 
színvonalára. 
 Ezekben, a nehéz időkben, amiben élünk, a szeretet úgy sugárzik, 
mint egy világítótorony, mely egy magasabb-rendű és jobb civilizáció felé hív 
bennünket. Kiemel minket alantas, sivár életünkből oda, ahol nincs viszály, 
neheztelés és marakodó önzés. 
 A nemzetek közötti háború nem más, mint az emberi önzés tombolása. 
A nagytőke és a munkaerő harca szintén az önzés diadala, amikor az emberek 
szívében a legfőbb hajtóerő az önzés. 
 A Jézus-fajta szeretet megszüntetné a háborúkat, lerombolná az 
önzést, kapzsiságot és haragot a társadalmi osztályok között. Megoldana 
minden gazdasági problémát. Ahol ez az új-fajta szeretet az úr, ott az emberek 
nem sztrájkolnak. 
 Ahol az igazi szeretet uralkodik, ott nincsenek többé bírósági perek. A 
tárgyaló termek átalakulnának összejöveteli helyekké, ahol az emberek Istent 
dicsőítik és imádják. 
 Ahol ez a szeretet van, ott nincs válás. 
 Jézus egy új-fajta szeretetet hozott be a világba, ami egyenesen az 
Atya szívéből származik. Ezt nem lehet utánozni. Nehéz ezt szavakkal 
kifejezni. A legtalálóbban talán úgy mondhatnánk, hogy maga, Jézus 
Krisztus.  Ez a szeretet virágzóvá teszi a legkietlenebb pusztát is. Elveszi az 
életekből a hamisságot és frusztráltságot. 
 Egyszer egy barátommal a Mojava sivatagon lovagoltunk keresztül. 
Azt mondtam: "Milyen kietlen és sivár ez a hely!" Ő így felelt. "Igen, de az 
első eső után olyanná fog változni, mint a paradicsom. Azok a puszta dombok 
pompás virágokkal lesznek elborítva." 
 Akkor megértettem, hogyan működik ez a szeretet-élet. Amikor 
Jézussal találkozunk, a mi életünk is kivirágzik, mint az a puszta. Ez a 
szeretet be tudja tölteni életünket. Nem lesz többé üres, meddő. Minden az 
életöröm kertjévé változhat. Isten lehetővé tette ezt számunkra. 
 Csak annyi kell hozzá, hogy Jézus váljon a te uraddá, mestereddé. És 
akkor a szív ezt énekli majd: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Szeretet tölti be szívem, énekszó van ajkamon." 
 Ez a szeretet gyönyörű virágoskertté változtatja sivár életedet, ahol az 
öröm hangja szól örökké.