2. A szeretet helye az életben

 

Nehéz beszélni a szeretetről úgy, hogy közben ne váljál költőivé, hogy 
közben a költészet szelleme ne itasson át. 
A szeretet sajátos, melodikus birodalmában találjuk hirtelen magunkat. 
Egy másik világ lüktetését érezzük, ahol a gyűlöletnek nincs helye. Egy furcsa 
erő felemelő érzése tölt el bennünket olyannyira, hogy szinte lebegünk a 
keserűség, kapzsiság és gyűlölet viharos világa felett. 
Szeretet volt az, ami létre hívta az embert. 
Az ember nem lett volna megteremtve, ha a Szeretet nem vágyakozott 
volna utána már hosszú idők óta. 
A szeretet hozta létre az embert. 
Amikor az ember teremtése megtörtént, a föld telve volt zenével és 
nevetéssel. Mindenütt virágok nyíltak és illatuk betöltötte az atmoszférát. Az 
egész teremtett világ az üdvözlés himnuszát énekelte. 
Az Ember megérkezett! 
A Szeretet diadalmaskodott. A Szeretet győzött. 
A Szeretet törvénye kell, hogy uralja lényünket 
A Szeretet a gyógyír minden sebre. Isten szeretete az, mely kiömlik az 
emberi kudarc sebére. 
A Szeretet a teremtő erő a Teremtésben. A teremtés törvénye. 
A szeretet az oka a szülői gondviselésnek az élet minden birodalmában. 
A szeretet hozza létre az apaság és anyaság egységét egy szent várakozásban. 
A szeretet várja utódját. A szeretet táplálja és gondozza a gyermekkort. Szeretet nélkül életet adni 
egy gyermeknek - bűntény a gyermek ellen. Minden gyermeknek joga van 
ahhoz, hogy a szeretet légkörében szülessen meg! 
Nincs nagyobb bűn a bűnök között, mint a szeretet elleni gyilkosság. 
A Szeretet adja nekünk mindazt, ami szép. Amikor a szeretetet megölik, 
minden, ami szép, halott. 
A Szeretet az élet legnagyobb ereje. Az otthon-teremtő erő. 
Ha elmegyünk egy olyan helyre, ahol nincs szeretet, akkor nem érezzük 
azt, amit úgy hívunk, hogy otthon. Lehet, hogy van ott egy ház és vannak ott 
bútorok, de amint belépünk az épületbe, rögtön érezzük, hogy valami 
hiányzik. Olyan, mint ha egy temetés után lennénk, vagy előtte. Halott 
szeretet. El nem temetett szeretet. Lehet, hogy van gazdagság, de nem érezzük 
az otthon melegét. 
Szeretet, egyedül a Szeretet adta meg nekünk azt a szent helyet, amit úgy 
hívunk, hogy "otthon". 
A pogányoknál, ahol többnejűség a szokás, nincs ez meg. Nekik nincs 
otthonuk. Csak tartózkodási helyük van. 
Az Örökélet lerombolja a poligámiát. 
Az otthon valami olyasmi, amit a Jézus-fajta szeretet hoz létre. 
A udvarlási időszak törvénye a Szeretet. Nincs még egy olyan gyönyörű
dolog, mint a mátkaság időszaka. Minden teremtmény ünnepli ezt az 
eseményt. 
Láttam már turbékoló galambpárt, láttam fecskéket, ahogy szerették 
egymást. Láttam méheket, ahogy virágról virágra szállva vitték a virágport 
Minden teremtménynél van udvarlás, és minden teremtménynél van 
szeretet. 
A Szeretet ad 
Láttam, ahogy a virág virágzik, és azután szeretetből átadja a helyét a 
gyümölcsnek. Beleszippantottam a levegőbe, mely telve volt a rózsa illatával, 
hogy megörvendeztessen másokat. Láttam, ahogy a szirmai elbarnulnak és 
elhervadnak. Láttam, ahogy lehullnak a földre. Láttam, ahogy a rózsabokor 
ott áll, szárazan és élettelenül. 
Miért? Mert a szeretet kiöntötte magát másokért. 
A Szeretet az oka az életnek. Amikor a szeretet eltávozik, az élet 
elveszíti értelmét. 
Szeretet volt az a hajtóerő is, mely létrehozta a civilizációt. Amikor a 
szeretet meghal, minden, ami ér valamit, elhervad. Amikor a Szeretet meghidegül, a nap nem süt többé. Az ég felhős lesz, 
sötét és borult. A vihar közeledik. Mi pedig elrejtőzünk az elveszett szeretet 
átkozott sötétségében. 
Nem csoda, hogy a széttört kapcsolat hagyja a legnagyobb szomorúságot 
maga után, a leghevesebb szívfájdalmat, melyet az ember csak ismer! Nem 
csoda, hogy a szeretet akkor van tetőfokán, amikor a kapcsolat a legerősebb! 
A szív az ember élete. A Szeretet a szív élete. 
A Szeretet kiemeli az udvarlást a hétköznapiságból. A csúnyát szeretetre 
méltóvá teszi. Saját fénye van. Olyan fénysugárral tölti be az életet, melyet 
semmilyen szomorúság sem tud legyőzni, elpusztítani. 
A Szeretet meg tud menteni egy eltékozolt életet, széppé és hasznossá 
tudja változtatni azt. 
A Szeretet szellemi. Felette áll az érvelés vagy az értelem világának. A 
Szeretet Isten. Isten behatolása az emberi élet világába. 
A Szeretet és a megválaszolt ima közötti összefüggés 
A szeretetben járás a szeretet útja. A szeretetben való élet az Új 
Szövetség útja. 
Amikor kilépünk a szeretetből, akkor kilépünk a Mester akaratából is. 
Amikor szeretet nélkül teszünk valamit, akkor tulajdonképpen az Urunk 
akarata ellen cselekszünk. 
Amikor az imáinkra nincs válasz, mindig meg kell kérdezzük magunktól: 
Kiléptem a szeretetből? 
1Ján.3:16-2o megmutatja nekünk, miért nem kapunk oly gyakran 
feleletet imánkra. 
"Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk: ezért mi 
is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi 
javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy az ő testvére szükséget szenved és 
bezárja előtte az ő szívét, hogyan maradhatna meg abban az Isten szeretete?... 
Ebből tudhatjuk meg, hogy az igazságból vagyunk, és ezzel tesszük 
bátorságossá a mi szíveinket előtte: mert ha a mi szívünk vádol, Isten 
nagyobb a mi szívünknél és mindent tud." 
Isten tudja, amikor elfordulunk a mi testvérünktől, és nem segítünk neki, 
mert a szívünk nem érez együtt vele. Az Atya látja, amikor bezárjuk 
szívünket, és nem vagyunk irgalmasak a másikhoz. 
A 21-23 versekben pedig ezt mondja: "Ha a szívünk nem vádol, 
bizodalommal vagyunk Istenhez: és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert 
megtartjuk az Ő parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az Őparancsolata pedig az, hogy higgyünk az Ő Fiának Jézus Krisztusnak nevében 
és szeressük egymást..." 
A segítség megtagadása nem volt kedves az Úr szemében. 
Jézus Neve bebocsátást ad nekünk az Atyához. De ha kilépünk a 
szeretetből, a Névnek semmi haszna sem lesz számunkra. Csak akkor 
használhatjuk Jézus Nevét, ha szeretetben járunk. 
Amikor kilépünk a szeretetből, az Atyával való közösségünk megszakad, 
hitünk meggyengül és a Biblia olyanná, válik számunkra, mint, egy bezárt 
könyv. 
A Szeretet a legnagyobb dolog a világon. Isten természete az, mely 
megnyilatkozott számunkra. 
Az Új Család Új Törvénye ez: "hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő
szeretett minket". 
Ha betegek vagyunk, és nem kapjuk meg a gyógyulást, meg kell 
vizsgáljuk, hogy vajon szeretetben járunk-e. 
A legtöbb ember nagyon önzővé válik, ha beteg lesz. Nem minden 
esetben igaz ez, de nagyon sokszor. Elvárják, hogy az egész család körülöttük 
ugráljon és kiszolgálja őket. Az önzésük kiveszi őket a szeretet birodalmából, 
abból a birodalomból, ahol az imádságok meghallgattatnak. 
De ha valaki imádkozik értünk és meg is gyógyulunk, akkor sem fogják 
tudni megtartani gyógyulásunkat sokáig, ha nem járunk szeretetben. 
Nem szerethetünk csak szavakkal. Valóságosan kell szeretnünk. Ez 
pedig azt jelenti, hogy egymás terhét hordozzuk.