20. Isten szeretet

 

Ez a szó nem jelent sokat, hacsak nem tudjuk azt is, hogy Isten az 
Atyánk is. Mondjad ki: "Isten szeret engem" és utána figyeld a reakciót 
magadban. Azután mondjad azt: "Az Atya szeret engem" vagy "Az én Atyám 
szeret engem, most". 
 Abban a szóban, hogy Isten, nem érzel közelséget. De azt a szót, hogy 
Atya, nem tudod kiejteni anélkül, hogy ne jöjjön mindjárt a tudatodba a 
személyes kapcsolat jelenléte. Ezért én most elidőzök még egy kicsit ezen a 
tényen, hogy maga az Atya, szeret engem. 
 A szívem azt kérdezi: "Mennyire szeret engem?" Jézus szavaiból 
megtudjuk, amikor imájában ezt mondta: "Hogy megtudják Atyám, hogy úgy 
szeretted őket, ahogy engem szerettél". Tehát az Atya annyira szeret engem, 
mint Jézust. 
 Nem is tudom ezt felfogni. Ez túl megy az észérveken. Egyszerűen 
befogadom ezt a tényt a szívembe, és hálát adok érte. Mennyire szép, 
mennyivel magasabb ez, mint amit az ész kiokoskodhat, mennyivel több ez 
mindennél, amit eddig ismertem. Az Atya annyira szeret bennünket, mint 
Jézust. Úgy érzem magam, mint egy herceg, mintha máris egy uralkodó lennék a 
szeretet országában. Annyira új és csodálatos ez. Ez az Atya Isten a szeretet és 
Ő nekünk adja ezt a szeretet természetet. Mi a szeretet gyermekei vagyunk. 
 Fel se tudom fogni. Túlságosan csodálatos, de mégis, megragadom, és 
magamhoz szorítom ezt az igazságot. Öröm-könnyek folynak a szemeimből. 
Az Atya szeret engem. Nem értem, mi szüksége van az Atyának arra, hogy 
így szeressen engem, de mégis így van. 
 Ha a szeretet légkörében élünk, akkor a legjobbat tudjuk kihozni 
magunkból. A legnagyobb teljesítményre leszünk képesek, a legjobb 
formánkat fogjuk nyújtani. A gyermekek a szeretet légkörében tudnak a 
legjobban fejlődni. A férjek akkor a legsikeresebbek a munkájukban, ha 
otthon szeretet vár rájuk. Hasonlóan, a feleségek akkor állnak a legjobban 
helyt az otthonukban, ha egy szerető férjet várnak haza. 
 Most már látom, miért van az, hogy minden gondolat, minden indulat, 
minden cselekedet, ami nem szeretetből van, megnyomorít, megkötöz 
bennünket és visszatart attól, hogy jól teljesítsünk. Minden tett, ami 
szeretetből fakad, gazdagít. Minden szeretettel teljes gondolat jobbá tesz 
bennünket. Ha szeretetben gondolkodunk, akkor szeretetben is fogunk 
cselekedni. Micsoda csodálatos tervet készített Isten, amikor elhatározta, 
hogy szeretetét adja az emberiségnek. 
 A szeretet egészséget eredményez. Isten a szeretet, Isten a gyógyító. 
Vagyis a szeretet a gyógyító. Most már értem, miért okoz gyomor 
bántalmakat a keserű gondolat és miért áll be zavar a vérkeringésben. 
 Azt is értem már, miért van az, hogy ha egy szoptatós anya haragos és 
keserű, akkor a teje megmérgezi a kisbabát. Isten terve az, hogy egy 
kismamában csak olyan gondolatok legyenek, melyek szeretettel vannak 
átitatva. Szeretnie kellene a férjét és mindenkit maga körül, hogy az a tej, 
amivel szoptatja gyermekét, a szeretetével legyen megédesítve. 
 Most már értem, hogy minden, ami nem szeretetből van, egy lökés a 
betegség, kudarc, boldogtalanság, gyengeség felé. Tudom azt is, hogy a hívő
ember számára csak egy bűn van: amikor kilép a szeretetből. Minden más bűn 
ennek következménye. Ez minden más bűn szülőanyja. 
 Ha szeretetben járok, nem vétkezek. Nem csodálatos ez? Ez a 
megoldás az emberi kapcsolatokra. 
 A szeretetben való élet, a szeretet nyelvének, módszereinek és 
útjainak elsajátítása egy önkéntes, szabadon választott iskola. Mondjuk ki 
halkan újra: "Isten szeretet és ez a szerető Isten az én Atyám. Én az Ő
gyermeke vagyok, az Ő családjához tartozom."  Jézus szeretet. Jézus a szeretet útja. Amikor Jézust követjük, a 
szeretetet követjük. Jézus nem más, mint a cselekedetben megjelenő, 
megmutatkozó szeretet. 
 És én ugyanilyen leszek. Szeretni fogom Őt, Vele fogok járni. Őt 
fogom bemutatni a világnak a minden-napi életemben, mert Isten, az Atyám, a 
szeretet. 
Szavaink legyenek telve szeretettel 
 Tanulj meg szeretetben gondolkozni, szeretetben adni. Minden 
cselekedeted szeretetből szülessen, a Jézus-fajta szeretetből. Tanuld meg a 
szeretet nyelvét beszélni a világ nyelve helyett. 
 Eddig az érzéki tudás uralt bennünket. Ezen túl a Jézus-fajta szeretet 
kell, hogy átvegye ezt a szerepet. Meg kell, hogy tanuljuk a szeretet apró 
fogásait, a szelíd, gyengéd módszereket. A tekintetünk is olyan kell, hogy 
legyen, hogy abból Jézust ismerhessék fel az emberek. A gyűlölködő, önző, 
keserű cselekedeteknek és szavaknak vége. Minden megnyilvánulásunkra a 
gyengédség és szépség lesz a jellemző. 
 Mielőtt szólnánk, szavainkat átitatjuk szeretettel, és csak azután 
mondjuk ki. És akkor árasztani fogjuk a szeretet illatát, a szeretet 
gyöngédségét. Valami különleges, sajátos szépséget.
 Hát nem lenne csodálatos, ha minden szavunkat átjárná a szeretet? 
Oly sok gyűlölettel teli szó hangzik el. De a mi beszédünk legyen szeretettel 
telve. 
 Ezt sugározzuk az éter hullámain is. Rádiós szolgálataimat több ezer 
kilométerre is lehet fogni. Egy nap egy férfi Maine államban vezette autóját, 
amikor meghallotta hangomat. Hat ezer kilométer távolságban is olyan tisztán 
hallotta, mintha egy csengő szólalt volna meg a közelében. 
 Óh, milyen fontos volt, hogy akkor azok a szavak szeretettel legyenek 
megtöltve. Áthatoltak Maine állam fagyos, jeges északi részén, melegséget, 
gyengédséget, Jézus üzenetét hozva el annak az embernek. Ahhoz, hogy ez 
megtörténhessen, kellett valaki, akiben a Jézus-fajta szeretet lakik, aki nem a 
maga hasznát keresi, aki nem kifosztani akarja a másikat, hanem csak 
szeretetet közvetíteni. 
 Milyen gyönyörű lenne, ha a szeretet megélése szokásunkká válna. Ha 
minden megnyilvánulásunk szeretetből születne. Ha értenénk ahhoz, hogyan 
kell bedobni a szeretet kis apró trükkjeit, hogyan kell hangsúlyozni szavainkat úgy, hogy azok kifejezzék szeretetünket, jóindulatunkat. Magát Jézust látnák 
az emberek rajtunk keresztül, nem igaz? 
 Az emberekkel való minden-napi kontaktusunk a szeretet 
megnyilvánulása lenne. Mi Jézus-emberek vagyunk. Ezért a Jézusi életet is 
kell élnünk. Engednünk kell, hogy ez a szeretet úgy éljen bennünk, ahogyan 
Jézusban élt. 
 Jézus az Atyát képviselte: mi pedig Jézust képviseljük most, itt a 
földön. Hagy uralkodjon a szeretet az otthonunkban úgy, mint egy királynő. 
Milyen csodálatos lesz. 
 Engedjük, hogy ez a Jézus-fajta szeretet uralkodjon a szívünkben is 
olyannyira, hogy végül minden gondolat szeretetből szülessen. Minden 
gondolat, ami szavakba lesz öntve, a szeretetet fogja tolmácsolni, hogy 
felvidítsák, megvigasztalják, megáldják az embereket. 
 A szeretet át kell, hogy vegye az uralmat érveléseink és 
okoskodásaink felett is. Logikai gondolkodásunk a szeretet szolgája kell, 
hogy legyen. Ez nem könnyű dolog, mivel a logika olyan öntörvényű, hogy 
nehezen veti alá magát bárminek is. De a szeretet előtt ez is be kell, hogy 
hódoljon. 
 A szeretetnek uralkodnia kell az üzleti életünkben és a 
munkahelyünkön is. Annyira, hogy az emberek megérezzék, bárhol is 
dolgozunk. A munka jobban megy egy olyan helyen, ahol szeretet van, mint 
egy olyan helyen, ahol a gyűlölet légköre árad. 
 Sokkal eredményesebb tudsz lenni egy szerető környezetben. Ezért 
arra törekedjünk, hogy a szeretet életünk minden területén középpontba 
kerüljön. Minden, amit gondolunk, mondunk, vagy cselekszünk, szeretetből 
szülessen.