4. Jézus szembesíti egymással a két fajta szeretetet

 

János.ev. 21. rész 
Mindnyájan emlékszünk arra a gyönyörű jelenetre, ami a Mester 
feltámadása után játszódott le. Egy hűvös reggel volt. A tanítványok egész 
éjszaka halásztak, de nem fogtak semmit. 
Fázva és éhesen eveztek a part felé. Ahogy közeledtek, észrevették, hogy 
valaki egy tűz mellett ül és süt valamit. 
Odaszólt nekik. "Gyermekeim, fogtatok valamit?" 
"Nem", válaszolták a tanítványok. 
Akkor Jézus ezt mondta nekik, "Vessétek a hálót a jobb oldalra és 
találtok". 
Erre bevetették hálójukat, és annyi halat fogtak, hogy nem voltak 
képesek kihúzni. János odasúgta, "Az Úr az". 
Amikor Péter meghallotta, hogy Jézus az, felhúzta magára az ingét, 
beugrott a vízbe és sietett a part felé. 
Látták hogy ég a tűz és van ott sült hal meg kenyér. 
Minden jelenet közül, melyet ismerünk a Mesterről, talán ez a 
legkedvesebb. 
Jézus, aki az egész Univerzumot uralja szavával, Jézus, aki éppen csak 
túl volt borzalmas szenvedésein, hogy megváltsa az emberiséget helyettesítő
áldozatával, és aki arra készült, hogy elfoglalja helyét a Mindenható jobbján a 
Menyben, időt szakít arra, hogy reggelit készítsen fázott és éhes 
tanítványainak. 
De nem ez volt a fő ok mégsem, amiért megjelent nekik. Meg akarta 
velünk értetni az éles különbséget a két fajta szeretet között. 
Miután tehát megették a reggelijüket, Jézus azt mondta Simon Péternek: 
"Simon, Jónásnak fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél?" Jézus itt az "agapé" 
szót használta. 
Péter így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged". Péter a 
"filio" szóval válaszolt. 
Jézus másodszor is megkérdezte."Simon, Jónásnak fia szeretsz engem?" 
Jézus megint az "agapé" szót használta. 
Erre Péter megint a "filio"-val felelt: "Tudod Uram, hogy szeretlek" 
Akkor Jézus harmadszor is megkérdezte, de most már Ő is a "filio" 
szóval: "Simon, szeretsz engem?" 
Péter elszomorodott. "Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek 
téged." 
Jézus leszállt Péter szintjére. Harmadszorra Ő is azt a szót használta, 
amit Péter. 
Előtte azonban kétszer az "agapé" szóval kérdezett. 
Nyilvánvaló, hogy a tanítványok ismerték ezt a szót, amit Jézus vezetett 
be a szóhasználatba, mert nem kérdeztek ezzel kapcsolatban semmit. 
A Mester leleplezte előttünk mi a különbség az emberi szeretet és az 
újfajta, agapé szeretet között, ami a Pünkösd után lépett a tanítványok szívébe 
és foglalta el a régi helyét. 
Éveken át zavar volt bennem ezzel a szeretet dologgal kapcsolatban. 
Azután egy napon megvilágosodott előttem, amint Cannon Farrer egyik 
könyvét olvastam. Azt írta: "Két szó van a görögben, amit a szeretetre 
használtak. Az egyik az agapé. Ezt a szót azonban nem használták a 
klasszikus görögben Jézus előtt. Nyilvánvaló, hogy az agapé szót isteni 
sugallatra, kijelentésre vezették be." Ez azt jelenti, hogy ezt a kifejezést Jézus használta először.