5. A Jézus fajta szeretet

 

Szeretetünk mértéke meghatározza, hogy milyen hasznosak vagyunk a 
társadalomnak. Talán erre még soha sem gondoltunk ilyen összefüggésben. 
Az embereket ugyanis anyagi vagy politikai tehetőségük szerint 
értékelik. Azt szokták nézni, hogy valaki milyen pénzügyi vagy politikai 
befolyással bír. A végső értékelésben azonban azt láthatjuk, hogy azok az 
emberek segítenek legtöbbet a közösségnek, akik szeretnek. 
Az Atya-isten szívében fakadó szeretet éhség volt az, ami arra indította 
Őt, hogy embert teremtsen. Szeretet nélkül az ember kudarcra van ítélve. 
Az önzés az emberiség vakságot okozó átka. A szeretet megakadályozza 
az önzés enyésztő hatását, megőrzi az otthont és a gyülekezetet a romlástól. 
Aki szeret, az olyan, mint a rozsdamentes acél. Tudjuk, hogy a vas nagy 
részét a rozsda marja szét. És azt is tudjuk, hogy az emberi otthonok 
legnagyobb hányadát az önzés teszi tönkre. 
A házasságokat az önzés rombolja szét. Az otthon élete szétesik, mert a 
férj önző és a feleség is csak a maga hasznát keresi. A gyermekek pedig, akik 
ilyen légkörben nőnek fel, hajótöröttek lesznek az életben. 
Jól ismert tény az, hogy az olyan gyerekek, akik istenfélő otthonban 
nőnek fel, sokkal jobb eséllyel indulnak az életben mint azok, akiknek a 
családjában veszekedés és keserűség uralkodott. 
A bűnöző fiatalok több mint 75 százaléka széttört otthonokból 
származik. 
Szinte lehetetlen találni olyan fiút vagy lányt javítóintézetben, akik a 
szeretet légkörében születtek és nőttek fel. 
A szeretet Isten összetartó ereje, mely egybeköt bennünket. 
A szeretet otthon formáló ereje 
Kíváncsi vagyok tudod-e, hogy az a szó: "otthon", egyik primitív 
nyelvben sem fordul elő. A Bibliában az a szó, amit mi otthonnak fordítunk, egy olyan héber 
szóból ered, aminek jelentése: "ház", "sátor", "lakozási hely". Lehet egy olyan 
hely, ahol egy férfi több feleséggel is él együtt. De ez nem igazi otthon. 
Ugyanez igaz a görög szónál is, amit mi "otthonnak" fordítunk az Új 
Szövetségben. 
Az "otthon" azonban valami más, keresztény értelemben. Az a hely, ahol 
olyan házastársak élnek együtt harmóniában, akik befogadták az Örök Életet, 
ami az Isten természete. 
Az a férfi és nő, aki befogadta az Örök Életet, soha nem akar elválni. 
Sem az USA-ban, sem Kanadában nem fogsz találni egyetlen olyan esetet 
sem, hogy egy olyan újjászületett házaspár, akik szeretetben járnak, 
válóteremben kössenek ki. 
Nem döbbenetes ez a tény? Nem azt bizonyítja-e nekünk, hogy van 
megoldás az otthon és a házasság problémájára? 
Az önzés elválaszt, de az "agapé" szeretet összeköt bennünket. 
Az újfajta szeretet, amit Jézus hozott erre a földre, amit Ő megélt és 
azután kitöltött az Egyházra is Pünkösdkor, Isten válasza, megoldása volt az 
emberiség problémájára. 
A Szeretet az újjá teremtett emberi szellem gyümölcse 
Sok időmbe tellett, amíg rájöttem, hogy a szeretet nem az értelemből 
fakad. Az érvelésből nem származik szeretet. A szeretet a szellemben születik. 
Emlékszel Róma 5: 5-re? "Mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi 
szívünkbe a Szent Szellem által". 
Az a szó hogy "szív", egy másik kifejezése a "szellem"-nek. 
Miután újjászülettünk, belélegezzük szellemünkbe Isten szeretetét úgy, 
ahogy a levegőt lélegezzük be a tüdőnkbe. 
A szeretetnek nincs korlátja. A Jézus-fajta szeretetről beszélek. Mert ez 
Istentől van. Isten természete ez bennünk. És ahogy meg tanulunk utat 
engedni ennek a szeretetnek, ahogy hagyjuk, hogy kifejlődjön bennünk, úgy 
fogja feltárni előttünk isteni képességét, amivel segíteni tudunk másoknak. 
Olyannyira kifejleszthetjük magunkban ezt, hogy amikor reggel 
felébredünk, így kiáltunk: "Isten bennem van, ezért könnyen fogom tudni 
elvégezni munkámat e mai napon. A Nagyobb Valaki bennem lakik és ezért Ő
fog rajtam keresztül cselekedni, szeretni, beszélni. Bármilyen nehézséggel 
nézek is szembe, nem leszek magamra hagyva. Ő ott lesz velem, hogy sikerre 
vezessen." Ugyanúgy, ahogy a szőlőtő nedűt juttat a vesszőkbe, Jézus is kiönti 
életét belénk, ha megnyitjuk magunkat előtte. 
Az ismeretnek vannak határai, a szeretet azonban nem ismer korlátokat. 
Mennyire felpezsdíti ez a szívet. Amikor felismerjük ezt a tényt, az élet 
naggyá, egy valóságos romantikává változik. 
Ezért minden reggel, amikor felébredsz, ezt mondhatod: "Ma szeretetben 
fogok járni. Nincs bennem félelem. Isten képessége van bennem. Isten 
természete, az Ő szeretet-élete. 
A szeretet nem más, mint Isten megnyilvánulása cselekedetekben. Nincs 
szeretet tettek nélkül. Isten úgy szeretett, hogy adott. Isten úgy szeretett, hogy 
cselekedett. Jézus is így szeretett. 
Egy nagy nap lesz az a te életedben, amikor szabadjára engeded a 
szeretetet. Mert azzal Istent szabadítod fel magadban. És akkor az Ő
kegyelmének nem lesz határa benned. 
A kegyelem a szeretet megnyilvánulása. 
2Tessz. 2: 13 
"Ezért mindenkor hálával tartozunk Istennek érettetek, testvéreim, amint 
hogy illő is az, mert a ti hitetek felette növekszik és az egymás iránti 
szeretetetek bővölködik." 
Gondolkodj el ezen, mit jelent, amikor a testvéri szeretet bővölködik, 
amikor a szeretet veszi át az uralmat egy gyülekezetben.