7. Isten bennem tudat

 

Isten-bennem tudat 
1 János 4: 16 
"És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten 
szeretet: aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." 
Megértettük hogy a szeretet útja a legjobb út. Megtanultunk hinni a 
szeretetben. Hisszük, hogy jobb, mint az erő alkalmazása, jobb, mint a 
vitatkozás, jobb, mint a pénz és jobb, mint a bírósági pereskedés. 
Néhányunk számára a legnehezebb dolog elhinni azt, hogy a Szeretet 
Útja a legjobb: hogy nem vallhatunk kudarcot, ha szeretetben járunk. 
Nehéz dolog hinni az Isten irántunk való szeretetében a nehézségek 
idején, de tudjuk, hogy mindezek a rendellenes dolgok nem a szeretet munkái. 
Az Ellenségtől jönnek, aki megpróbálja a szívünkben lakozó szeretet uralmát 
megtörni. 
Isten-bennem tudatúvá lenni annyi, mint győztes-tudatúvá lenni. Amikor 
Isten-bennem tudatúvá válunk, elkezdünk bízni, a bennünk lévő Istenben. 
Tudni fogjuk, hogy "nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban 
van"(1Jn. 4: 4). 
Egy szent bátorság lesz bennünk, a Jézus-fajta félelem nélküliség. Nem 
számít, mi történik velünk, mert Ő bennünk van és átsegít mindenen. Mienk 
az Ő képessége, bátorsága és ereje. 
Ez kiemel bennünket a kudarc birodalmából és átvisz a siker országába. 
Róma 5: 17 (Weymouth ford.) 
"Mert ha az egynek bűnesete által a halál uralkodott mindenek felett, 
akkor azok, akik befogadták Isten túláradó kegyelmét és a megigazulás 
ajándékát, még sokkal inkább fognak uralkodni az életben, mint királyok az 
egy Jézus Krisztus által." 
Befogadtuk a Megigazulás ajándékát. Befogadtuk a kegyelem bőségét. 
Ezért uralkodunk, mint királyok az életben, illetve a szeretetben. Isten soha sem akarta azt, hogy szolgák legyünk vagy hogy a szolgaság 
szellemében éljünk. A Szeretet kivesz bennünket a Szolgaság országából és 
átvisz a Fiúság országába. 
A Szeretet kiveszi belőlünk a kisebbségi érzést és helyette a Krisztussal 
való egység tudatát, helyezi belénk. 
A régi kisebbségi komplexus, ami a Bűn-tudatból eredt, meghalt. 
Szeretet-tudat és Fiúság-tudat vette át e helyét. 
Nem élvezheti valaki a Fiúság valóságát úgy, hogy közben szolgai 
szellem van benne. 
Mi mesterek, győztesek, hódítók vagyunk, mert egyek vagyunk Jézussal. 
Mienk az Ő képessége, bölcsessége, ereje és szeretete. 
Szellemileg szabad emberek vagyunk. Istenben maradunk, ezért Isten is 
bennünk marad. 
Szeretet és Bölcsesség 
A bölcsesség az a képesség, amivel az ismeretet használni tudjuk. Nem 
számít, hogy mennyi ismeretünk van: ha nincs bölcsességünk az 
alkalmazásra, kudarcot vallunk. 
Ez az oka annak, hogy a férfiak és nők nagy része, miután elvégezte a 
főiskolát vagy egyetemet, csődöt mondanak az életben. Tudásuk van, de nincs 
bölcsességük. 
Az 1Korintus 1: 3o azt mondja: 
"Tőle vagytok pedig Krisztusban, aki bölcsességül adatott nekünk 
Istentől". Isten szeretet. Ha szeretetben járunk, bölcsességben is járunk. 
Amikor a szeretet ural minket, nem mondunk semmi olyat, ami a másikat 
sérti. 
Emlékezz a Péld. 6: 2-re: "Csapdába estél a szádnak beszédével." 
Nem írtunk volna alá bizonyos dolgokat, ha a szeretet vezetett volna 
bennünket. Nem kötöttünk volna meg bizonyos szerződéseket, ha a szeretet 
uralma alatt lettünk volna. Bizonyos emberek nem úgy házasodtak volna, 
ahogy házasodtak, ha a szeretet lett volna a mesterük. 
Ha engedtünk volna a szeretetnek, ha engedtük volna, hogy uralkodjon 
rajtunk, nem követtünk volna el bizonyos hibákat, melyek annyira 
megkeserítették életünket. 
Ha jól megnézzük, a Szeretet maga a bölcsesség. A szeretet hajtotta a 
feltalálókat, a tudósokat és hozott létre nagy vívmányokat, melyek 
boldogabbá tették az emberek életét. 
A szeretet hatására meggondoltak, szelídek és jóságosak leszünk. Amikor megszólalunk, lesz valami a hangunkban, ami megnyeri 
számunkra az embereket. Nem csak a cselekedeteink lesznek buzgók, hanem 
a beszédünk is megváltozik, mert a szeretet bölcsessége fog megnyilvánulni 
szavainkon keresztül. 
Amikor szeretjük az embereket, könnyű értük munkálkodni. 
Ha prédikátor vagy és szeretnél sikeres lenni, a szeretet lesz az a kulcs 
számodra, mely megnyitja a siker ajtaját. Az embereknek szüksége lesz rád, 
mert egy szerető szívű ember vagy. Eljönnek majd, hogy hallgassanak téged, 
mert mindenkit érdekel egy olyan ember beszéde, aki szeret. Vágynak majd a 
közeledben tartózkodni, mert éheznek arra, hogy szeressék őket. 
Ezért fogadd meg, amit Jézus mond: "maradjatok meg az én 
szeretetemben". 
Szeretet éhség 
Minden, amiben van élet, vágyik a szeretetre. 
Szolgálatom során azt tapasztaltam, hogy az egész világ szeretetre éhes. 
Elevickélnek ugyan valahogy az emberek az életben a régi, önző, emberi 
szeretettel, de közben valami jobbra vágynak. És óh, mennyire hálásak, 
amikor a Jézus-fajta szeretettel találkoznak! 
Fiúk és lányok, mind szeretetre éhesek. Teljesen megnyílnak azok előt, 
akik szeretettel vannak feléjük. Ha el akarod őket érni, szeresd őket. Soha se 
dorgáld őket. Ne mondd nekik azt, hogy milyen rosszak. Azt mondd el inkább 
nekik, hogy milyen jókká válhatnak. Soha se a bűnt prédikáld, hanem azt, ami 
meggyógyítja a bűnt. 
Mondd el a férfiaknak és nőknek, hogy Isten annyira szerette őket, hogy 
a Fiát adta értük. 
Mondd el nekik az evangélium szeretet történetét és meg fogod nyerni a 
szívüket. 
Amikor kenyeret kérnek, ne követ adj nekik. Add nekik az Élet 
Kenyerét. 
Ne filozofálj nekik a szeretetről. Mutasd meg nekik Jézust.