8. A szeretet szemeivel lásd az embereket

 

Eddig olyan szemeken keresztül néztük az embereket, melyeket az 
érzékek uraltak. Most már úgy kell, hogy lássuk őket, ahogyan az Atya látja. 
Biztos vagyok benne, hogy Ő a hit szemeivel nézett minket. A Szeretet 
nézett le ránk, a hit szemein keresztül. 
Az Atya hiszi, hogy az ember válaszolni fog Krisztus áldozatára. Hiszi, 
hogy ő is akarja az Örök Életet, mely a szomorúság helyébe örömöt hoz, és 
ott, ahol eddig a kudarc diadalmaskodott, ezen túl a győzelem ünnepe lesz. 
Hiszi, hogy az ember válaszolni fog szeretetére és a szeretet útját fogja 
választani. Úgy néz a bűnös emberre, mint akiben már látja az Új Teremtést.
Az Ő szemében a hívő egy győztes. Látja, hogy szeretetben fog járni. 
Be kell, csukjuk a természeti, érzékek által uralt szemeinket és a szívünk 
szemein keresztül kell nézni. 
A mi hitünk is fel kell, hogy nőjön erre a szintre. És akkor tudunk majd 
segíteni másokon. 
De mindaddig, amíg csak az érzékek uralta szemekkel nézünk, nem 
leszünk képesek Jézus helyébe lépni és megélni azt a szeretetet, ami Őbenne 
volt. 
Az Új Teremtés szeretet-tudatú ember kell, legyen. A Szeretet az, mely 
ki tud bennünket vezetni az önzés labirintusából, ahol régi életünkben jártunk 
és küszködtünk. A szeretet az, mely átsegít bennünket minden nehézségen, és 
győztessé tesz bennünket az élet harcában. 
Eddig Szükség-tudatúak voltunk. És mindaddig, amíg Gyengeség és 
Betegség tudatunk van, a hitnek nem lesz helye az életünkben. De amikor 
engedünk a Szeretet Uralmának, és elvágunk minden szálat, mely az önzéshez 
kötött, akkor a szeretet átsegít bennünket a próbákon és tudatosítja bennünk 
azt, hogy kik is vagyunk valójában. 
Emlékszel arra a döbbenetes mondatra, mely az Efézus 2: 1o-ben van?: 
"Mert Isten alkotása vagytok, Krisztus Jézusban teremtve." Ez azt jelenti, 
hogy az újjászületés Isten alkotása éppúgy, mint a teremtett világ. 
Az Új Teremtés az Ő alkotása, és ahogy az első teremtés tökéletes volt, 
hisszük, hogy ez az Új Teremtés is tökéletes. 
Isten gyönyörködött az első teremtésben és meg vagyunk győződve 
arról, hogy az újban is gyönyörködik.. 
Ő a szerető Isten. Szeretetben teremtett bennünket. Belénk plántálta a 
szeretetet. Vette Jézus dolgait, a szeretet dolgait és beültette a lényünkbe. 
Miközben engedelmeskedünk az Igének, belénk épül, és részünkké válik. 
Nem arra teremtett minket az Atya, hogy a körülmények vagy a démonok 
rabszolgái legyünk. Sem pedig arra, hogy a világot szolgáljuk. Hanem arra, 
hogy az Ő Fiában uralkodjunk Vele együtt és győztesek legyünk az életben. Az Ő terve az volt, hogy szeretetben járjunk és elfoglaljuk Jézus helyét 
itt a földön. Mi most Őt képviseljük. 
Gyönyörű dolog arra gondolni, hogy menyire eggyé lehetünk Jézussal. 
Az Ő élete belén hatol és uralkodik bennünk. Rajtunk keresztűl szeret, beszél 
és cselekszik. 
Az a szó, amit az Ap.Csel. 1: 8-ban "erő"-nek fordítanak, a görög 
"dunamis" szó, aminek pontos értelmezése az, hogy "képesség". 
Jézus azt parancsolta a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben 
mindaddig, amíg erőt nem vesznek felülről. 
Ez az erő valójában a szeretet volt. Csak a szeretet volt képes arra, hogy 
legyőzze a Római Birodalmat és a zsidó Szanhedrint, mely keresztre feszítette 
Jézust. 
Amikor befogadod a szeretetet, Isten képességét fogadod be. Felülről 
leszel felruházva Isten képességével. 
Valami új jött az ember életébe. A kudarc és a kisebbségi érzés, mely 
addig az emberi tudat része volt, vereséget szenvedett. 
Efézus 3: 2o 
"Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, felettébb, mint ahogy 
elkérhetnénk, vagy elgondolhatnánk, a bennünk munkálkodó ereje szerint..." 
A Szeretet pedig, amely mindent megcselekedhet, felettébb, mint ahogy 
elkérhetnénk, vagy elgondolhatnánk. A Szeretet képessége szerint, mely 
bennünk munkálkodik. 
Átadjuk gyengeségeinket ennek a szeretetnek. Hagyjuk, hogy a szeretet 
képessége sikeressé tegyen bennünket. 
A régi, átkozott kisebbségi komplexus, mely kötelékben tartotta az 
embert Ádám bukása óta, végre legyőzőre talált. 
A bennünk lévő Szeretet erősebb, mint bármi, ami ellenünk jöhet. A 
Szeretet már ma győztessé tesz bennünket. 
A Szeretet kivezetett bennünket a kétely és félelem pusztájából és bevitt 
minket Isten Kegyelmének és Mindenhatóságának rózsakertjébe. 
Végre győztünk! Végre győztesekké váltunk!