9. Foglaljuk el helyünket a szeretetben

 

Egy otthon sem menne tönkre, ha a családtagok meg lennének tanítva 
arra, hogyan foglalják el helyüket szeretetben. A feleség nem hánytorgatná fel férje hibáit, a férj sem emlékeztetné a 
feleségét a kellemetlen eseményekre. Minden negatív dolog a múltból a 
feledés homályába merülne. 
Micsoda otthonokban élnénk. Nem lenne több veszekedés a pénzügyek 
körül, nem hangzanának el keserű megjegyzések, mert mindenki szeretetben 
járna. 
A szeretet soha nem használja ki a másikat. Sőt, inkább viseli a 
gyengébb terhét. 
A szeretet azt mondja: "Minden az én hibám volt, drágám. Ha másképp 
cselekedtem volna, ha nem mondtam volna bizonyos dolgokat, ha szeretetben 
jártam volna el, minden másképp alakult volna." 
Nem lennének válások, ha a férj és feleség szeretetben járna. Ez a 
megoldás a válás problémára. 
Amikor az emberek befogadják az Örök Életet - ami az Atya Isten 
természete - és engedik, hogy ez a természet uralkodjon bennük, akkor 
elkezdenek növekedni ebben az újfajta szeretetben. Ez a szeretet azután 
átjárja őket, megújítja elméjüket, míg végül a gondolkodásuk is teljesen 
megváltozik. Minden gyanakvás és féltékenység elmúlik majd, mert nem lesz, 
ami táplálja. 
Azok a férfiak és nők, akik ebben az újfajta szeretetben járnak, nem 
fognak sértegetni másokat, nem fogják kihasználni a gyengéket. Egyszerűen 
Istennel járnak, benne élnek. 
Nem számít, hogy az Ellenség milyen gonosz dologgal próbálkozik 
velük szemben. A szeretet meg fogja változatni azt a körülményt is még a 
gonosz dologból is jó gyümölcsöt hoz majd ki. 
Emlékezz, hogy Jézus azt mondta: "Minden lehetséges annak, aki hisz" 
(Márk 9: 23). Ez azt jelenti, hogy a "hívő embernek", vagyis "Isten 
gyermekének". 
Most már megértheted, hogy a hívő ember össze van kapcsolva Istennel. 
Mint ahogy a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz. A szőlővessző pedig a 
szőlő gyümölcstermő része. 
A hívőnek törvényes joga van az Atya szeretetéhez és Jézus 
képességeihez. Törvényes joga van arra, hogy használja Jézus Nevét, mely 
mögött ott áll "minden hatalom". Valójában ez a jogi képviselő hatalma, aki 
törvényesen használja a Nevet. 
Az igazi szerető szívű ember átveszi Jézus helyét itt a földön. Jézusnak 
képmása lesz. Az Atya álmát és akaratát fogja kivitelezni, csak úgy, ahogy 
Jézus tette földi életében. Emlékezz, hogy ezt mondta: "Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát 
cselekedjem, hanem hogy annak akaratát, Aki elküldött engem". 
Jézus volt az első ember, aki szeretetben járt. 
Amikor az önzés kitisztul az életünkből, és a szeretet veszi át az uralmat, 
nem fogjuk többé a magunk hasznát keresni. Úgy fogunk élni, ahogy a Mester 
élt, amikor itt a földön járt. Az Atya akaratát fogjuk keresni, ami a legjobbat 
hozza majd minden gyermeke életébe. 
Ha szeretetben járunk, akkor úgy fogunk járni, ahogy Jézus. Oda fogjuk 
adni magunkat a világ megváltásáért, ahogyan Jézus is tette. Mi nem 
hallhatunk meg az emberek bűneiért, de élhetjük a szeretet életét, mely segít 
az üdvösségre jutásukban. Lassan de biztosan igazi szeretet-emberekké 
válunk, mint a mi Urunk. 
A Hit többé nem lesz küzdelem vagy egy ábránd. 
A Szeretet kihívása 
A szeretet kihívást tesz a szeretető ember felé, hogy jusson el egy 
gazdagabb, még szebb keresztény megtapasztalásba, hagyja el a kétely és 
félelem völgyeit és lépjen be igazi örökségébe. 
Kolossé 1: 12 (szószerinti fordítás) 
"Hálát adván az Atyának, aki képessé tett bennünket arra, hogy élvezzük 
örökségünket a szentek között a világosságban." 
Isten a mi képességünk. Ő képes arra, hogy az életedet sikeressé tegye. 
Nincs olyan dolog az Új Szövetségben vagy Krisztus befejezett 
munkájában, ami ne lenne a tied. Az Atya képes arra, hogy azzá tegyen, amit 
szerető szíve eltervezett felőled, hogy legyél. 
Kiszabadított téged az Ellenség kezéből. Saját természetével 
ajándékozott meg. Új Teremtéssé tett. Te az Ő alkotása vagy, Krisztus 
Jézusban megteremtve. 
Ő benned van, benned él és jó tetszéséből munkálkodik benned. A te 
dolgod az, hogy engedelmeskedj az Ő Igéjének és engedj szabad utat az Ő
uralmának, akaratának, életedben. 
Utoljára beszéltél magadról úgy, mint egy kudarcos emberről. Mától 
fogva belépsz a győzteseknek egy új rendjébe, azok közé, akik minden 
akadályon túljutnak. 
Mindent meg tudsz tenni Őbenne, aki a te erőd, bölcsességed és 
képességed. Hagy hallja meg a világ, valld meg előtte is, hogy Isten képessége 
benned van. Eddig a gyengeségeidről és kudarcaidról szóló megvallásaidat 
hallották. Változtasd meg hát az éneked és ezentúl a győztesek dalát énekeld. 
Minden alkalommal, amikor gyengeséget vallasz meg, még gyengébb 
leszel. 
Minden alkalommal, amikor a betegségedről beszélsz az embereknek, 
rosszabbodik az állapotod. 
Minden alkalommal, amikor szükségeidről beszélsz másoknak, még 
nagyobb szükségbe kerülsz. 
Kezd el megvallani a teljességedet, az Isten benned lévő munkáját, mely 
mindenből jót hoz ki. Mondd el a világnak, hogy több, vagy mint győztes és 
hogy nem vallhatsz meg ezen kívül mást. 
Újra és újra izgalomba hozott, amikor először kezdtem megvallani 
ezeket, a szavakat: "Krisztus bennem lakozik, már most." 
Számítottam korábban is arra, hogy Ő velem van, de nem voltam biztos 
abban, hogy ez mindig így is marad. Attól féltem, hogy egyszer talán majd 
elfeledkezik rólam és nem lesz többé velem. 
De aztán a szellemem ráébresztett arra, hogy Ő bennem él és hogy 
"nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van." (1Ján.4:4). 
Krisztus bennem van! Van-e valami, amire ne lennék képes? 
Képezhetem magam. Fejleszthetem a bennem szunnyadó képességeket. 
Áldássá válhatok a világ számára. 
Miért? Mert Ő bennem van. Az Ő képességet adó ereje bennem lakik. 
Buzgón átlapoztam és áttekintettem Pál leveleit, hogy bizonyítékot 
találjak erre a csodálatos igazságra, miszerint Isten bennem van, és hogy 
munkálkodik bennem. És megtaláltam Fil. 2: 13-ban: ". Aki munkálja 
bennetek mind a munkálást, mind az akarást, jókedvéből". 
Tudtam, hogy most már nem vagyok többé a kudarcosok osztályában. 
Átköltöztem a sikeresek közé. 
Tudtam, hogy Isten és én egyesültünk. Számomra Ő többé nem egy 
külső, rajtam kívülálló Isten. Nem csak velem volt már, hanem bennem is. 
Óh, milyen csodálatos, milyen izgalmas ez, Istennek bámulatos 
kegyelme - hogy Ő bennem él! 
És ezen belül is a legszebb az, hogy Ő szeretett engem! 
Ahogy a Galata 2: 2o mondja: "Krisztus szeretett engem és Önmagát 
adta értem." 
Azonosult velem az én földi életemben. Többé semmi sem választhat el 
tőle. Én nem mondok le Róla és Ő sem mond le rólam. 
Ő az enyém. Bennem van élete. Nekem adja képességét. 
Együtt munkálkodunk: az én Uram és én.