Akiket az Úr meghódított

 

- A legmagasabb célod, hogy az Úr teljesen hódítson meg téged - folytatta egy számomra 
eddig ismeretlen férfi, aki a többiek elé lépett. - Én aztán igazán tudom -tette hozzá, majd 
bemutatkozott. Meglepődtem, hogy ő is itt van a szentek között. Híres hódító hadvezér volt, és 
azt gondoltam, hogy Krisztus nevére több szégyent hozott, mint a történelem folyamán bárki 
más.
- Életem végén én is megtaláltam a Kereszt kegyeimét - mondta. - Nem csak azért mész 
vissza, hogy területeket hódíts meg az Ő számára, hanem azért, hogy Ő hódítsa meg az egész 
életedet. Ha arra szánod az életed, hogy Neki alávesd magad, akkor arra is fel fog használni, 
hogy az ő számára hódíts. Az igazi hódítás az, amikor az emberek szívét foglalod el az őket 
megszabadító igazsággal. Akik egészen közelről követik Őt, azokat fogja sokak meghódítására 
használni, és ők lesznek a legnagyobb királyok. A Földön gyakran ők maguk sem veszik észre, 
hogy bármit is elfoglaltak volna. Amíg ide nem kerülnek, nem látják meg, hogy valójában mit 
is értek el. Azoknak, akik temérdek kincset halmoztak fel életük során - lehetnek akár 
szelleminek vélt kincsek is - itt alig marad valamijük.
- A földön nincs az örök kincsekre vonatkozó hiteles mérce - mondta Pál. Halálom 
pillanatában úgy tűnt, hogy mindaz, aminek építésére feltettem az életemet, a semmibe veszett. 
A gyülekezetek, melyek felnevelésére az egész életemet odaszántam, eltértek az igazi hittől, 
sőt, még a legjobb barátaim közül is sokan ellenem fordultak. Utolsó napjaimban úgy éreztem, 
hogy egész életem merő kudarc volt.
- Ennek ellenére Pált még én is szellemi apámnak tekintem - folytatta a híres hadvezér - mint 
az itt levők
közül a legtöbben. Az utolsó nagy csatában harcoló vitézek közül is a legtöbben azért fognak 
győzni, mert Pál életében mindvégig hűségesen kitartott az igazság mellett. A Földön sosem 
leszel képes reálisan felmérni a szellemi gyümölcsöket. Az egyetlen dolog, ami a valódi 
sikereket jelzi, hogy mennyivel látod tisztábban az Urat, mennyivel jobban ismered a hangját 
és mennyivel inkább szereted a testvéreidet.
Majd újra Pál beszélt.
- Kivégzésem előtt hónapokon át úgy éreztem, hogy teljes kudarcot vallottam. Mégis, 
kivégzésem napján eszembe jutott István, aki a lábam előtt halt meg sok évvel azelőtt. Az 
arcán ragyogó fény emléke az évek során sok nehézségen segített át. Mindig úgy éreztem, 
hogy igazából értem halt meg, hogy megláthassam az igazi világosságot. Tudtam, hogy ha 
ugyanúgy halnék meg, mint István, akkor bizonyos lehetnék, hogy nem éltem hiába, még ha 
minden más dologban kudarcot vallottam is. Annyira hálás voltam, hogy valóban az 
evangéliumért halhatok meg, még akkor is, ha - látszólag - a szolgálatom eredménytelen.
- Ahogy ez a kinyilatkoztatás megvilágosodott előttem, Isten kegyelme is megerősödött 
rajtam, így az utolsó földi napom volt életem legcsodálatosabb ideje. Azon a napon 
megértettem, hogy életem folyamán, amint őszintén igyekeztem naponta meghalni a saját 
vágyaim számára, hogy az evangéliumot szolgálhassam; minden alkalommal, ahogy 
megtagadtam magam, örök magvakat ültettem el - bár ezt a Földön nem láthattam. Itt azonban 
megbizonyosodtam róla, hogy ez valóban igaz. Semmit se próbálj a Földön látható 
gyümölcsök alapján megítélni és kiértékelni, hanem tedd, amit tenned kell, ha meg vagy 
győződve róla, hogy az a helyes.
- Még a gyümölcstermésnél is fontosabb elhívásod, hogy megismerd az urat. Ha keresed Őt, 
mindig meg is fogod találni. Mindig közel van azokhoz, akik közelednek Hozzá. Sokan 
kívánják jelenlétét, mégsem közelednek Hozzá. Ne csak akard Őt, keresned kell Őt. Ez is része 
az elhívásodnak. Ennél nem lehet magasabb célod. A győzelmeid mércéje a keresésed mértéke 
lesz. Mindig épp olyan közel leszel Hozzá, amennyire akarsz. Attól függenek az életben a 
győzelmeid, hogy mennyire kívánkozol Hozzá.
Ekkor Pál felemelte karját és rám mutatott. Sokat kaptál, ezért sokat is vár tőled az Úr. Még ha 
talentumaid egy részét el is ásod, akkor is sokkal többet tehetsz, mint mások, de a 
küldetésedben így kudarcot vallasz.
Sose mérd magad másokhoz, hanem minden erőddel haladj előre, keresd őt mindennél jobban. 
És bármennyi dicsőséges kinyilatkoztatást is kapsz, soha ne vesd le a köpenyedet!