Általában három hang szól hozzád

 

Általában három hang szól hozzád: 
 
 
Az első: 
A mélységből kiállt, amikor betegség gyötör, vakság és más baj sújtja az életedet. Hatalmas mennydörgő hangon kiálltja azt, hogy „Beteg vagy! 
Bajban vagy!” Ez az egyik hang. 
A második: 
Isten hangja az Igéjében azt mondja, hogy az Ő sebeiben gyógyulunk 
meg, Ő hordozta a mi betegségeinket. Magára vette a ránk vonatkozó átkot és átokká lett helyettünk. Hordozta a mi bűneinket. (Esaias 53.4-5.) 
Isten be fogja tölteni minden szükségedet. (Fil.4.19.)
A tünet és a betegség mondanak valamit, és Isten is mond valamit. 
A legnagyobb kérdés, hogy mit mond a harmadik hang. 
Mi az, amit te fogsz mondani? 
Melyik oldalra állsz? Talán a sátán oldalára? Azt vallod meg hogy ő mit tett veled, vagy kiállsz Isten Igéje mellett és azt vallod meg, amit Isten mond. A Biblia tehát azt mondja, hogy mondják a gyengék - ne imádkozzák! 
Hanem mondják a gyengék „Erős vagyok!”  (Joel 3.10) Mondják a 
gyengék! Mondaniuk kell valamit. 
Hadd mondják a betegek: – Meggyógyultam! 
Hadd mondják a bajba jutottak: – Megszabadultam! 
Hadd mondják a megkötözöttek: - Szabad vagyok! 
És mindezt az élő Isten Szent fiának tökéletes megváltására alapozva, aki a vérét adta azért, hogy mindezekért az árát kifizesse a számodra! Nézd csak meg a vérfolyásos asszony esetét. Az az asszony mondott valamit. 
Bibliában ez áll: 
- Ha csak a ruháját megérinthetem is, meggyógyulok! (Máté 9.21.)
Olvasd csak el, mit mondott Dávid, amikor szemben állt Góliáttal. 
– A mai napon a kezembe ad téged az Úr! (1Sám. 17.46.)
Az egyik legmegdöbbentőbb felfedezést a Bibliában a szavakkal 
kapcsolatban tettem. 
A kánaáni asszony, aki Jézus után ment, nem Isten népe közül való volt, ezért Jézus nem is figyelt rá. Az asszony nem közelített erőszakosan, egyszerűen csak erős volt a hitében. Egyre csak ment Jézus után. Jézus azonban nem mondott neki semmit. A tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy küldje el őt, mert állandóan kiabál utánuk: 
-Uram, a lányomat igen gyötri az ördög. Egyre csak ment Jézus után és segítségért kiáltozott.
 
Végül Jézus odafordult hozzá és azt mondta neki:
 - Nem jó a fia kenyerét az ebeknek vetni. 
Mire az asszony így válaszolt: 
- Igen uram, de még az ebek is esznek az asztal alatt a lehullott 
morzsákból. (Máté 15. 22.-27.)
És most pedig nagyon figyelj! Jézus azt mondta az asszonynak. 
- Asszony, nagy a te hited, és ezért a beszédedért az ördög kiment a te lányodból. (Márk 7.24-30.)
Gondolj csak bele. Egy egyszerű asszony mondott valamit, megvallott valamit a szájával, és az ördög kiment a lányából. Sok démon lakik lányainkban, férjeinkben, feleségeinkben, gyermekeinkben, férfiainkban és asszonyainkban, a miatt a beszédek miatt, amit mondanak. Amikor azt mondjuk, hogy nem hiszünk, hogy nem kapunk semmit, amikor azt mondjuk, hogy úgysem fog megtörténni. Amikor azt mondjuk, hogy megteszünk valamit, annak ellenére, hogy tudjuk ez nem Isten akarata. 
Mindezzel tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy a sátánnak élünk. Az ilyen fajta beszéd kaput nyit a démonoknak és a sötétség hatalmának. Ez a kánaáni asszony imádattal jött Jézushoz és úgy, hogy mondott valamit. A lánya több kilométerrel távolabb volt onnan. Jézus pedig azt mondta neki, hogy a miatt, amit mondott, - mert ekkora ereje van a megvallott szavaknak - gyógyulást nyert a lánya számára. Testvéreim, amit mondotok, annak súlya van. A Biblia azt mondja, hogy ha nem kételkedsz a szívedben, hanem hiszed, hogy azok a dolgok amiket kérsz meglesznek, akkor bármit kérsz, azt megkapod. Amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod amit kértél, és akkor bármit kérsz meg fogod kapni. (Márk 11.23.) 
Tudod-e azt, hogy tulajdonképpen te annak az összetétele vagy, amit mondasz? Tudtad ezt? A te testedben, elmédben fizikai és szellemi létedben olyan vagy, mint amit mondasz. Ha gyenge vagy és kudarcot vallottál, vizsgáld meg magad. Az vagy, amit mondasz. Mert azt kapod, amit mondasz. Ha más akarsz lenni, akkor mást kell mondanod, ha meg akarod változtatnod az életed, akkor mást kell megvallanod, mint eddig. 
A csoda a te szádban van! 
Nincs az a szolgáló, aki segíteni tudna rajtad, ha te továbbra is csak arról beszélsz, amit a sátán és a sötétség erői tettek veled, nincs az a szolgáló, aki segíteni tudna rajtad, ha te nem azt vallod meg, amit Isten az Ő igéjében megmondott.