Amit az Úr asztala tanít

 

Két kiemelkedő tulajdonsága van az Atyának és Jézusnak. Ez több is mint tulajdonság, önmagukból egy 
szerves rész. 
Isten maga a szeretet. Nemcsak a szeretet Istene, hanem Atya Isten. Ő hívta életre hitével az univerzumot. 
Amikor pedig az ember eltévedt, hitte, hogy képes lesz az embert visszatéríteni, hogy szerető hívása eléri 
majd őt. 
Hitte, hogy az emberek új teremtéssé lesznek, és hiszi, hogy győzedelmesek lesznek. Hiszi, hogy szeretetben 
fognak járni egymással. 
Isten egy Atya Isten, Jézus pedig olyan, mint az Atyja. Ő hozta el a szeretetet a világra. 
Jézus azért jött, hogy bemutassa Atyját és az Atya szeretetét. Jézus egy újfajta szeretetet mutatott be a bukott 
és tönkrement emberi fajnak. 
A szeretet az egyedüli egyetemes felhívás az ember számára. A szeretet a szívhez szóló felhívás, de a 
szeretet a valóságos felhívás. 
Jézus annyira szeretett, hogy az életét adta értünk. 
Jézus úgy hitt, ahogy az Atya hitt. Jézus a hite szerint cselekedett. Hitte, hogy ha Ő lesz az ember 
helyettesítője, az ember válaszolni fog erre. Hitte, hogy be tudja bizonyítani a világnak, hogy Ő annyira 
szereti az embereket, hogy meghal értük, helyettük elszenvedi az elkárhozottak gyötrelmeit, és erre 
válaszolni fognak az emberek. 
Jézus hite alapján cselekedett. Ő ma is hisz az emberiségben, hisz a Gyülekezetben, hogy az majd 
diadalmaskodik. 
Hisz a szeretetben. 
Az Úr asztalának jelentése, hogy megvalljuk hitünket és hűségünket a szeretethez épp úgy, ahogy az Atya 
tette, mikor Jézust adta miértünk, szeretete megvallásaként. Jézus szeretetének megvallása az volt, hogy 
eljött, és önmagád adta értünk. 
Ők mindketten hűségesek voltak a szeretethez. 
Jézus mondta ezeket a fontos szavakat: „Valamennyiszer esztek ebből a pászkából és isztok e pohárból, az 
Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.” 31
Ez egy szövetség volt. Ezt mondta: „Ez az én vérem, az új szövetségnek vére.” Amikor csak iszod, 
megmutatod hitedet szövetségében, amíg el nem jön. 
Amikor eszed a páskát és iszol a pohárból, megerősíted ezt a szövetséget. Ez egy szeretetszövetség. 
Először kimutatod hűségedet és szeretetedet Jézus irányában. Másodszor, kimutatod hűségedet és 
szeretetedet az Ő Teste, a gyülekezet irányában. 
Ez egy megvallás arról, hogy mivel ettél és ittál velük, most már viselni fogod a terheiket. 
Te most már azonosítottad magadat a többiekkel éppúgy, ahogy Ő azonosította magát veled az Ő
megtestesülése és helyettesítése során. 
A Mester azt akarja, hogy így viszonyuljunk az Úr asztalához. 
Amikor megtöröm a páskát és iszom a pohárból, nemcsak az Úrhoz való hűségemet vallom meg, hanem 
megvallom hűségemet Krisztus testének minden tagjához, akik megtörik a páskát és isznak a pohárból 
velem. 
Ha én erős vagyok, én viselem a gyengék terheit. Magamra veszem az ő gyengeségeiket. 
Az Úr asztala azt jelenti, hogy én sohasem fogom a többieket bírálni, hanem szellemi felelősséget vállalok 
értük és gyengeségeikért. 
Az utolsó napok szükséglete 
Valaki egyszer csak felébred, és megérti ezt. 
Emberek tömegei kezdenek el majd cselekedni. 
Meg vagyok győződve, hogy ez az utolsó órák üzenete, hogy ez az üzenet a gyülekezethez szól a mai napon. 
Nehéz napoknak nézünk elébe, szükségünk lesz mindarra, amit Isten adhat nekünk és amit Isten jelenthet 
nekünk, hogy kiálljuk azokat a próbákat, amiken keresztülmegyünk majd, és hogy sikeresen jussunk túl 
azokon. 
Látnunk kell testvérek, hogy ez a vérszövetségről szóló tanítás, ez a Jézus nevének használatáról szóló 
tanítás, és ez a csodálatos tanítás arról, hogy mi kik vagyunk és milyen kiváltságaink vannak, ez az üzenet 
az, ami az elkövetkezendő napokra szól. Ez tesz minket alkalmassá arra, hogy szembeszálljunk a sötétség 
erőivel. 
Egy igen különös dolgot mondott Jézus a Márk evangéliumban, amikor megadta nekünk a nagy megbízatást: 
„Az én nevemben démonokat űznek ki.” 
Egy időben nem láttam be ennek a fontosságát. Most azonban már tudom, hogy mit jelent ez. Az utolsó 
napokban nagyon fel fog erősödni a démonikus tevékenység. 
A sátán, tudva, hogy a napjai meg vannak számlálva, minden seregét a földre fogja összpontosítani, mi pedig 
belépünk a szellemi hadviselés egy olyan időszakába, amilyet a gyülekezet még sohasem tapasztalt meg. 
Nemcsak zaklatásokra lehet számítani, hanem a démonok megpróbálják majd megtörni és szétzúzni a 
gyülekezeti szellemet az egyes emberekben. 
A gyülekezetnek ismernie kell azt a titkot, hogy ellen tud állni a sötétség erőinek, JÉZUS NEVÉBEN. 32
VERS 
Jogom van a kegyelemre, enyém lett 
A vérszövetség alapján, 
Jogom van, hogy békém legyen végtelen, 
A vérszövetség alapján. 
Jogom van, hogy örvendezzek szüntelen, 
A vérszövetség alapján, 
Jogom van, hogy erőm legyen végtelen, 
A vérszövetség alapján. 
Jogom van az egészségre, az én Atyám gazdagsága szerint, 
A vérszövetség alapján, 
Átveszem most gyógyulásom, a sátán köteléke megtörik, 
A vérszövetség alapján. 
Jogom van, hogy győztes legyek a harcban, 
A vérszövetség alapján, 
Bátor szívem nem lankad el, 
A vérszövetség alapján. 
Jog szerint használom Jézus hatalmas nevét, 
A vérszövetség alapján, 
Imámmal szétzúzom sátánnak erejét, 
A vérszövetség alapján. 
A vérszövetség alapján, 
A vérszövetség alapján, 
Győztesen vívom minden csatám, 
A vérszövetség alapján. 
(E. W. Kenyon)