Andrew Wommack: Egy folt nélküli ruha

Mondott nekik egy példázatot is: “Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. (Lukács 5:36-37)

Miért nem az Ószövetség vallási tradíciói és és elvárásai szerint cselekedett Jézus? (Máté 9:14; Márk 2:18.) Jézus ezt a kérdést válaszolta meg ebben a két példázatban. Azt mondta, azért jött, hogy egy új dolgot tegyen, amely nem keveredik az emberek számára oly ismerős Ószövetség módszereivel. (Ézsaiás 43:18, 19; Jeremiás 31:31-34; Zsidó 8:7-13.)

Egy új folt, amit a régi ruhára varnak, összemenne az első mosás alkalmával (Jézus napjaiban). Azután elszakadna a régi ruhától, ami már összement és tovább rontaná a helyzetet. Ez azt mutatja, hogy Jézus nem azért jött, hogy megfoltozza az Ószövetséget, hanem hogy helyettesítse azt egy teljesen új szövetséggel. (Zsidó 7:18, 19.)

Az új, még ki nem forrt mustot új borostömlőbe kellett helyezni, hogy a fermentáció során keletkező gázoknak legyen helye a tágulásra a tömlőben. Egy régi tömlő egyszerűen felrobbant volna az új borban képződő gázok tágulása miatt. Az Ószövetség törvényei sosem fognak eléggé “kitágulni” az Újszövetség kegyelmének valóságához alkalmazkodva. (Zsidó 10:1-10.) Jézus teljes mértékben felszabadított bennünket az Ószövetség törvényének ítéleteitől. (Róma 6:14; 7:1-4; 8:2; 10:3-4; Galata 3:12-14, 23,24; 5:4; Filippi 3:9.) Ő a Törvény által való élés külsődleges formáját kicserélte a az Isten kegyelme által való élésre, amely bennünk zajlik.

Ne kövessük el ugyanazt a hibát, amit a vallásos írástudók és farizeusok követtek el (Lukács 5:30) azzal, hogy a saját erőfeszítéseikben bíztak azért, hogy jogot formáljanak az Isten előtt való megállásra. Jézus nem azért jött, hogy elfogadja az áldozati cselekedeteinket! Azért jött, hogy magát feláldozza, hogy szabadok lehessünk a bűntől és egy új, kegyelemből való életet élhessünk – Őbenne.

 

Forrás: https://awme.hu