Angyal segített Krisztushoz vezetni egy muszlimot

Maheen és Paul Ciniraj
Az Indiában élő Maheen mindig is vallásos muszlimként élt. A munkahelyén kapott egy Bibliát, de onnantól, hogy hazavitte, egyszer sem nyitotta ki.
 
"Nem foglalkozott vele, csak ott állt a szobájában", mondta róla Paul Ciniraj, a Paul Ciniraj Szolgálat alapítója. De egy szokatlan esti látogatásnak köszönhetően ez már nem sokáig tartott így.
 
Miközben Maheen aludt, egy angyal ment oda hozzá, megérintette a vállát, és így szólt: "Olvasd el az Apostolok Cselekedetei 26:23-at a Szentírásban, amit kaptál." Maheen azt gondolta, csak egy különös álom volt az egész, úgyhogy visszaaludt.
 
Kicsivel később újra megérintette a vállát az angyal - ekkor már határozottabban - és ezt mondta: "Kelj fel, és olvasd el az Apostolok Cselekedetei 26:23-at a Bibliában. Ez az igevers neked szól."
 
Mivel még szédült az álmosságtól, nehezen tudta felfogni, mi is történik vele. Úgy döntött, nem törődik ezzel a különös álommal, és visszafeküdt aludni.
 
A harmadik alkalommal már meg is jelent az angyal Maheen álmában. Ekkor már erősen oldalba bökte, és ezt mondta: "Kelj fel, és olvasd a Bibliát, ahogy mondtam."
 
Ekkor már kiugrott az ágyból, eszeveszetten megragadta az új Bibliáját, és elkezdte olvasni az Apostolok Cselekedeteiből: "Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak." (ApCsel 26:23)
 
Ez a döbbenetes meglátogatás, Isten Igéjének az ereje és a Szent Szellem arra késztette Maheent, hogy térdre boruljon. Elismerte Isten előtt a bűneit, és elfogadta Jézust a Megváltójának és Urának.
 
Másnap a feleségének, Muneerának is elmesélte ezt a döbbenetes élményt. Maheen arra sürgette a feleségét, hogy ő is legyen keresztény, de az asszonynak nem volt meg az ehhez szükséges hite. Maheen erőltette a témát, többször is megpróbálta meggyőzni, hogy Jézust kell követni, és fontos a Bibliát olvasni.
 
De Muneera fülei be voltak zárva, a szíve pedig kemény volt, ami részben a bátyja, Siddhiq befolyásának is köszönhető volt, aki Szaúd-Arábiában dolgozó iszlamista volt.
 
Miután Maheen bemerítkezett, a felesége közölte vele, hogy a bátyja, Siddhiq azonnal eljön meglátogatni őket.
 
Miután két másik ember kíséretében megérkezett hozzájuk, a feszültség egyre fokozódott a férfiak között. Siddhiq rá akarta venni Maheen-t, hogy tagadja meg Krisztust, és térjen vissza az iszlámhoz. Amikor ezt Maheen visszautasította, Siddhiq csábító ajánlattal állt elő: Ha Maheen elfordul Jézustól, és eljön vele Szaúd-Arábiába, kap egy jó állást és egy lakást.
 
Ciniraj hozzáteszi: "Egy nagy házat és egy telket kínáltak fel neki, ami az övé is lett volna. De Maheen ezt felelte: "Jézus sokkal több, mint amit ez a világ kínálhat nekem. Meg is ölhetnek, de soha nem tagadom meg Jézust, mert Ő az én Uram és Megváltóm, aki örök életet ajándékozott nekem."
 
Maheen bátor hitvallása csak provokálta Siddhiq-et és a vele lévő férfiakat. "Brutálisan megverték a felesége szeme láttára, és a pincébe zárták", meséli tovább Ciniraj. Azon felül, hogy nem kapott megfelelő élelmet, és az alapvető szükségleteit sem biztosították, még Muneerának sem engedték meg, hogy meglátogassa a férjét.
 
Ahogy teltek az órák és a napok, Siddhiq úgy vélte, Maheen bizonyára meggondolta magát, és visszatér az iszlámhoz. De ehelyett Maheen Jézusba vetett hite csak megerősödött a fogság ideje alatt.
 
Ezen felbőszülve, Siddhiq tanácskozott Muneera apjával, és arra a döntésre jutottak, hogy meg kell ölniük Maheent, annak alapján, ahogyan ők értelmezték az iszlámot.
 
Ez teljesen sokkoló hatással volt Muneerára; soha nem gondolta volna, hogy ez idáig fajul. Aznap este a Biblia Istenéhez imádkozott. Ez volt az első ilyen alkalom az életében. Amikor imádkozott, valami különleges történt.
 
Egy erőteljes látomást látott a paradicsomról. Látta, ahogy megnyílik a menny, és Jézust látta a trónján. Maheen ott volt Isten jobb kezének a tenyerében, és az angyalokkal együtt dicsérte Jézust.
 
Azt is látta, ahogy Jézus drága vére lemossa az emberi lelkeket. Úgy áradt a vére Jézus szívéből, mint egy gyönyörű patak. Azt is észrevette, hogy Jézus szavaiban hatalom és erő volt.
 
Sürgető érzése volt, hogy elérje Maheent, de nem volt képes rá, mert egy széles szakadék volt a menny és a föld között - egy hatalmas távolság a bűnös ember és a szent Isten között. Látott egy hidat is, ami kereszt alakú volt, de amikor megpróbált rálépni, visszahúzódott a mennybe.
 
Muneera megértette, hogy a saját erejéből nem tud a mennybe kerülni. Megvallotta Istennek a keményszívűségét és a bűneit. Megalázta magát, és elfogadta Jézust a Megváltójának. Megértette, hogy csak az biztosítja a számára az utat a mennybe, amit Jézus végzett el a kereszten.
 
Miután Muneera újjászületett, a férjéért imádkozott. Azt kérte Istentől, óvja meg őt minden bántódástól.
 
"Telefonon felhívta a szolgálatnál dolgozó barátainkat, és elmondott nekik mindent", emlékszik vissza Ciniraj. "Együtt imádkoztak, majd rendőrök segítségét kérték, akik intézkedtek, és Maheen kiszabadult a pincéből."
 
"A család most földalatti missziós munkát végez a szolgálatunkkal együttműködve. Nemrég pedig Siddhiq is elfogadta Jézust a Megváltójának", mondta el Ciniraj.
 
~ ~ ~
Forrás: Godreports
Magyar változat: Országh György