Ásd bele magad a szövetségbe

E pohár amaz új szövetség az én vérem által.

– 1 Korinthus 11:25

Új szövetség. Legtöbbünk számára ismerős kifejezés. De tudjuk-e, valóban mit jelent?

Ha tudnánk, mindannyian hitóriások lennénk. Ahelyett, hogy küszködnénk, és próbálnánk elhinni Isten ígéreteit, olyanok lennénk, mint Ábrahám, aki „erős volt a hitben… és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti” (Róma 4:20-21).

Ez a bizodalom töltötte el Ábrahámot, amikor Isten szövetséget kötött vele. A miénkhez képest ez rosszabb szövetség volt, olyan, amit állatok vérével kötöttek. Mégis a kétkedő Ábrahámot a hit atyjává tette. Miért? Mert Ábrahám megértette a szövetség jelentőségét.

Tudta, hogy ha belép a vérszövetségbe, akkor teljesen és örökre átadja magát valaki másnak. Ha ezt megteszed, többé semmi nem lesz csak a te birtokodban. Minden, ami voltál, amid volt, vagy amid lesz, egyenlő mértékben a szövetségesed tulajdonává is válik.

Ábrahám idejében a szövetségkötés szertartása alatt a felek kicserélték egymással a köntösüket – ezzel mindegyik fél átadta a hatalmát a másiknak. A fegyvereiket is kicserélték, mintha ezt mondanák: „A te ellenségeid most már az én ellenségeim. Úgy harcolom a te harcaidat, mint a sajátomat.” Átsétáltak az áldozati állatok vérén, és kijelentették az egymás iránti, halálig tartó hűségüket.

Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, Ábrahám tudta, hogy többé nincs helye a kétségnek. Isten bebizonyította, hogy mennyire vágyik arra, hogy az Istene legyen. Mindenét neki adta, és olyan kapcsolatban kötelezte el magát Ábrahám iránt, amit nem lehetett feloldani. Ábrahám megértette a szövetség súlyát. Egyszer és mindenkorra meggyőzte őt arról, hogy Isten ígéreteiben megbízhat. A lelke horgonyává vált.

Te is olyan hitóriás akarsz lenni, mint Ábrahám? Akkor ásd bele magad az Istennel kötött szövetségedbe. Tanulmányozd azt az Igében. Hadd mutassa meg neked a Szent Szellem, mi történt valójában, amikor Jézus feláldozta magát, hogy létrehozza a szövetségedet Istennel. Hadd mutassa meg, mit jelent, hogy neked adta a nevét (János 16:23), a hatalmát (Máté 28:18-20) és a fegyverzetét (Efézus 6:10-17).

Ha egyszer megérted, mit értett Jézus azon, hogy „E pohár amaz új szövetség az én vérem által,” az életed soha többé nem lesz ugyanaz.

Igei olvasmány: Zsidó 10:1-23