Az élet ösvénye

 

Éppen azon gondolkoztam, amit Lót és Jónás mondott, amikor az Úr megszólalt.
Azt kérted Tőlem, hogy a földi létben járva is állandóan valóságos legyen számodra ez a hely. 
De Igazában a valóság, amit szeretnél az az, hogy úgy láss, ahogyan Én látok. Nem ez a hely 
maga a valóság. A valóság ott van, ahol Én vagyok. Az Én jelenlétem miatt valóságos bár-
melyik hely, és azért tűnik itt minden olyan élettel telinek a számodra, mert Én vagyok az Élet 
Atyám Engem tett meg az egész teremtett világ Életének, mind a Mennyekben, mind a Földön. 
Az egész teremtett világ Általam és Értem létezik, nélkülem nincs élet és nincs igazság.
Én vagyok az Élet a teremtett világban. Még az ellenségeimben is ÉN vagyok az Élet. ÉN 
VAGYOK. Minden, ami létezik, Rajtam keresztül és Általam létezik. ÉN VAGYOK az Alfa és az 
Omega; ÉN VAGYOK mindennek a Kezdete és a Vége. Tőlem függetlenül nincs sem igazság, 
sem valóság. Amire szomjazol, az igazában nem ennek a helynek a valósága, hanem az Én 
jelenlétem valósága; hogy igazán megismerj Engem - és ez a megismerés ad életet. Jelenlétem 
valósága éppúgy elérhető a számodra a Földön is, mint itt.   De ehhez  meg kell tanulnod, hogy 
ne csak keress Engem, hanem mindig Rám nézz.
Én vagyok Isten ereje és hatalma, dicsőségének kifejeződése (kijelentése, megmutatkozása). Én 
vagyok az élet és a szeretet. Ugyanakkor személy vagyok, szeretem népemet és velük akarok 
lenni. Az Atya szeret Engem és benneteket is. Annyira szeret benneteket, hogy odaadott engem 
a ti üdvösségetekért. Mindketten közel akarunk lenni hozzátok. Szeretjük az embereket, és 
örökkévaló lakóhelyünk közöttetek lesz. A bölcsesség az, ha mégis-mersz Engem, megismered 
az Atyát, és megismered szeretetünket. A világosság, dicsőség és hatalom, amit hamarosan 
nyilvánvalóvá teszek a Földön, azokon keresztül fog kiáradni, akik már megismerték az Én 
szeretetemet.
Atyám minden hatalmat az Én kezembe adott. Az egész Menny engedelmeskedik, ha Én 
szólítom - de a szeretetet nem lehet megparancsolni. Ha kényszerből, parancsszóra történik, 
akkor már nem is szeretet. Eljön az idő, mikor engedelmességre kényszerítem a nemzeteket, de 
addigra már lezárul az a korszak, amikor mindenki szabadon bebizonyíthatja Irántam való 
szeretetét. Most, amikor nem követelem meg az engedelmességet, akik Hozzám jönnek, azért 
engedelmeskednek Nekem, mert szeretnek Engem, és szeretik az igazságot. Ők lesznek méltók 
arra, hogy királyságomban együtt uralkodjanak Velem - akik szeretnek és szolgálnak Engem, 
az üldöztetés és elutasítás ellenére is. Akarnod kelt, ha Hozzám akarsz tartozni. Azok, akikből 
a Ml lakóhelyünk épül, nem parancsra jönnek, sem nem azért, mert ismerik hatalmamat - azért 
jönnek, mert szeretnek Engem, és szeretik az Atyát.
Akik az Igazsághoz jönnek, azért jönnek, mert szeretnek Bennünket és Velünk akarnak lenni. 
Ez a kor éppen a sötétség miatt - az igazi szeretet korszaka. A legnagyobb sötétségben ragyog 
legfényesebben az igazi szeretet Többet ér az Irántam való szereteted, ha csak a szíveddel 
látsz, és mégis engedelmeskedsz Nekem - annak ellenére, hogy testi szemeddel nem láthatsz 
úgy, mint most. A szeretet és az imádat a legmagasabb pontra éppen akkor fog eljutni, amikor 
a Földön a legsűrűbb tesz a sötétség - s ennek Ideje közeledik. Akkor majd az egész teremtett 
világ meglátja, hogy igazán szerettek Engem, és megérti, miért vágyunk arra, hogy együtt 
lakozzunk az emberekkel.
Azok, akik a világ összes Ellenem lázadó erőivel harcolva most jönnek Hozzám, azért teszik, 
mert igazán szeretik Istent. Oly nagyon sóvárognak arra, hogy Velem lehessenek, hogy mikor 
ez a cél teljesen valószínűtlennek és csak ködös álomnak tűnik, akkor is mindent kockára 
tesznek annak a reményében, hogy mégis valóra válik. Ez a szeretet. Ez az igazság szeretete. 
Ez az a hit, amely Atyám előtt kedves. Egy napon majd mindenki térdet hajt, mikor szemtől-
szembe meglátja hatalmam és dicsőségem; de akik már most térdet hajtanak, amikor csak a hit 
szemével és homályosan láthatnak Engem, azok az Igazán engedelmesek - akik Szellemben és 
igazságban szeretnek Engem. Rájuk fogom bízni hamarosan az eljövendő kor hatalmát és 
dicsőségét, amely erősebb minden sötétségnél. 
Ahogyan egyre jobban besötétül a Föld, egyre többet mutatok meg dicsőségemből. Szükségetek 
is lesz rá amiatt, ami következik. Mégis, ne feledd, hogy azok az igazán hűségesek és 
engedelmesek, akik akkor is szolgálnak Engem, amikor nem látják dicsőségemet Rájuk fogom 
bízni hatalmam. Az istenfélelemből származó engedelmesség a bölcsesség kezdete - teljessége 
pedig az Isten iránti szeretetből fakadó engedelmesség, - ez által jutsz hatalomra és 
dicsőségre. 
Nem a hűséged miatt vagy itt. Még azt az alázatosságot is ajándékba kaptad, amely miatt 
ítéleteimet kérted. Azért hoztalak ide, mert hírnök vagy. S mivel erre hívtalak el, azért adtam 
neked bölcsességet, hogy ítéleteimet kérd. Bölcsen teszed, ha hűséges maradsz ahhoz, amit itt 
tapasztaltál, de a legnagyobb bölcsesség mégis az, ha naponta Hozzám jössz. Minél 
gyakrabban jössz Hozzám, annál valóságosabb leszek a számodra. A Földön Is éppen olyan 
valóságos lehetek a számodra, mint most, és akkor jársz az igazságban, amikor megismered 
jelenlétem valóságát.