Az ember szíve

 

Róma 10:10

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

 

Márk 11:23

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek:

Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

 

Amikor Isten az emberi szívről beszél, az ember legfontosabb részéről szól: az ember lényegéről – a szelleméről.

 

1 Thess. 5:23

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől;

és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek, testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.