Az igazság a szívünkbe van írva

Vannak, akik ösztönösen azt teszik, amit a Törvény megkövetel, bár nem adatott nekik Törvény. Ez azt  bizonyítja, hogy a lelkiismeret olyan, mint egy emberi szívbe írt Törvény. És meg fogja mutatni, hogy bűnbocsánatunk van vagy kárhozatra vagyunk ítélve.       ( Róma 2:14-15, CEV ford.)

help_1.jpg

A Biblia ezt mondja a Róma 2:14-15-ben: Vannak, akik ösztönösen azt teszik, amit a Törvény megkövetel, bár nem adatott nekik Törvény. Ez azt  bizonyítja, hogy a lelkiismeret olyan, mint egy emberi szívbe írt Törvény. És meg fogja mutatni, hogy bűnbocsánatunk van vagy kárhozatra vagyunk ítélve (CEV ford.).

Tegyük fel, hogy kiválasztunk tetszőlegesen a világ bármely tájáról 1 millió embert, és feltesszük nekik a következő kérdést: Ha látsz egy 92 éves idős hölgyet, aki vak és bottal jár, és át szeretne menni egy forgalmas kereszteződésen, a következő három választási lehetőség közül melyik az, amit erkölcsileg helyesnek tartasz ? Aztán elmondod nekik, hogy az első lehetőség, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyod a hölgyet. Második, segítesz neki átmenni az úton. A harmadik pedig, hogy belököd a forgalomba. A kiválasztott 1 millió ember ösztönösen tudná, hogy mi lenne a helyes. Nem kell se kereszténynek, se zsidónak, se muszlimnak, de még szellemi embernek se lenni ahhoz, hogy tudjuk, mit helyes tenni.

Ilyennek alkotta meg Isten a lelkiismeretünket. Ezt fogalmazza meg a Bibliában a Róma 2:14-15  egy más fordításban  a következőképpen: rajtuk látható, hogy Isten törvénye nem valami idegen és kívülről ránk kényszerített dolog, hanem teremtett lényünk szerves része. Van valami mély bennük, ami visszhangozza, amit Isten jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek tart (MSG ford.).

Az a baj azonban a lelkiismeretünkkel, hogy az igazság keresésére használt források közül a legkevésbé megbízható, mert a Biblia is mondja, hogy a lelkiismeretünk elgyengülhet, megkeményedhet vagy eltorzulhat. Valójában el is lehet fojtani a lelkiismeretet. Hitler esetében például én azt mondanám, hogy  neki halott volt a lelkiismerete. Minél többször teszek olyat, ami sérti a lelkiismeretemet, annál több ütést kap, annál deformáltabb lesz. És utána már egyre könnyebb lesz olyat tenni, ami helytelen. Tehát  az, hogy a lelkiismeretem nem figyelmeztet, hogy valami rosszat teszek, nem jelenti azt, hogy amit teszek, az helyes.

A világon minden embert úgy alkotott meg Isten, hogy tudja, mi a helyes és mi a helytelen. A lényeg az, hogy Isten igazságaival töltsük meg az elménket és a szívünket, és akkor tudni fogjuk, mire mond Isten igen-t vagy nem-et.

Beszéljünk róla:

  • Ha az embereket úgy alkotta meg Isten, hogy tudják, hogy mi lenne a helyes, akkor miért tesz meg sok keresztény többször is olyat, amiről tudja, hogy rossz ?
  • Szerinted egy keresztény hogyan viszonyuljon egy olyan ember-alkotta törvényhez, ami szerinte rossz ?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 07. 05.)