Az Ige értékesebb a gyémántnál

 

 

A szén és a gyémánt azonos szénatomokból épül fel, de ha választanunk kell a két anyag közül egy pillanatig sem fogunk habozni, melyiket válasszuk.

Isten Igéje és a világ szavai ugyanazon betűkből állnak össze, itt sem szabad haboznunk a választásnál. Ahogy a szén közül kiragyog a gyémánt, ugyan úgy kiragyog Isten Igéje a világ szavai közül. A gyémántot minél magasabbra emeled, annál több fény éri, annál fényesebben ragyog.

Az Igét minél fontosabb helyre emeled a szellemedben, a szívedben, az életedben, annál fényesebben fog ragyogni rajtad. Minél többet forgatod a gyémántot a fényben, annál több színét és oldalát mutatja meg neked. Minél többet forgatod az Igét a szellemedben, a szívedben annál több megértést, kijelentést fog adni magáról és rólad is. Míg a gyémánt színei és oldalainak száma véges, addig az Ige mindig tartogat számodra valami újat. Míg a gyémántnak szüksége van világosságra, hogy megmutathassa a szépségét, addig az Ige maga a világosság. Míg a gyémánt lehet szennyezett, addig az Ige maga a tisztaság. Míg a gyémánt lehet szennyezett, addig az Ige maga a tisztaság. Míg a gyémánt egy halott tárgy, ami ragyoghat rajtad egy nyakékként, mindvégig a testeden kívül magadra, addig Isten Igéje beépül a szellemedbe, részeddé válik, életre kel benned, és a belsődből ragyog ki. Ha beteg voltál és elfogadtad a gyógyulásod, az Ige életre kell benned, megeleveníti az elhalt sejtjeidet. Ez történik a testeden belül. Ha szegény voltál él elfogadtad, amit Isten mond rólad, akkor az Ige életre kel és bővölködő életet élsz. Ez történik a testeden kívül. Ha elolvassuk a János evangéliuma első fejezetét, megtudjuk „KI” kel életre bennünk: „ …az Isten vala az Ige”

Igen, ha hagyod, hogy az Ige beépüljön a szellemedbe! Akkor Isten fog életre kelni a testedben, akkor Isten dicsősége fog ragyogni rajtad!

Jézus a testet öltött Ige. Jézusnak ugyan az az Atyja, mint nekünk. Bennünk is testet ölthet az Ige, ha ugyan olyan alázatosak, engedelmesek és készségesek leszünk, mint Jézus. Ugyan azon dolgokat tehetjük meg, mint Jézus, sőt nagyobbakat is!

 

"Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem.

Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek."

(János ev. 14:10-12)